Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2009, vol. 56, br. 1, str. 73-85
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 30/06/2009
Analiza investicione i izvozne aktivnosti poljoprivrede Srbije
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresa: brankomih@neobee.net, drago_c@mail.iep.gb.ac.yu, vladana_h@mail.iep.bg.ac.yu

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149007: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključenja Republike Srbije u Evropsku uniju

Sažetak

Poljoprivreda u Srbiji suočava se sa mnogim problemima, koji su rezultat ograničenja nastalih u uslovima ekonomskog okruženja i agrarne politike vođene posle drugog svetskog rata do raspada SFRJ, teškoća nastalih u proteklih petnaestak godina i teškoća u prilagođavanju tržišnoj ekonomiji. Poljoprivreda u Srbiji je opterećena posledicama centralno planske privrede u delu vlasništva i korišćenja zemljišta. Za razvoj je potrebna politika koja može uticati na povećanje produktivnosti putem prestruktuiranja i investicija, što podrazumeva jasna vlasnička prava i formiranje efikasnog tržišta zemljišta, kredita i inputa. Bez obzira koliko je privreda tržišna, uloga državne politike je značajna. Ukoliko je privreda tržišnija uloga države je sve veća.

Ključne reči

Reference

*** (1997-2007) Investicije Republike Srbije, 1995-2005. Beograd: RZS
*** (2003-2007) Investicije Republike Srbije, 2001-2005. Beograd: RZS
Mihailović, B., Subić, J., Cvijanović, D. (2007) Makroeconomic's idicators of investments moving in Serbia at period 2000-2005. u: Simpozionul Internaţional Investiţile şi Relansarea Economică, Ediţia a VII-a, SYMPOSIUM ON INVESTMENTS AND ECONOMIC RECOVERY, 25-27 Mai, Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, Catedra de Eficienţă Economică
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (1997) Strategija dugoročnog razvoja poljoprivrede, sela i prehrambene industrije. Beograd
Paraušić, V., Cvijanović, D., Subić, J. (2007) Afirmacija udruživanja i marketinga u funkciji kreiranja konkurentnosti agrarnog sektora Srbije monografija. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Republički zavod za statistiku (2007) Spoljnotrgovinski robni promet Republike Srbije. Beograd, decembar 2006, saopštenje broj 19, od 31. 01
Simić, J., Stevanović, S. (2004) Ograničenja i strateške mogućnosti prilagođavanja razvoja agroindustrije Srbije i Crne Gore tržištu Evropske unije. Ekonomski anali