Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 63, br. 4, str. 1395-1402
Planiranje potrebnih sirovina u proizvodnji voćnih sokova
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bTopola

e-adresamilic@polj.uns.ac.rs, lmirjana@polj.uns.ac.rs, brankal@agrif.bg.ac.rs, zoranmilovancevic@gmail.com
Ključne reči: bilansni metod; površine voćnjaka; kapaciteti za preradu; voćni sok
Sažetak
Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje potrebnih kapaciteta voćarske proizvodnje jednog proizvođača voćnih sokova, koji pored kapaciteta za preradu voća, raspolaže i sopstvenim površinama pod voćnjacima. Korišćen je bilansni metod koji se u voćarskoj proizvodnji primenjuje i za planiranje potreba prerađivačkih kapaciteta, odnosno za uspostavljanje skladnog odnosa između iskorišćavanja kapaciteta zemljišta preko voćnjaka i industrije za preradu voća. Za planiranu proizvodnju od 33.280 t sirovina, pri ostvarenim prosečnim prinosima, potrebno je raspolagati sa površinom od 2.344 ha. Za dnevnu preradu od 160 tona sirovina potrebno je raspolagati sa sledećom strukturom voćnih vrsta: jagoda (516 ha), malina (332 ha),višnja (361 ha), kajsija (71 ha), breskva (178 ha), borovnica (320 ha), šljiva (50 ha), kruška (89 ha), jabuka (137 ha), dunja (50 ha) i grožđe (240 ha).
Reference
Bulatović, L.M. (2010) Ekonomska efikasnost proizvodnje i prerade važnijih voćnih vrsta u Republici Srbiji. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Bulatović-Lukač, M., Rajić, Z., Đoković, J. (2013) Development of fruit production and processing in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 141-151
Đurić, D. (2008) Unapređenje efikasnosti i efektivnosti poslovnih sistema za preradu voća primenom organizaciono-ekonomskih modela u poslovnom odlučivanju. Srbija, Zemun: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Klincov, R., Jovanović, D. (2015) Pribavljanje i otuđenje osnovnih sredstava u privredi. Oditor, no. 12, pp. 29-33
Krstić, S., Krstić, D. (2016) Uloga mendžmenta preduzeća u kriznim situacijama. Oditor, vol. 2, no. 1, pp. 11-17
Kunzen, H., Kabbert, R., Gloyna, D. (1999) Aspects of material science in food processing: Changes in plant cell walls of fruits and vegetables. Zeitschrift fur Lebensmitteluntersuchung und Forschung A, 208, pp. 233-250
Lukač-Bulatović, M., Rajić, Z., Ljubanović-Ralević, I. (2012) Economic features of processed fruit production in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 4, str. 715-725
Lukač-Bulatović, M. (2010) Ekonomski efekti u preradi voća. Savremena poljoprivreda, vol. 59, br. 3-4, str. 234-241
Milić, D., Furundžić, M., Jevđović, M., Kukić, Đ. (1993) Organizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Milić, D., Radojević, V. (2003) Proizvodno-ekonomska i upotrebna vrednost voća i grožđa. Novi Sad: Naučna knjiga
Milić, D., Galić, D., Vukoje, V. (2011) Possibilities for improvement of fruit production in Serbia. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 1, str. 27-30
Seeram, N. (2001) Cyclooxygenase inhibitory and antioxidant cyanidin glycosides in cherries and berries. Phytomedicine, 8(5): 362-369
Simijonović, S. (2016) Interna kontrola i komponente interne kontrole. Oditor, vol. 2, no. 1, pp. 25-28
Vukoje, V., Milić, D. (2011) Analiza ekonomske opravdanosti proizvodnje sušenog voća u Srbiji. Agroznanje, Banja Luka, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, vol. 12, no. 1, pp. 5-13
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1604395M
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2018)
Economic aspects of dried fruit production by combined technology
Vukoje Veljko, i dr.

J Proc Ener Agri (2018)
Ekonomski efekti proizvodnje sušene borovnice
Vukoje Veljko, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2012)
Ekonomska obeležja proizvodnje prerađevina od voća u Srbiji
Lukač-Bulatović Mirjana, i dr.

prikaži sve [13]