Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2013, vol. 60, br. 1, str. 141-151
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/11/2013
Razvoj proizvodnje i prerade voća u Republici Srbiji
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: mirjanalukac@gmail.com, zorajic@agrif.bg.ac.rs, jdjokovic@agrif.bg.ac.rs

Sažetak

Iako u Srbiji postoje veoma povoljni prirodni uslovi za uzgoj većine kontinentalnih voćnih vrsta, mogući nivo iskorišćenosti ovih uslova još nije postignut, što potvrđuje i kretanje najvažnijih kapaciteta voćarske proizvodnje u dužem vremenskom periodu. Zbog pretežno ekstenzivnog karaktera, voćarska proizvodnja u Srbiji već duže vremena stagnira ili se čak i smanjuje. U proseku za period 1981-2011. godine površine voćnjaka u Srbiji su iznosile 252.364 ha, sa tendencijom opadanja po prosečnoj godišnjoj stopi promene od -0,40%. U proseku za ispitivani period (2001-2010) najveći obim proizvodnje prerađevina od voća (poluprerađevine i gotovi proizvodi) je utvrđen kod voćnih sokova (155.012 t) i smrznutog voća (24.602 t). Spomenute prerađevine od voća učestvuju sa 93% u ukupnoj proizvodnji analiziranih prerađevina Srbije. Proizvodnja prerađevina od voća u posmatranom periodu se povećava po prosečnoj godišnjoj stopi promene od 14,82%.

Ključne reči

površine voćnjaka; proizvodnja voća; poluprerađevine od voća; gotovi proizvodi od voća

Reference

Gvozdenović, D., Curaković, M., Lazić, V., Vujičić, B., Vračar, L., Dimić, N. (1997) Berba, pakovanje, čuvanje i prerada voća. Jugoslovensko voćarstvo, 31(3-4): 351-358
Jovanović, M., Bogdanović, J. (1996) Stanje voćarske proizvodnje u Republici Srbiji i mere za njen razvoj. Jugoslovensko voćarstvo, 113-114, str. 21-34
Lukač-Bulatović, M. (2004) Proizvodni i ekonomski efekti u proizvodnji i preradi voća. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Lukač-Bulatović, M. (2010) Ekonomska efikasnost proizvodnje i prerade važnijih voćnih vrsta u Republici Srbiji. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Lukač-Bulatović, M. (2010) Proizvodno-ekonomska obeležja prerade voća. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 111-123
Milić, D., Radojević, V. (2003) Proizvodno-ekonomska i upotrebna vrednost voća i grožđa. Novi Sad: Naučna knjiga
Milić, D., Rajić, Z., Lukač-Bulatović, M. (2005) Promene u strukturi voćarske proizvodnje Republike Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 52, br. 1, str. 57-65
Obradović, Ž. (2001) u: Program unapređenja proizvodnje, prerade i plasmana šljive u Srbiji za period 2002-2007 godine, September 8-9, tematski zbornik, Koštunići, str. 215-238
Ognjanov, V. (2003) Breskva, nektarinai industrijska breskva. Voćarstvo i vinogradarstvo, vol. I (no. 2), str. 10-11
Ognjanov, V. (2004) Savremeni trendovi u proizvodnji breskve - iz tehnologije gajenja breskve. Voćarstvo-vinogradarstvo, 2(4): 4-5
Republički zavod za statistiku (2001-2005) Bilteni Industrija Srbije - Industrijski proizvodi - Prerada i konzerviranje voća i povrća. Beograd, poglavlje 1
Republički zavod za statistiku (2002-2004) Statistički godišnjak Srbije - Poljoprivredne površine prema kategorijama korišćenja zemljišta - Obradive površine - Površine voćnjaka - Voćna stabla i proizvodnja voća. Beograd, poglavlje 8
Republički zavod za statistiku (2005-2010) Statistički godišnjak Republike Srbije - Poljoprivredne površine prema kategorijama korišćenja zemljišta - Obradive površine - Površine voćnjaka - Voćna stabla i proizvodnja voća. Beograd, poglavlje 12
Republički zavod za statistiku (2006-2010) Publikacione tabele za period 2006-2010 - Prerada i konzervisanje voća i povrća - Iskorišćenost kapaciteta prerade. u: Godišnji izveštaji Republičkog zavoda za statistiku, Beograd
Republički zavod za statistiku (2011) Publikacione tabele za 2011 - poljoprivredne površine prema kategorijama korišćenja zemljišta - obradive površine - površine voćnjaka - voćna stabla i proizvodnja voća. u: Godišnji izveštaji Republičkog zavoda za statistiku, Beograd
Savezni zavod za statistiku (1981-2001) Bilteni Ratarstvo, Voćarstvo i Vinogradrstvo - Poljoprivredne površine prema kategorijama korišćenja zemljišta - Obradive površine - Površine voćnjaka. Beograd, poglavlje 1
Savezni zavod za statistiku (1981-2001) Bilteni Ratarstvo, Voćarstvo i Vinogradrstvo - Voćarstvo - Voćna stabla i proizvodnja voća. Beograd, poglavlje 3