članak: 1 od 1  
Zbornik Matice srpske za istoriju
1997, br. 55, str. 25-48
jezik rada: srpski
članak
Zapis Rajčina Sudića kao istorijski izvor
nema

Sažetak

U raspravi se komentariše zapis Rajčina Sudića, jedan od tri sačuvana srpska srednjovekovna zapisa nastala u tamnici. Prema tekstu zapisa Rajčin Sudić je zajedno sa Kijevcem, lažno optužen za neveru zbog čega se nalazi u tamnici pet meseci. Kesar Vojihna, koji ga je utamničio nije doneo dokaz njegove krivice (belegu), na osnovu čega bi mogao da mu presudi po skraćenom postupku (udavom), već ga drži u okovima pet meseci.

Ključne reči

kesar Vojihna; Kosenica; nevera; udava; nadstava; tamnica; belega; pravina

Reference

*** (1878) Bullettino di archaelogia e storia dalmata, Spalato, (1), 176
*** (1876) Itineraries en Herzegovine. Paris
*** (1986) Psaltir s posljedovanjem Đurđa Crnojevića 1494. Cetinje, fototipsko izdanje
*** (1971) Veliki Tipik. Beograd
*** (1971) Zbornik Crkvenih bogoslužbenih pesama, psalama i molitava - izvod iz tipika i crkveno­slovenski rečnik. Beograd
*** (1986) Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. Beograd, VI
*** (1942) Monahinja Jefimija. Naša borba, II, br. 18-19, 13-14
*** (1912) Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: JAZU, sv. 31
*** (1959) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: SANU - Institut za srpski jezik, knj. I
Andreev, M., Cront, G. (1971) Loi de jugement, compilation attribuée aux emperures Constantin et Justinien. Bucarest: Association internationale d°études du Sud-Est européen, Études et documents concernant le Sud-Est européen
Bašić, M.M., ur. (1931) Iz stare srpske književnosti. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Blagojević, M. (1979) Zakon svetoga Simeona i svetoga Save. u: Sava Nemanjić - Sveti Sava, istorija i predanje, Beograd: SANU, 156
Camblak, G. (1989) Književni rad u Srbiji. Beograd
Čarnić, E. (1985) Psaltir. Kragujevac
Ćirković, S. (1995) Oblast kesara Vojihne. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 34, 175-183
Ćirković, S.M. (1970) Udava. Zbornik Filozofskog fakulteta, 11, 1, 345-351
Ćirković, S.M. (1982) Hreljin poklon Hilandaru. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 21, 112 (karta)
Ćorović, V. (1989) Istorija Srba. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Daničić, Đ. (1863-1864) Rječnik iz književnih starina srpskih. Beograd: Vuk Karadžić, I-III
Domentijan (1988) Život Svetog Save i Svetog Simeona. Beograd
Ferjančić, B. (1970) Sevastokratori i kesari u srpskom carstvu. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, XI/1, 255-262
Grković Milica, Jefimija (1993) Spisi o Kosovu. Beograd: Prosveta
Grujić, R. (1934) Jedna docnija interpolacija u hrisovulji kralja Vladislava I (1233-1242) za manastir Bistricu u Polimlju. Glasnik Skopskog naučnog društva, 13, 200-203
Grujić, R. (1936) Tri hilendarske povelje. Zbornik za istoriju Južne Srbije i susednih oblasti, I, 18
Hrizostom Stolić Hilandarac, jeromonah (1989) Pravoslavni Svetačnik. Beograd
Jastrebov, S.I. (1882) Dodatak mojim beleškama iz stare Srbije. Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd, 51, 60
Jiriček, K.J. (1890) Spomenici srpski. Spomenik - Srpska Kraljevska akademija / SKA, 11, 99
Jiriček, K.J. (1990) Istorija Srba. Beograd: Zmaj, II
Kašanin, M. (1990) Stara srpska književnost u srednjem veku. Beograd
Korać, D. (1992) Sveta Gora pod srpskom vlašću - 1345-1371. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 31, 21-26
Kosanović, S. (1871) Srpske starine u Bosni - nekolike bilješke - rukopisne srbulje u M. Trojici. Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd, 29, 160
Kovačević, Lj. (1884) Beleške i natpisi - druga rukovet. Glasnik Srpskog učenog društva, 56, 328-329
Lemerle, P., i dr. (1988) Actes de Kutlumus. Paris
Makdanijel, G., ur. (1989) Danilovi nastavljači - Danilov učenik, drugi nastavljači Danilovog zbornika. Beograd, itd: Prosveta
Mažuranić, V. (1908-1922) Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik. Zagreb: Knjižara Jugoslavenske akademije Lav. Hartmana
Mihaljčić, R. (1996) Izvorna vrednost zapisa i natpisa. u: Pravo i lažno narodno pesništvo, Naučni skup, Despotovac, 26-27.8.1995, Despotovac, 39
Miklosich, F. (1858) Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii. Viennae
Mladenović, A., Štavljanin-Đorđević, Lj. (1982) Dijak Simon - pisar srpskih bogoslužbenih knjiga u drugoj polovini XVI veka. Arheografski prilozi, 4, 106
Mošin, V.A. (1949) Vlastareva sintagma i Dušanov zakonik v Studeničkom Otečniku. Starine JAZU, Zagreb, 42, 14
Novaković, S. (1892) Udava ili samovlasno apšenje za dug u starome srpskom zakonodavstvu i u narodnim običajima. Prilog k poznavanju srednjevekovnog parničnog postupka u Srbiji. Pravnik, Beograd, 1 13-21, 97-107
Novaković, S. (1895) Život Svetoga Vasilija Novog. Spomenik Srpske kraljevske akademije, Beograd, 29, 45-48
Novaković, S. (1908) Vizantijski činovi i titule u srpskim zemljama od XI-XII veka. Glas Srpske kraljevske akademije, 78, 247
Novaković, S. (1912) Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Beograd: Srpska kraljevska akademija / SKA
Novaković, S. (1898) Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog, 1349 i 1354. Beograd: Državna štamparija
Ostrogorski, G. (1965) Serska oblast posle Dušanove smrti. Beograd
Panić-Surep, M. (1960) Kad su živi zavideli mrtvima. Beograd: Srpska književna zadruga
Pavić, M. (1986) Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd, itd: Prosveta
Pavlović, D., Marinković, R. (1975) Iz naše književnosti feudalnog doba. Beograd
Petković, V.R. (1950) Pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda. Beograd: Naučna knjiga
Pucić, M., ur. (1862) Spomenici srpski. Beograd, II
Purković, Al.M. (1956) Princeze iz kuće Nemanjića. Vindzor
Purković, M. (1965) Jefimija, ćerka gospodara Drame. Glas Kanadskih Srba, br. 1702-1704, 25, 36
Purković, M. (1985) Srpska kultra srednjeg veka. Himelstir
Purković, M.M. (1976) Srpski patrijarsi srednjega veka. Diseldorf: Srpska pravoslavna eparhija zapadnoevropska
Radojičić Đorđe, Sp. (1963) 'Ah' u staroj srpskoj književnosti. u: Tvorci i dela stare srpske književnosti, Titograd, 103-106
Radojičić Đorđe, Sp. (1942) Stari srpski književnici XIV-XVII veka. Beograd
Radojičić Đorđe, Sp., ur. (1960) Antologija stare srpske književnosti XI-XVIII veka. Beograd: Nolit
Radojičić Đorđe, Sp. (1960) Razvojni luk stare srpske književnosti. Beograd
Solovjev, A.V. (1925) Povelja kralja Milutina barskoj porodici Žaretić. Arhiv za arbanasku starinu, jezik etnologiju, knj. III/1-2, 117-125
Solovjev, A.V. (1928) Zakonodavstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka. Skoplje: Skopsko naučno društvo
Solovjev, A.V. (1980) Zakonik cara Stefana Dušana 1349. i 1354. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Solovjev, A.V. (1926) Odabrani spomenici srpskog prava - od XII do kraja XV veka. Beograd
Stanojević, S., ur. (1929) Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. Zagreb, II
Stojanović, Lj. (1903) Katalog ćirilskih rukopisa Narodne biblioteke Srbije. Beograd, br. 188
Stojanović, L. (1903) Stari srpski zapisi i natpisi. Beograd: Srpska kraljevska akademija, knj. II
Stojanović, L. (1890) Stari srpski hrisovulji, akti, biografije, letopisi, tipici, pomenici, zapisi i dr. Spomenik - Srpska Kraljevska akademija / SKA
Taranovski, T. (1931-1935) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, I-IV
Trifunović, Đ. (1965) Stari srpski pesnički zapisi. u: Stara književnost, Beograd, 106-136
Trifunović, Đ. (1962) Iz tmine pojanja. u: Stari srpski pesnički zapisi, Beograd
Trifunović, Đ.V. (1990) Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd: Nolit
Vasiljević, A. (1988) Još jednom o značenju srednjevekovnog pojma 'Udava'. Istorijski glasnik, 1-2, 129-135
Vego, M. (1962-1970) Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Izdanje Zemaljskog muzeja, I-IV
Vuksan, D. (1936) Rukopisi manastira Pećke patrijaršije. u: Zbornik za istoriju južne Srbije i susednih oblasti, I, 141
Vuletić,, Vukasović (1892) Vestnik hrvatskoga arheologičeskoga društva, XIV, br. CXVIII
Živković, B. (1992) Gračanička povelja - prepis. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve
Živojinović, M. (1993) Da li je sačuvana povelja kralja Dragutina Hilandaru?. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 32, str. 129-136