Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2016, vol. 63, br. 1, str. 71-87
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/05/2016
doi: 10.5937/ekoPolj1601071P
Creative Commons License 4.0
Lovni turizam u funkciji ruralnog razvoja Homolja
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
bTehnical school Žagubica, Žagubica
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresa: riprent@open.telekom.rs, mrbane71@gmail.com, dvcmmv@gmail.com

Sažetak

Homolje, oblast u Istočnoj Srbiji, koja se teritorijalno poklapa sa područjem Opštine Žagubica, izrazito je ruralno područje. I pored toga što raspolaže značajnim prirodnim resursima ova oblast spada među najnerazvijenije u Republici Srbiji. Višedecenijska nepovoljna ekonomska situacija u Homolju dovela je do permanentne depopulacije u vidu iseljavanja u razvijenije centre u Srbiji ili u inostranstvo, s jedne, i negativnog prirodnog priraštaja stanovništva, s druge strane. Ovu patogenu pojavu može sprečiti jedino ekonomski oporavak zasnovan na konceptu intenzivnog ruralnog razvoja, tj. funkcionisanja skupa međusobno povezanih privrednih delatnosti i drugih aktivnosti (poljoprivrede, prerađivačke industrije, šumarstva, vodoprivrede, trgovine, turizma, zanatstva, lovstva, ribarstva i dr.). Analize pokazuju da, shodno raspoloživim adekvatnim resursima, lovni turizam može postati značajan faktor pospešivanja ruralnog razvoja Homolja. Predmet ovog istraživanja upravo je posvećen sagledavanju mesta, uloge i potencijala lovnog turizma na planu ruralnog razvoja Homolja.

Ključne reči

Reference

Hall, D.R., Kirkpatrick, I., Mitchell, M., ur. (2005) Rural Tourism an Sustainable Business: Channel View Publications
Kurjački, A. (2011) Lovstvo u funkciji ruralnog razvoja Bačke. Bačka Topola: Megatrend univerzitet - Fakultet za biofarming, magistarski rad
Lazić, L. (2007) Turizam i ruralna područja. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Marić, P. (2003) Lovstvo, prirodno-ekološke, ekonomske i organizacione osnove i funkcije. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Milojević, I., Pejić, D. (2010) Knjigovodstvo i njegov razvojniput. Oditor, No. 1, pp. 10-16
Miljković, Lj., Marković, S. (1985) Turistička valorizacija prirodnih potencijala Homolja. Zbornik radova Instituta za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Novi Sad, Vol. 15, pp. 133-154
Miljković, L.V. (1992) Homolje - geografska monografija. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju
Popović, Z. (2005) Lovna osnova lovišta 'Homolje' 2005-2015. Žagubica: Lovačko udruženje 'Jovan Šerbanović'
Prentović, R. (2005) Lovnoturistički proizvod. Turizam, 9: 161-163
Prentović, R. (2005) Lovni turizam. Novi Sad: PMF - Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Prentović, R. (2006) Osnovi lovstva. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Prentović, R. (2006) Lovište - svojevrsna turistička destinacija. Turizam, (10): 203-205
Prentović, R. (2008) Korelacija lovnog i ruralnog turizma u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za geografiju, (37): 111-121
Prentović, R. (2008) Etika lovnog turizma. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Republički zavod za statitistiku (2007) Opštine Srbije 2006. Beograd
Šelmić, V., Gačić, D., Ćeranić, A. (2000) Lov i lovna privreda. Jugoslovenski pregled, 3, 97-124
Todorović, M., Štetić, S. (2009) Ruralni turizam. Beograd: Geografski fakultet
Vujović, S. (2011) Turizam i ruralni razvoj-savremene tendencije, problemi i mogućnosti razvoja. u: Tematski zbornik, Trebinje, Republic of Srpska
Živković, B. (2011) Formulisanje modela održivog razvoja turizma Opštine Žagubica. Zaječar: Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za menadžment, p. 208, doctoral thesis