Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2007, vol. 54, br. 3, str. 369-379
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 28/02/2008
Održivi turistički razvoj ruralnih područja Srbije
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresa: predrag_v@mail.iep.bg.ac.yu, natasa_c@mail.iep.bg.ac.yu, drago_c@mail.iep.bg.ac.yu

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 1470000: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji priključenja Republike Srbije u Evropsku uniju

Sažetak

Koncept masovnog turizma je krajem dvadesetog veka doživeo svoj veliki prosperitet. Opšte tendencije su da se novi pravci daljeg turističkog razvoja traže u turizmu posebnih potreba. Problemi zagađenja životne sredine, sve veće otuđenosti ljudi od prirodnog ambijenta, standardizacije i uniformnosti koju pruža savremeni način života uticali su da u poslednje vreme veliki broj ljudi iskazuje interesovanje za povratak prirodi i zdravom načinu života. Bogatstvo različitih ruralnih sredina koje ima Srbija je osnov na kome se može bazirati i planirati njen budući turistički razvoj. Veliki broj različitih prirodno-geografskih celina i njihov očuvan ekosistem, zatim multietničnost, stari zanati, itd. su osnov za formiranje bogate vanpansionske ponude ovih područja. Upravo turizam i njegov multiplikovan efekat će se pozitivno odraziti na ukupan privredi život ovih područja. Važnu ulogu u tome mora da ima koncept održivog razvoja, koji je osnov i uslov svakog daljeg planiranja i svake buduće aktivnosti. Cilj rada je da ukaže na pravce i mogućnosti daljeg održivog turističkog razvoja ruralnih područja Srbije baziranog na održivom turistizmu, imajući u vidu, pre svega, njene veoma očuvane i veoma respektabilne resurse.

Ključne reči

Reference

Bakić, O.V. (2003) Marketing u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Unković, S.M., Zečević, B. (2005) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Vuković, P., Simonović, Z., Hamović, V. (2006) Turizam posebnih interesovanja u funkciji održivog razvoja područja Vojvodine. Ekonomika, vol. 52, br. 3-4, str. 197-206
Vuković, P., Nikolić, M.M. (2004) Seoska ženska populacija kao oslonac multifunkcionalnog razvoja. u: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj, tematski zbornik, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede