Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 56, br. 2, str. 329-339
Optimiranje strukture setve porodičnih gazdinstava u nestabilnim uslovima poslovanja
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresasasat@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
Poljoprivredni proizvođači trenutno se suočavaju sa velikim brojem izazova koji prete da značajno ugroze njihovo poslovanje. Ova činjenica se mora prihvatiti, a oni ozbiljno pripremiti za nove uslove poslovanja. U vezi sa tim vreme je da se mnogi od njih zapitaju kako će se trenutna situacija odraziti na njihova gazdinstva i šta dalje činiti. Imajući to u vidu, cilj ovog istraživanja je da se koristeći model porodičnog gazdinstva izvrši optimiranje strukture setve u nestabilnim uslovima poslovanja, da se otkriju najvažniji faktori koji na to utiču i sagleda njihov uticaj. Na bazi sprovedenih istraživanja može se zaključiti da je primenom definisanog pristupa u realnim uslovima moguće otkloniti ograničenja u poslovanju porodičnih gazdinstava i pospešiti njihovu profitabilnost.
Reference
Ceranić, S. (2007) Planiranje u agrobiznisu. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Ivkov, I., Todorović, S., Munćan, M. (2008) Bruto marža kao značajan pokazatelj poslovanja poljoprivrednih gazdinstava. u: Simpozijum agroekonomista: Agroekonomska nauka i struka u tranziciji obrazovanja i agroprivrede, Tematski zbornik, Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 235-244
Ivkov, I., Anđelić, B., Todorović, G., Milovanović, M. (2007) Bruto marža u proizvodnji ozime pšenice u Srbiji 2006. godine. u: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u Republici Srpskoj. Jahorina, Tematski zbornik, str. 49:54
Munćan, M., Todorović, S., Ivkov, I. (2008) Model porodičnog gazdinstva kao osnova za eksperimentisanje u agroekonomskim istraživanjima. u: Agroekonomska nauka i struka u tranziciji obrazovanja i agroprivrede. Simpozijum agroekonomista, Tematski zbornik, Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 211-221
Munćan, P., Živković, D. (2006) Menadžment ratarske proizvodnje. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet
Todorović, S., Munćan, M., Ivkov, I. (2008) Značaj i uloga modela u agroekonomskim istraživanjima. u: Agroekonomska nauka i struka u tranziciji obrazovanja i agroprivrede, Simpozijum agroekonomista, Tematski zbornik, Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 201:210
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2010.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2010)
Ekonomska efikasnost proizvodnje ratarskih kultura na porodičnim gazdinstvima u AP Vojvodini
Munćan Petar, i dr.

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2010)
Ekonomska analiza proizvodnje pšenice na porodičnim gazdinstvima
Todorović Saša Z., i dr.

Ekonomika (2018)
Marža pokrića u proizvodnji silažnog kukuruza
Nastić Lana, i dr.

prikaži sve [14]