Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2009, vol. 56, br. 2, str. 221-230
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/02/2010
Problemi poljoprivrede Republike Srbije i mere za prevazilaženje krize
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
bInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za agroekonomiju

Sažetak

Autori razmatraju aktuelne probleme poljoprivrede Republike Srbije, povodom svetske ekonomske krize, koja se negativno odražava i na poljoprivredu, koja se inače već nalazi u dugoročnoj krizi, koja se ispoljava kroz permanentno nepovoljan ekonomski položaj poljoprivrede. Autori izdvajaju četiri grupe problema: nepovoljna posedovna struktura i neorganizovanost robnih proizvođača; neuređenost tržišta agrarnih proizvoda; nekonkurentnost; neadekvatna uloga države. Autori predlažu mere i akcije za zaustavljanje negativnih trendova u poljoprivredi.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Agriculture: Main statistics 2005-2006. European Commission
*** (2003) Popis 2002. Beograd: RZS, Poljoprivredna knjiga 1
Bogdanov, N.Lj. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralna nepoljoprivredna ekonomija. Beograd: UNDP
Cvijanović, D., Katić, B., Vuković, P. (2005) The importance of investments in privatised agriculttural plots of Serbia. u: The Sixth International Symposium: INVESTMENS and ECONOMIC RECOVERY, May 27 and 28, 2005, Buchurest - Romania. Zbornik radova, VOL. I; (vol.I) 2 vol. Vol.1., str. 135-147
Jefferson Institute, Beograd (2003) Konkurentnost privrede Srbije. www. jeffersoninst. org
Mihailović, B., Subić, J., Cvijanović, D. (2007) Makroeconomic's idicators of investments moving in Serbia at period 2000-2005. u: Simpozionul Internaţional Investiţile şi Relansarea Economică, Ediţia a VII-a, SYMPOSIUM ON INVESTMENTS AND ECONOMIC RECOVERY, 25-27 Mai, Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, Catedra de Eficienţă Economică
Pejanović, R., Tica, N. (2007) Dileme oko koncepta našeg agrarnog razvoja. Agroekonomika, br. 36, str. 7-24
Pejanović, R., Tica, N. (2005) Tranzicija i agroprivreda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R., Njegovan, Z., Tica, N. (2007) Tranzicija - ruralni razvoj i agrarna politika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R., Njegovan, Z. (2009) Preduzetništvo i (agro)ekonomija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Puškarić, A., Cvijanović, D., Arsenijević, Ž. (2009) Izvoz kao faktor podsticanja proizvodnje ratarskih proizvoda. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 15, br. 1-2, str. 49-57