članak: 1 od 1  
Zbornik Matice srpske za istoriju
1996, br. 54, str. 39-85
jezik rada: srpski
članak
Pogledi na dela Jovana Rajića
nema

Sažetak

Jovan Rajić, jedan od najplodnijih srpskih pisaca u 18. veku, bio je više cenjen kao istoričar i teolog nego književnik. Češći pokušaji u 19. i ranom 20. veku da se izdaju njegova sabrana dela - propadali su, uz primedbe da su opširna, zastarela, neoriginalna i slično. Noviji glasovi u prilog njihovog izdavanja ističu potrebu da se jasnije sagleda njihov obim i karakter, prijem kod čitalaca i kritike, vrednovanje i kulturološki značaj za Srbe i još neke narode.

Ključne reči

Reference

*** (1869) O religioznom vaspitanju u narodnoj školi. Beseda, knj. 1, 42-43
*** (1902) Nacrt plana za izdavanje srpskih pisaca, starih i novih. Brankovo kolo, Sr. Karlovci, br. 33, stubac 1044-1046
*** (1901) Nacrt plana za izdavanje monografija iz istorije srpske književnosti. Brankovo kolo, Sr. Karlovci, br. 30, stubac 965-966
*** (1964) Građa za istoriju Biblioteke Matice srpske. Novi Sad: BMS, I knjiga, 1830-1864, 36, 113
*** (1797) Allgemeine Literatur - Zeitung vom Jahre 1797. Vierter Band, Leipzig, br. 369-372
*** (1749) Molitvenik J. Rajića. u: Šopron, Novi Sad: Biblioteka Matice srpske signature, list 1, str. b
Bogdanović, D., Tarnanidis, J. (1973) T'a problemata tez metropolez Karlobichiav Thesaloviche / Problemi Karlovačke mitropolije u XVIII veku i Jovan Pajić 1726-1801. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, knj. XXI, sv. 3, str. 559
Čurčić, L. (1988) Srpske knjige i srpski pisci 18. veka. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Ćirković, S.M. (1994) Rajićeva 'Istorija' i počeci moderne srpske istoriografije. Rad Matice srpske, Novi Sad, br. 31, 106
Davidov, D. (1978) Srpska grafika XVIII veka. Novi Sad: Matica srpska
Denić, Č. (1991) Ruske Sinodalne propovedi kod Srba i njihovo širenje u Hrvatskoj krajem 18. veka. u: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, Beograd: SANU, br. 2, 81-82
Denić, Č. (1982) Povodom četiri knjige Sanuila Miku Klajna. u: Radovi jugoslovensko-rumunskog simpozijuma (V), Beograd, 129-140
Denić, Č. (1986) Školovanje Srba i Rusiji krajem XVIII veka i odnos sunarodnika prema njima. u: Jugoslovenske zemlje i Rusija i 18. veku, Beograd: SANU, knj. XXXII, knj. 8, 244-245
Deretić, J. (1960) Dositej Obradović prema Istoriji Jovana Rajića. u: Kovčežić, prilozi i građa o Dositeju i Vuku, Beograd, knj. III, 18
Đorđević, M. (1891) Istorija svetosavskog manastira Kovilja, hrama sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila. Novi Sad
Đukić, A. (1886) Izvori za životopis Jovana Rajića, bivšeg arhimandrita manastira Kovilja. Istina, list za bogoslovsku nauku i pastirsku praksu, Zadar, 224-225, 253
Ekmečić, M. (1989) Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd, itd: Prosveta, knj. 1, 165-169, 191-192
Erčić, V. (1980) Manuil (Mihail) Kozačinskij i njegova Traedokomedija. Novi Sad: Matica srpska
Gavrilović, N. (1978) O rumunskom prevodu Rajićevog Malog katihizisa. Zbornik Matice srpske za istoriju, Novi Sad, br. 18, 7-17
Gavrilović, N. (1971) Pokušaj osnivanja srpsko-rumunske seminarije u Temišvaru u XVIII veku. Istraživanja, Novi Sad, br. 1, 452, 477/478, Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Gavrilović, N. (1971) Rad na osnivanju srpsko-rumunske seminarije u Temišvaru u XVIII vrku. u: Radovi simpozijuma o srpsko (jugoslovensko)-rumunskim odnosima, Vršac, 22-23. V 1970, zbornik radova, Pančevo: Libertatea, 117, 120
Gavrilović, N. (1984) Karlovačka bogoslovija, 1794-1920. Sremski Karlovci: Srpska pravoslavna bogoslovija Svetog Arsenija
Gavrilović, N. (1983) Srpsko-rumunsko klirikalno učilište u Vršcu 1822-1867. Novi Sad: Filozofski fakultet - Institut za istoriju
Gavrilović, S. (1969) Iz književno-istorijske prepiske mitropolita Stratimirovića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, knj. XVII, sv. 2, br. 157, 159, 160, str. 286-288
Gavrilović, S. (1971) Građa za istoriju ćirilske štamparije krajem 18. veka. Istraživanja, Novi Sad, knj. I, 540, Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Gavrilović, S., Petrović, N., ur. (1972) Temišvarski sabor 1790. Sremski Karlovci: Arhiv Vojvodine
Gete, J.V. (1956) Poezija i stvarnost. Beograd: Nolit, knj. I, Preveli s nemačkog Erih Koš i Jovan Bogičević
Grčić, J. (1906) Istorija srpske književnosti. Novi Sad: Braća M. Popovića
Grujić, J. (1922) Zapisi Jevrema Grujića - pred Svetoandrejsku skupštinu. Beograd: SKA, knj. I, 13
Grujić, R. (1929) Stojković Arsenije. u: Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, Zagreb, knj. IV, 461
Grujić, R.M. (1908) Srpske škole 1718-1739 - prilog kulturnoj istoriji srpskoga naroda. Beograd: Zadužbina Ilije M. Kolarca
Ivić, A. (1956) Arhivska građa o jugoslovenskim književnim i kulturnim radnicima. Beograd: SAN, knj. V (1751-1894), 25, 27
Jagić, V. (1897) Neue Briefe von Dobrowsky, Kopitar und anderen Süd - und Westslaven. Berlin
Karadžić-Stefanović, Vuk (1818) Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beč
Kirilović, D. (1956) Propovedi Jovana Rajića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, knj. III, 164-167
Kirilović, D. (1956) Novi prilozi proučavanju Jovana Rajića. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, knj. 22, sv. 3-4, 195-198
Kirilović, D. (1932) Atanasije Vlahović - žalosna istorija jednog srpskog crkvenog pisca. Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu, Sr. Karlovci, knj. V, str. 56
Kopitar, J. (1984) Serbica, kulturno-istorijske teme. Novi Sad: Matica srpska, Izbor, predgovor i napomene Jože Pogačnik, preveo s nemačkog Tomislav Bekić
Kostić, M. (1937) Novakovićevo zauzimanje za produženje Rajićeve Istorije. Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu, X, 442
Kostić, M. (1933) O petrogradskom i budimskom izdanju Rajićeve Istorije. Glasnik Istorijskog društva, Novi Sad, knj. VI, 377
Kostić, M. (1920) Carski duhovnici, propagatori unije među Srbima. Glasnik Srpske pravoslavne patrijaršije, Beograd, 52-54, 70-73
Kostić, M. (1932) Grof Koler kao kulturni i prosvetni reformator kod Srba u Ugarskoj u 18. veku. Beograd: Srpska kraljevska akademija / SKA, Posebna izdanja
Krestić, P.V. (1994) Švabe ili 'nemačkari' u Serbskim narodnim novinama Teodora Pavlovića. Zbornik Matice srpske za istoriju, Novi Sad, br. 49, 31-42
Krstić, N. (1891) Izveštaj odboru za nauke istorijske i državne srpskog učenog društva o rukopisima, što je društvu na ocenu podneo preko g. Gavrila Vitkovića Dr Đorđe Mušicki. Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd, knj. 72, 153, 162-169, 174-175
Lazić, S. (1883) Petar Jovanović, profesor posle mitropolit. u: Program Srpske velike gimnazije karlovačke za školsku 1882/3 godinu, Novi Sad, knj. XXIV, 19
Leskovac, M. (1936) Četiri molitve Jovana Rajića. Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu, Sr. Karlovci, knj. IX, 185-186
Maretić, T., ur. (1880) Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Matić, S. (1924) Pesme Jovana Rajića. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, IV, sv. 1-2, str. 223-224
Medaković, D. (1985) Istraživači srpskih starina. Beograd: Prosveta
Mihajlović, G. (1964) Srpska bibliografija XVIII veka. Beograd: Narodna biblioteka SR Srbije
Milićević, M.Đ. (1888) Pomenik znamenitih ljudi u srpskog naroda novijega doba. Beograd: Srpska kraljevska štamparija
Mirković, L., Zdravković, I. (1952) Manastir Bođani. Beograd: Arheološki institut SAN, Posebna izdanja knj. CXCVIII, knj. 2
Mirosavljević, V. (1904) Srpske veroučevne knjige u Austro-Ugarskoj u vremenu od 1690-1902 god. Bogoslovski glasnik, Sremski Karlovci, knj. V, 28-29
Mladenović, A. (1964) O narodnom jeziku Jovana Rajića. Novi Sad: Matica srpska
Mladenović, A. (1991) Pavle Solarić, Jovan Došenović i Sava Mrkalj o srpskom književnom jeziku svoga vremena. u: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, Beograd: SANU, br. 2, 372-373
Mušicki, Đ. (1879) Podatci za životopis arhimandrita Jovana Rajića. Letopis Matice srpske, Novi Sad, knj. 120, 235-237
Nešić, F. (1924) Jovana Rajića 'Kratka istorija' srpska (1793) i njen izvor. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, knj. IV, sv. 1-2, 97
Nikolajević, D. (1914) Novi prilozi za biografiju pesnika Jovana A. Došenovića 1781-1813. u: Članci i prilozi o srpskoj književnosti prve polovine XIX veka, Novi Sad: Matica srpska, br. 46, 1-17
Novaković, S. (1969) Srpska biblijografija za noviju književnost 1741-1867. Beograd: Srpsko učeno društvo, br. 582, 1408, 1527
Obradović, D. (1961) Sabrana dela. Beograd, itd: Prosveta, knj. I, Za štampu priredio, beleške i objašnjenja napisao Đuro Gavela
Pavić, M. (1983) Drama o caru Urošu. Politika, Beograd, 10. 12., str. 10-11
Pavić, M. (1972) Gavril Stefanović Venclović. Beograd: Srpska književna zadruga
Pavić, M. (1970) Istorija srpske književnosti baroknog doba - XVII i XVIII vek. Beograd: Nolit
Perović, B. (1951) Jedan do sada nepoznati rukopisni kanonik Arhimandrita Jovana Rajića iz 1749. godine. Glasnik, Službeni list Srpske pravoslavne crkve, 149-158
Petrović, K. (1955) Istorijat i uređenje Arhiva SAN u Sremskim Katlovcima. Arhivist, Beograd, br. 3, Dodatak V
Petrović, K. (1951) Istorija Srpske pravoslavne velike gimnazije karlovačke. Novi Sad: Matica srpska
Petrović, S. (1885) Okružnica Mitropolita Stevana Stratimirovića povodom smrti istorika srpskog arhimandrita Jovana Rajića. Glas istine, Novi Sad, br. 14. str. 111; br. 16, str. 127-128
Petrović, T. (1974) Iz istorije srpske književnosti. Novi Sad: Matica srpska
Petrović, V. (1929) Sandić Aleksandar. u: Narodna enciklopedija SHS, Zagreb, knj. IV 34-35
Popović, D.J. (1925) Problemi Vojvodine. Beograd: Piščevo izdanje, knj. I, 28-29, 37-38
Popović, D.J. (1954) Srbi u Komoranu. Istorijski časopis, knj. V, 193-205, SAN
Popović Jovan, Sterija (1892) Davorje. Beograd: Srpska književna zadruga, 3, 135
Popović, P. (1930) 'Cvetnik' Jovana Rajića. Slavia, časopis pro slovenskou Olologii, Praha, Ročnik IX, 300-317
Radojčić, N. (1929) Istorijske studije mitropolita Stefana Stratimirovića. Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu, Sr. Karlovci, knj. 11, 339, 343/344
Radojčić, N. (1926) O Hronikama grofa Đorđa Brankovića. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, knj. VI, 20-23, 28/29
Radojčić, N., ur. (1934) Politička istorija, istorija književnosti, istoriska geografija i kritika. Beograd: Srpska kraljevska akademija
Radojčić, N. (1958) Srbija, Sterija i srpska istorija. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, knj. IV-V, 10-15
Radojčić, N. Đukić Avram. u: Narodna enciklopedija SHS, knj. I, 696
Radojčić, N. (1960) Zakonik cara Stefana Dušana 1349 i 1354. Beograd: SANU
Radojčić, N. (1952) Srpski istoričar Jovan Rajić. Beograd: Srpska akademija nauka
Radojičić Đorđe, Sp. (1956) Ruvarčevo mesto u srpskoj istoriografiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, knj. 13-14, 202-207
Radonić, J. (1935) Jovan Rajić 1726-1801 - povodom 160-godišnjice odbrane pravoslavlja. Letopis Matice srpske, Novi Sad, knj. 342, 148
Radonić, J. (1900) Prilošci istoriji slovenskog preporođaja. Letopis Matice srpske, Novi Sad, knj. 201, 62-63
Rajić, J. (1794) Istorija. Vienna, knj. 1
Rajić, J. (1831) Moreplavnie Ivana Raiča 1758 goda. Serbskij L''topis'', Budim (Letopis Matice srpske), knj. 24, častica perva, str. 55, 61-62
Rajić, J. (1847) Naznačenie l''t'' roždenija žizni i predstavlenija, jako Roditelep moih'' tako i edinokrovyh'' - Rodoslov'' Arhimandrita Raića, n'im'' istym'' pisan''. Glasnik Družtva serbske slovesnosti, Beograd, Svezak'' I, 172-173
Rajić, J. (1798) Tragedia sireč pčelnam povest' o smerti poslednago cra serbskago Uroša patago i o padenii srbskago carstva. Budim, str. 7
Rajić, J. (1884) Istorija katihizma pravoslavnih Srbalja u cesarskim državama. Pančevo: knjižara Braće Jovanovića, knj. 95, str. 35
Ruvarac, D. (1910) Prilozi za istoriju srpske književnosti. Brankovo kolo, Karlovci, 654
Ruvarac, D. (1927) Autobiografija i bibliografija Dimitrija Ruvarca, protojereja i bibliotekara Patrijaraške biblioteke. Novi Sad
Ruvarac, D. (1904) Katihizis sinodalni - Rajićev - za klirikalne škole od 1774. Srpski Sion, Sr. Karlovci, 99-357
Ruvarac, D. (1930) Crkveno-bogoslovski listovi u Karlovačkoj mitropoliji do 1915. Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu, Sr. Karlovci, III, 72
Ruvarac, D. (1926) Dva nepoznata prevoda i jedan originalan spis arhimandrita Jovana Rajića. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, VI/1, 94-98
Ruvarac, D. (1912) Arhimandrita Jovana Rajića 'Istorija katihizma'. Arhiv za istoriju srpske pravoslavne karlovačke mitropolije, Karlovci, vol. II, 293-295, 297
Ruvarac, D. (1901) Arhimandrit Jovan Rajić 1726-1801. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija
Ruvarac, D. (1911) Na kom je jeziku i kad je štampan prvi put Rajićev mali katihizis. Arhiv za istoriju srpske pravoslavne Karlovačke mitropolije, Karlovci, 66/67
Ruvarac, D. (1914) O katihizisu Josifa Rajačića arhimandrita gomirskog od 1817. Arhiv za istoriju srpske pravoslavne Karlovačke mitropolije, Karlovci, 250-256
Ruvarac, D. (1931) Mitropolit Stevan Stratimirović. Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, Sremski Karlovci, knj. IV, 380
Ruvarac, D. (1911) O pokušajima da se štampa kronika despota Đorđa Brankovića. Brankovo kolo, vol. XVII, 11a
Ruvarac, D. (1919) Istorija Arhiepiskopsko-mitropolitsko-patrijaraške biblioteke u Sremskim Karlovcima. Sr. Karlovci
Ruvarac, D. (1903) Rad sinodski 1774 i 1775. Srpski Sion, Sr. Karlovci, 677b, 678a
Ruvarac, D. (1924) Kako su dospeli neki Rajićevi rukopisi u beogradsku Narodnu biblioteku. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, knj. IV, 1-2, 262-265
Ruvarac, I. (1884) Dve studentske rasprave. Novi Sad: Štamparija A. Pajevića
Ruvarac, I. (1887) Šta se i kako se i s koje se strane posle pokušavalo, da se i kod nas osnuje seminarija za kandidate svešteničkog reda?. Glas istine, Novi Sad, 152-153
Samardžić, R. (1987) Đorđe Branković. Sentandrejski zbornik, SANU, Beograd, br. 1, 9, 13-14, 16-17, 20-22
Samardžić, R. (1976) Pisci srpske istorije. Beograd, itd: Prosveta, knj. I, 60-63, 68-71
Sandić, A. (1885) Arhimandrita Jovana Rajića četiri znamenita dana za života - i smrt i pogreb mu. Novi Sad: Javor
Sandić, A. (1886) Dva znamenita predloga. Glas istine, Novi Sad, str. 15
Sandić, A. (1891) Manastir Kovilj - spomenik Jovanu Rajiću. Srpski Sion, Novi Sad, 436
Sandić, A. (1891) Kraj groba arhimandrita Jovana Rajića u manastiru Kovilju. Srpski Sion, Novi Sad, 473
Selimović, M. (1970) Za i protiv Vuka. Sarajevo: Svjetlost
Sindik, N.R., Grozdanović-Pajić, M., Mano-Zisi, K. (1991) Opis rukopisa i starih štampanih knjiga biblioteke Srpske pravoslavne eparhije budimske u Sentandreji. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Skerlić, J. (1909) Srpska književnost u XVIII veku. Beograd: SKA
Skerlić, J. (1925) Omladina i njena književnost 1848-1871 - izučavanja o nacionalnom i književnom romantizmu kod Srba. Beograd: Izdavačka knjižarnica Napredak, 163-164
Stajić, V. (1949) Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu. Novi Sad: Matica srpska
Stanojević, S. (1937) Istorija srpskog naroda u srednjem veku. Beograd: Srpska kraljevska akademija, tom I: Izvori i istoriografija, knj. 1: O izvorima
Stojanović, L. (1925) Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd: Srpska kraljevska akademija, knj. V, br. 8949
Stojanović, L., ur. (1909) Vukova prepiska. Beograd, knj. III, 349
Stojanović, L. (1901) Katalog rukopisa i starih štampanih knjiga. Beograd: Srpska Kraljevska Akademija, Zbirka Srpske kraljevske akademije, 214, br. 153
Stošić, D., ur. (1973) Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519-1867. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Stratimirović, S. (1868) Život Jovana Raića arhimandrita koviljskog. Beseda, list za crkvene, školske i narodne potrebe, Novi Sad, vol. I, br. 1, str. 15
Tarcovnicu, V. (1978) Istoria invatamintului din Banat pina la anul 1800. u: Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 187, 197, 206-209
Venclović-Stefanović, G. (1966) Crni bivo u srcu - legende, besede, pesme. Beograd: Prosveta
Veselinov, I. (1973) Jedan nepoznat katalog Damjana Kaulicija iz godine 1800. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, knj. XXI, br. 119, 528
Veselinov, I. (1983) Biblioteka Jovana Rajića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, br. 97, knj. XXXI, sv. 1, 123
Veselinov, I. (1975) Pravila monašeskaja Jovana Rajića iz 1779. godine. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, knj. XLI, sv. 80-91
Veselinov, I. (1796) Biblioteka Jovana Rajića. Inventar
Vezilić, A. (1788) Kratko napisanie w spokojnoj žizni. Beč: Pribavlenie, str. 37-38
Vidicki, G. (1907) Tri igumana Rajićeva - prilošci istoriji manastira Kovilja. Srpski Sion, Sr. Karlovci, 1-2, 425