Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 58, br. 4, str. 547-562
Uticaj cena hrane na ciljanu inflaciju u Republici Srbiji
aMegatrend Univerzitet, Fаkultet zа poslovne studije, Vršac
bJulon d.d., Ljubljana, Slovenija

e-adresammilanovic@megatrend.edu.rs, mljubic@megatrend.edu.rs, sasa.muminovic@aquafil.com
Sažetak
Stabilnosti tržišnih cena u savremenim uslovima dobija primat u hijerarhiji ciljeva ekonomske politike. Pritom, određivanje ciljane inflacije postaje značajan instrument monetarne politike većeg broja zemalja u svetu. Narodna banka Srbije, od sredine 2006. godine, takođe sprovodi monetarnu politiku kroz režim ciljane inflacije. Burne geostrateške promene u svetu, praćene ekonomskim i političkim previranjima, uzrokovale su skokoviti porast cena hrane i energenata u proteklih nekoliko godina. Cene hrane u Srbiji takođe si imale izraženu dinamiku. Predmet istraživanja u ovom radu je komparativno razmatranje tendencija cena hrane na globalnom nivou i njihovog uticaja na inflaciju, odnosno uporedna analiza višegodišnjih kretanja stope inflacije i cena hrane u Srbiji. Osnovni cilj rada je, u kontekstu naznačenih trendova, da se analitički oceni uticaj cena hrane na ciljanu inflaciju (kao osnovni cilj centralne banke) u Srbiji, uključiv identifikovanje instrumenata kojim bi se mogao kontrolisati takav inflatorni uticaj.
Reference
*** FAO Food Price Index. http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-tp/foodpricesindex/en
*** Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses (2011) Policy Report including contributions by. FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI and the UN HLTF, http://www.oecd.org/dataoecd/40/34/48152638.pdf
*** (2010) Nacionalni program poljoprivrede Srbije 2009-2011. Objavljeno: 3.5
Đorđević, M., Veselinović, P. (2010) Razvojne karakteristike Srpske ekonomije u period tranzicije. Škola biznisa, Broj 1, str. 21-30
Đukić, M., Pješčić, V., Vilaret, S. (2009) Kretanje cena poljoprivrednih proizvoda i reakcija monetarne politike. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 3, str. 469-479
F.A.O. Main Food-related Policy Measures, NORTH AMERICA, EUROPE AND OCEANIA. u: Country Policy Monitoring, http://www.fao.org/giews/countrybrief/policy_detail.jsp?code=SRB#SRB
Hinić, B., Šojić, M. (2011) National Bank of Serbias Monetary Policy in Inflation Targeting Regime. u: International Scientific Conference Serbia Facing the Challenges of Globalization and Sustainable Development (9th), 25. 11. 2011., zbornik radova, Beograd: Megatrend univerzitet, str. 11-19
International Monetary Fund (2000) Code of good practices on transparency in monetary and financial policies
Johnson, K.H. (2008) Food Price inflation explanation and policy implications. A Maurice R. Greenberg Center for Geoeconomic Studies, Working Paper, http://www.cfr.org/economics/food-price-inflation-explanation-policy-implications/p16729
Kurkowiak, B. (2010) Price levels for food, beverages and tobacco across the European market differ significantly Comparative price levels in 37 European countries for 2009. u: Eurostat Statistics in Focus, http://ec.europa.eu/eurostat
Ljubić, M. (2011) Stres testovi kao instrument kontrole rizika u bankama. Megatrend revija, vol. 8, br. 1, str. 303-323
Ljubić, M. (2009) Uticaj svetske ekonomske krize na Bazel II. Računovodstvo, vol. 53, br. 11-12, str. 94-108
Ljubić, M. (2011) Uvođenje Bazela II u Srbiji. Industrija, vol. 39, br. 1, str. 261-281
Milanović, M., Popović, V., Katić, B. (2007) Interne subvencije poljoprivrede u Srbiji u kontekstu pravila STO i prakse EU. u: Međunarodni naučni skup, 06. i 07. 12., Novi Sad, Zbornik radova, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, str. 721-732
Milanović, M., Đorović, M. (2011) Tržište poljoprivrednih proizvoda u Srbiji pre i posle tranzicije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Milanović, M. (1996) Politika cena poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije
Milanović, M.R. (2006) Približavanje Srbije/SCG Evropskoj Uniji - novije komparacije poljoprivrede i agrarne politike. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 2, str. 95-113
Milanović, M.R. (2011) Ekonomske promene na reprodukcionoj vertikali industrije ulja u Srbiji - dugoročni trendovi. Industrija, vol. 39, br. 4, str. 107-126
Narodna banka Srbije Memorandum Narodne banke Srbije o utvrđivanju ciljane stope inflacije za period od 2010. do 2012. godine
Narodna banka Srbije Izveštaj o inflaciji, (2007-2010)
Narodna banka Srbije (2009) Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu, (2006-2010). http://www.nbs.rs/export
Nestić, D. (2008) Konvergencija razina cijena i njezin utjecaj na inflaciju u Hrvatskoj. Ekonomski pregled, vol. 59, br. 1-2, str. 3-37
Pavlović, V., Muminović, S. (2010) Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 41-67
Pavlović, V., Muminović, S. (2011) Međuzavisnost berzanske vrednosti akcija, motiva i obima otkupa sopstvenih akcija. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 2, str. 265-280
Republički zavod za statistiku (2011) Statistički godišnjak Srbije 2010 - poglavlje Cene. Beograd
Republički zavod za statistiku (2011) Indeks potrošačkih cena. Beograd, septembar
World Bank (2010) Food price watch
World Bank Rising food prices: Policy options and World Bank response. http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/risingfoodprices_backgroundnote_apr08.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.