Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 58, br. 1, str. 121-131
Mala i srednja preduzeća kao činioci smanjenja siromaštva u ruralnim zajednicama Srbije
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamaletic@agrif.bg.ac.rs
Ključne reči: poljoprivreda; siromaštvo; ruralno tržište rada; MSP
Sažetak
Uključenost ruralne populacije u društvene tokove i razvojne procese je od ključnog značaja za Srbiju, s obzirom da ruralna područja čine 85% njene teritorije, učestvuju u bruto domaćem proizvodu sa 41%, a njihovi stanovnici čine 42% ukupne populacije. Uključenost ruralne populacije značajna je istovremeno iz perspektive kvaliteta života, ostvarivanja prava i razvoja potencijala ruralnog stanovništva, kao i sa stanovišta održivog razvoja ruralnih sredina. Ruralno tržište rada Srbije je tokom tranzicije devastirano, što je za posledicu imalo dislociranje velikih kontingenata viškova industrijske radne snage u sektor poljoprivrede i shodno tome rast prikrivene nezaposlenosti i siromaštva na gazdinstvima. Stoga ćemo u ovom radu navesti neke činjenice koje bi mogle da u značajnoj meri ublaže trenutno stanje siromaštva u poljoprivredi Srbije.
Reference
Ceranić, S., Maletić, R. (2006) Importance of small and medium enterprises in organic food production. u: 9. International Conference Dependability and Quality Management DQM-2006, 14-15 June, Beograd, Proceedings, p 105-109
Ceranić, S., Maletić, R., Janković-Šoja, S. (2009) Small and Medium enterprises as support to development of agro business of Republic of Serbia. u: EAAE Seminar that should take place on the occasion of the 60th anniversary of The Institute of Agricultural Economics - Belgrade (IAE) (113th), December 9th-11th 2009, Belgrade
Ceranić, S. (2009) Menadžment u malim i srednjim preduzećima. Beograd
Ceranić, S., Maletić, R., Paunović, T. (2005) Traganje za činiocima nove politike regionalnog razvoja poljoprivrede Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 52, br. 3, str. 365-370
Ceranić, S., Maletić, R. (2005) Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća u agrobiznisu Srbije. u: Porodična gazdinstva Srbije u promenama, Zemun: Poljoprivredni fakultet - Institut za agroekonomiju, str. 265-286
Ceranić, S., Maletić, R., Janković-Šoja, S.D. (2006) Mala i srednja preduzeća neizbežni ekonomski izazovi za ruralni razvoj. u: Poljoprivreda i ruralni razvoj Srbije u tranzicionom periodu, Zemun: Poljoprivredni fakultet - Institut za agroekonomiju, str. 185-196
Novković, N. (2007) Podsticanje unapređenja i zaposlenosti u ruralnim sredinama. Ekonomika poljoprivrede, vol. 54, br. 1, str. 15-24
Popović, B., Maletić, R., Paunović, T. (2008) Razvoj malih i srednjih preduzeća u funkciji unapređenja konkurentnosti u agrobiznisu. u: Međunarodni naučni skup: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj, Beograd, Tematski zbornik, str. 76-82
Popović, B., Maletić, R. (2008) Grupisanje opština Republike Srbije na osnovu razvijenosti MSP u agrobiznisu. Ekonomika poljoprivrede, vol. 55, br. 2, str. 151-161
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2011.