Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 22, br. 1, str. 3-17
Tranzicija radnog prava i novi propisi u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Tranzicija radnog prava je složen, spor i postepen proces. Ne može se izvršiti odjednom, bez obzira na veštinu i znanje zakonodavca. Društvo se postepeno prilagođava novim okolnostima, menjajući potrebe i odnose koje uređuju propisi. Brzina i tempo promena zavise od mentaliteta, tradicije, unutrašnjeg i spoljnog okruženja. Da bi bio uspešan u transformisanju radnog prava, zakonodavac mora da bude dobro upoznat sa uporednom praksom, regulativom Međunarodne organizacije rada, Evropske unije i drugih značajnijih regionalnih integracija (kao što je Savet Evrope). Kako bi se skratio put koji se mora preći i izbegle nepotrebne greške, korisno je znati iskustva drugih zemalja, naročito onih u tranziciji. Pri izboru rešenja treba imati u vidu da su okolnosti u našoj i posmatranim zemljama Često dosta različite, tako da se ne može vršiti bukvalna "transplantacija prava", već prilagođeno, promišljeno i postepeno preuzimanje. Sasvim je moguće da neki procesi, instituti i ustanove, koji veoma uspešno funkcionišu u evropskim zemljama, neće moći kod nas da zažive ili će profunkcionisati tek posle izvesnog broja godina. Tome doprinosi činjenica da se mentalitet stanovništva veoma sporo menja. Zaostajanje u primeni propisa se može desiti i sa novodonetim zakonima o mirnom rešavanju sporova i socijalno ekonomskim savetima ili nekim rešenjima iz propisa koji su u pripremi, a kojima se korenito menja dosadašnja praksa. Ipak, smatramo da zakonodavstvo treba da daje pozitivni impuls praksi. Međutim, to je samo prvi korak jer se problemi ne rešavaju donošenjem propisa, već njihovom primenom i praktičnim delovanjem. A to podrazumeva dugogodišnji i sistematičan rad.
Reference
*** (2004) Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova. Sl. Glasnik RS, br. 125
*** (2004) Zakon o socijalno-ekonomskom savetu. Sl. Glasnik RS, br. 125
*** (2004) Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Sl. glasnik RS, br. 71 i 84
*** (2003-2004) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sl. glasnik RS, br. 34/03, 64/04 i 84/04
*** (2004) U pravosuđu se guše i veliki i mali. Dnevnik, 22. novembar
*** (2001-2003) Zakon o privatizaciji. Sl. glasnik RS, br. 38/01, br. 18/03
*** (1991-1996) Zakon o radnim odnosima. Sl. glasnik RS, br. 45/91, 18/92, 22/93, 53/93, 67/93, 34/94, 48/94, 49/95, 53/95, 24/96, 39/96
Biagi, M. (1998) Forms of employee representational participation. u: Blainpain R. [ur.] Comparative Labor Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Kluwer, str. 377
Bogićević, Č. (2004) Pravo socijalne integracije - socijalna država, industrijska demokratija, sloboda rada. Podgorica, str. 62
Carley, M. (2001) Bargaining at European level?. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - European Works Councils, str. 15, 29
Engels, C., Salas, L. (1998) Workers participation at European level. u: Blainpain R. [ur.] Comparative Labor Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Kluwer, str. 383
EU (1998) Direktive o kolektivnim otkazima. OJ, C 210/6/7
EU (2000) Direktive o transferu poslodavca. OJ, L 180/19/7
Gams, A. (1987) Svojina. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za filozofiju i društvenu teoriju
Jašarević, S. (2000) Rešavanje radnih sporova mirnim putem u teoriji i praksi. Novi Sad: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Jašarević, S. (1997) Primena pritisaka u radnom pravu. Radni odnosi i upravljanje, Beograd, br. 6, str. 36-42
Jašarević, S. (2004) Komentar nacrta Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova Republike Srbije. Radno i socijalno pravo, Beograd, br. 1-6, str. 305
Jašarević, S. (1992) Kolektivni ugovori u teoriji i praksi. Novi Sad: Pravni fakultet, magistarski rad
Jašarević, S. (1997) Sporna pitanja u novim zakonima o radnim odnosima. Radni odnosi i upravljanje, Beograd, br. 4, str. 44
Jašarević, S. (2002) Zakon o radu sa stanovišta uporednog prava i prakse. Radni odnosi i upravljanje, Beograd, br. 1, str. 13
Jovanović, P.P. (2002) Radno pravo. Beograd: Službeni glasnik, str. 60
Lubarda, B.A. (2001) Osnovni ciljevi radnog zakonodastva. Pravni život, vol. 50, br. 10, str. 563-576
Martin, B. (2000) The social and employment consequences of privatization in transition economies: Evidences and guidelines. International Labor Organization, str. 5, http://www.ilo.org/piiblic/englisli/einplovinent/eni/papas/ippred4.htm
Obradović, G., Sekulić, V. (2004) Indeks zakonske zaštite zaposlenja u Republici Srbiji. Radno i socijalno pravo, Beograd, br. 1-6, str. 305
O'Connel, P. (2000) Astonishing success: Economic growth and the labour market in Ireland. International labour organization
Rajković, N. (2002) Izveštaj o socijalnom dijalogu u Republici Srbiji. Beograd: Vlada Republike Srbije - Ministarstvo za rad
Spasić, P. (2004) OECD-ov indeks zakonske zaštite zaposlenja. Radno i socijalno pravo, Beograd, br. 1-6, str. 619
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2005)
Radno pravo Srbije i međunarodni standardi
Jašarević Senad

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
O pravnoj prirodi negativnih stvarnih službenosti
Živković Miloš D.

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Aktuelna reforma naslednog prava u Crnoj Gori
Đurđević Dejan

prikaži sve [52]