Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2009, vol. 56, br. 1, str. 145-155
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/06/2009
Agrar u ekonomskoj politici Srbije za 2009. godinu
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresa: branko_k@mail.iep.bg.ac.yu, vesna_p@mail.iep.bg.ac.yu

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključivanja Srbije u EU

Sažetak

Neophodnost da država vodi brigu o poljoprivredi nije potrebno posebno obrazlagati. Primarna poljoprivredna proizvodnja obezbeđuje prehrambenu sigurnost stanovništva i osnovni je izvor sirovina za brojne preradne kapacitete. Stoga njeno mesto u razvojnim dokumentima i ekonomskoj politici mora biti obezbeđeno. Ovi dokumenti predstavljaju osnovu za preduzimanje aktivnosti kojima će se ostvariti postavljeni ciljevi i zadaci. Poljoprivreda u srpskoj ekonomiji ima značajnu ulogu. Ona znatno učestvuje u bruto domaćem proizvodu. Za njen razvoj, obezbeđuju se i podsticajna sredstva iz republičkog budžeta, koja se, pod propisanim uslovima, usmeravaju posebnim aktima Vlade. Ova sredstva u proteklih nekoliko godina su se razlikovala po visini, strukturi izvora i nameni. U 2009. godini, znatno su niža nego ranijih godina, što će se nepovoljno odraziti na poljoprivrednu proizvodnju. Rad je posvećen kraćem sagledavanju agrarne politike u ovoj godini, kao i obimu i strukturi podsticajnih sredstava, sa težištem na 2009. godinu.

Ključne reči

Reference

*** (2004-2005) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 127/2004. i 66/2005
*** (2005-2006) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 106/2005. i 85/2006
*** (2007) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 58
*** (2007-2008) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu. Sl. glasnik RS, br. 123/2007,128/2008
*** (2008) Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009 godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu. Službeni glasnik RS, br. 113
*** (2008) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 120
*** (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 78
*** (2008) Bilten javnih finansija, april, Ministarstvo finansija Republike Srbije
*** (2008) Statistički godišnjak Srbije 2007. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2004) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 33, 115
Katić, B. (2006) Država i agrar. Ekonomika, vol. 52, br. 1-2, str. 121-134
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (2009) Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2009. godinu. Beograd, www.minpolj.sr.gov.yu
Ministarstvo privrede Republike Srbije, Zavod za razvoj (2006) Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije 2006-2012. Beograd, novembar
Popović, V., Katić, B. (2007) Nivo i struktura interne podrške poljoprivredi Srbije u procesu pristupanja STO i EU. Beorad: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Republički Zavod za statistiku Srbije (2008) Saopštenje. Beograd, br. 355, od 30.12
Vlada Republike Srbije (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. http://www.srbija.gov.rs