Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Ekonomika poljoprivrede
2016, vol. 63, br. 1, str. 143-158
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ekoPolj1601143M

Creative Commons License 4.0
Agrarni potencijali u reindustrijalizaciji Srbije - potrebe i mogućnosti revitalizacije industrije agrarnih inputa
aUniverzitet Megatrend, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: mmilanovic@megatrend.edu.rs, simo.stevanovic@agrif.bg.ac.rs, bojandi@agrif.bg.ac.rs

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)

Sažetak

Nakon tranzicionih neuspeha i promašaja, strukturne degradacije i recesije, reindustrijalizacija se nameće kao nužna etapa u privrednom razvoju Srbije. Proizvodno- tržišni potencijali agrokompleksa (kao složenog privrednog subsistema predfarmskih, farmskih i postfarmskih delatnosti) i njegovo mesto u nacionalnoj ekonomiji, otvara značajne mogućnosti revitalizacije industrija agrarnih inputa (poljoprivrednih mašina i opreme, mineralnih đubriva i pesticida). Sagledavajući strukturni značajpredfarmskog agrarnog sektora u srpskoj ekonomiji, u radu se analiziraju osnovna obeležja proizvodnje i spoljnotrgovinske razmene, posebno dinamika ipromene obima i strukture proizvodnje i uvoza agrarnih inputa. Na toj osnovi se, ciljnom komparativnom analizom višegodišnjih serija podataka (1986-2011), u radu se istražuju trendovi proizvodnje i zaposlenosti, identifikuje uvozna zavisnost, sagledavaju agrarni potencijali u mogućoj reindustrijalizaciji i ukazuje na poseban fenomen oportunitetnih troškova agrarnog razvoja Srbije.

Ključne reči

Reference

Adžić, S. (2011) Povratak industrije u Srbiju - između želja, mogućnosti i iluzija. Ekonomija, Zagreb, Vol. 18, No. 2, pp. 403-466
Bošković, G. (2011) Nužnost izvozno orijentisane strategije reindustrijalizacije Srbije. Ekonomske teme, Vol. 49, No. 2, pp. 235-249
Gligorijević, Ž., Bošković, G. (2007) Mehanizam unapređenja konkurentnosti industrije. Niš: Ekonomski fakultet
Lovre, K., Zekić, S. (2011) Economic analysis of agrarian reforms. Subotica: Faculty of Economics
Mićić, V., Zeremski, A.V. (2011) Deindustrijalizacija i reindustrijalizacija privrede Srbije. Industrija, vol. 39, br. 2, str. 51-68
Milanović, M., Đorović, M. (2011) Agricultural products market in Serbia. Belgrade: Institute of Agricultural Economics, Monograph
Milanović, M. (2002) Food industry in Federal Republic of Yugoslavia: Development-production-consumption-quality-export 1980-2000. Belgrade: Institute of Agricultural Economics, Monograph
Milanović, M. (2002) Agrarian export as the expression of comparative efficienty of agroindustry. u: Economic and financial relations with foreign countries, Belgrade, Economic Annals, October 2002
Milanović, M.R. (2011) Economic changes in reproduction vertical line of oil industry in Serbia: Long-term trends. Industrija, vol. 39, br. 4, str. 107-126
Pelević, B. (2004) Introduction to the international economy. Belgrade: University in Belgrade-Faculty of Economics
Savić, L. (2009) Srpska industrijalizacija za dvadeset prvi vek. Industrija, vol. 37, br. 1, str. 1-17
Stevanović, S., Đorović, M.T., Milanović, M.R. (2011) Tržište kao 'nevidljiva ruka' ili državni intervencionizam kao 'vidljiva ruka' ekonomske politike. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 3, str. 371-386
Stevanović, S., Milanović, M., Milačić, S. (2013) Problems of the deindustrialization of the Serbian economy. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 3, str. 465-477
Šoškić, D. (2009) Privredna strukturaposle tranzicije. u: Tranzicija u Srbiji - Zbornik radova, Belgrade: Faculty of Economics in Belgrade
Vučković, V. (2010) Deindustrijalizacija i reindustrijalizacija. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/210969/Deindustrijalizacija-i-reindustrijalizacija 9th October, 2010