Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2007, vol. 54, br. 4, str. 429-439
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Uticaj koeficijenata elastičnost tražnje na cene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Autopromet a.d., Niš

e-adresa: momirovic@my.its.net

Sažetak

Kako u našoj zemlji nije rađena ni jedna sveobuhvatna empirijska analiza elastičnosti tražnje prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda (od perioda početka tranzicije) i njihov uticaj na tržište poljoprivrednih proizvoda, cilj ovog rada je da ukaže na ulogu i značaj koeficijenata elastičnosti tražnje na cene ovih proizvoda, posebno što naše tržište prolazi period tranzicije gde su promene svakodnevne i nepredvidive. Zbog toga, su korišćeni empirijski rezultati istraživanja elastičnosti tražnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Slovenije iz 2001 god, smatrajući, pri tom, da možemo bar približno objasniti kako relativne promene u ceni i dohotku utiču na tražnju ovih proizvoda i da će tendencije i trendovi koji su karakteristični za tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za ovu državu, pre ili kasnije odraziti i na naše tržište. Rezultati do kojih se došlo pokazuju da koeficijenti cenovne elastičnosti tražnje za grupu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (proizvodi od brašna, mleko i mlečni proizvodi, mast i ulje, povrće, voće i drugi) imaju relativno nisku vrednost, manju od nule tako da svako povećanje cena izaziva relativno malo ili skoro zanemarljivo smanjenje tražnje što ukazuje na zaključak, da je tražnja neelastična i da takvi proizvodi spadaju u tzv. nužni, egzistencijalni proizvodi. Pored toga, unakrsne elastičnosti tražnje su veoma niske tako da bilo kakve promene cene naviše ili naniže su zanemarljive na promene u tražnji. Koeficijenti dohodovne elastičnosti tražnje za grupu poljoprivrednih proizvoda, čija je vrednost manja od nule, (proizvodi od brašna, povrće, ulje i mast, konditorski proizvodi, gazirana pića i drugi) spadaju u tzv. nužna dobra i svaka promena u dohotku neće bitnije uticati na porast tražnje, jer je prethodnim nivoom dohotka postignut izvestan stepen saturacije. Grupa poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji imaju numeričku vrednost dohodovne elastičnosti tražnje veću od jedinici (mleko i mlečni proizvodi i voće) spadaju u tzv luksuzni proizvodi, te će svako povećanje dohotka povećati tražnju za tim proizvodima. Koeficijenti elastičnosti tražnje imaju veliki analitički značaj za voljenje poslovne politike preduzeća, a posebno politike cena i planiranje poljoprivredne proizvodnje.

Ključne reči

Reference

Hanić, H. (2006) Ekonomska analiza - prezentacija. Beograd
Milisavljević, M.D. (1989) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Momirović, D.M. (2007) Elastičnost tražnje. Niš: Fico
Nathan, F. (2006) Estimates of US within product demand elastiticites for meat. u: USA Public Policy Terms of USE, Department of Economics University
Regrošek, D. (2002) Analiza povpraševanja po hrani u Slovenija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta
Zdravković, D. (2007) Uvod u ekonomiju. Niš: Five&Co
Zdravković, D. (2004) Principi ekonomije. Niš: Ekonomski fakultet