članak: 1 od 1  
Zbornik Matice srpske za istoriju
1998, br. 57, str. 7-46
jezik rada: srpski
članak
Srpski grofovi Brankovići
nema

Sažetak

U radu je prikazan životopis graničarske porodice grofova Brankovića kroz tri generacije, od njenog postanka, početkom 18. veka, do nestanka, u drugoj polovini 19. veka. Dosta mesta u tekstu i napomenama dato je osvrtima na onovremene prilike, događaje i ličnosti koje su uticale na život pojedinih članova porodice, ili su sa njima stajale u nekoj vezi, rođačkoj prijateljskoj, poslovnoj; takođe i pojedinostima iz svakodnevnog života zgodama i nezgodama, opisu imanja, kuće, opreme, upotrebnih predmeta u domaćinstvu, odeće, nakita i sl. O grofovskom rodonačelniku porodice graničarskih Brankovića, Đorđu Brankoviću, 'izabranom despotu srpskom', u radu se govori samo onoliko koliko je nužno da se prikaže biografija prvog naslednika njegove grofovske titule, Jovana Brankovića Lipovca, stvarnog genetskog rodonačelnika potonjih grofova Brankovića. Porodični život grofova Brankovića počeo je oko 1720, u Somboru, u kom je Jovan Branković, 'knez Janko', bio prvi kapetan 'Srpske milicije' i zapovednik šanca. Posle njegove smrti, porodica se po ukidanju Potisko-pomoriške granice preselila u Srem, u Petrovaradinsku regimentu, u kojoj su njegovi sinovi Nikola i Jovan, sa majkom, stekli graničarski status u Boljevcima. U ovom, drugom delu rada opisani su njihovi životi i životi njihovih potomaka, do poslednjeg po muškoj liniji, Pavla, p.k. potpukovnika, koji je umro slep, u Novom Sadu, 1856. godine.

Ključne reči

grof Đorđe Branković; Erdelj; Jovan Branković-Lipovac; somborski vojni šanac; graničari; Nikola i Jovan; Ugrinovci; Đorđe; Dimitrije; Stefan; Pavle; Avram (Antonije); Pulherija; Mihajlo; frajkor; Petrovaradinska regimenta; Mitropolija; Sremski Karlovci; Novi Sad

Reference

*** (1891) Javor, 1
*** (1913) Magyarország cimeres kőnyve. Budapest, I
*** (1991) Istorija Matice srpske. 36
*** (1734) Bačka-Bodroška županija. AV, 53-58
*** (1727) Spisi Bačko-Bodroške županije. AV, I, 43
*** (1906) Crte iz prošlosti Sombora - sjajno doba pod upravom grofa Janka Brankovića. Sloga, Sombor, br. 35, 40 i 48
*** (1996) Spomenica Srpske čitaonice u N. Sadu. 94, 187-9
*** (1825) Srpske letopisi za 1824, Budim
*** (1850) Glasnik Društva srpske slovesnosti, III, 281, 284 i IV, 268
*** (1856) Podunavka, I/32, str. 253
*** (1888) Glas istine, 1, 170-171
*** Pisma L. Mušickog V. Karadžiću. u: Vukova prepiska, II/158, 247, 274, 294
*** (1815) Novine serbske, 191
*** Vukovo pismo Kopitaru. u: Vukova prepiska, I/207-208
Beljanski, M. (1980) Mali čas istorije o Somboru 1360-1805. Sombor
Beljanski, M. (1974) Letopis Sombor od 1360-1800. Sombor
Borčić, V. (1978) Zbirka slika odjela Srba u Hrvatskoj. Zagreb: Povijesni muzej Hrvatske
Bošković, S. (1862) Dva rukopisa poslednjeg despota Đurđa i njegovog sina Jovana. Srbskij letopis za 1861, Budim, 104/II, str. 61-73. (preštampano u: S. Bošković, Slike iz srpske istorije: Despot Đurađ III Branković, VII, str. 151-181, izdao i predgovor napisao J. Bošković, N. Sad, 1882)
Bošković, S., Bošković, J.Z. (1882) Dva rukopisa poslednjeg despota Đurđa i njegovog sina Jovana. XIX-XX
Čuljak, M. (1997) Poreklo novosadskih Novića. Sveske za istoriju Novog Sada, 8, 63-75
Duišin, A.V. (1940) Srpske plemićke porodice u Vojvodini od 1690 do 1790. Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, Sremski Karlovci / GIDNS, I, 122-123
Đukić, A. (1894) Nešto iz istorije c. i k. Srpske husarske regimente. Novi Sad
Engel, F.Š. (1971) Opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srema. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 19, sv. 3, 520
Fridrik, T. (1878) Bach-Bodrogh Varmegye. Szegeden
Frind, A. Der Banus, Graf und Despot der Serben und Raizen George Brankovic als Bewohner von Eger. (prevod: A. Sandić, Despot Đorđe Branković, sužanj u Hebu, Omladinski kalendar za 1872. godinu, Novi Sad)
Gavrilović, N. (1984) Karlovačka bogoslovija, 1794-1920. Sremski Karlovci: Srpska pravoslavna bogoslovija Svetog Arsenija
Gavrilović, S. (1959) Vlastelinstvo Vojka u Sremu 1745-1766. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, IV, 1-31
Gavrilović, S. (1992) Sombor - graničarski šanac, 1687-1745. Zbornik Matice srpske za istoriju, 46, str. 36
Jakšić, I. (1966) Iz popisa stanovništva Ugarske - početkom XVIII veka. Novi Sad: Vojvođanski muzej, I
Kirjaković, G. (1845) Narodni sabor 1842. godine. Novi Sad
Kostić, K.T. (1928) Prva varoška kuća u Somboru. Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu, sv. 1, 124
Kostić, K.T. Dva znamenita a zaboravljena groba u Somboru - kapetan somborski grof Jovan 'Knez-Janko' Branković. u: Prilozi za proučavanje našeg narodnog života u Somboru, Sombor, knj. I, 5-15 i 30-38
Mileusnić, S. (1990) Sudbina riznice manastira Grgetega. u: Manastir Grgeteg - prilozi monografiji, Matica srpska, str. 245-265
Milošević, M. (1958) Nekoliko arhitektonskih objekata iz prošlosti Vojvodine. Građa Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad, II, 71-74
Muhi, J. (1943) Zombor története. Sombor
Nagy, I. (1857) Magyarország családai czimerkkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, I
Nikolajević, T.N. (1940) Genealogija Adama Čarnojevića. Glasnik Istoriskog društva u Novom Sadu, 137-142
Ninković, P. (1856) Nadgrobno slovo c. i k. potpukovniku grofu Pavlu Brankoviću, 13. jula 1856. godine. Srpski dnevnik, 15/27. jul
Ognjanović, I. (1890) Grobovi znamenitih Srba. Javor, 43, str. 682-683, 701
Pantelić, J. (1865) Dimitrije Anastasijević Sabovski. u: Program Karlovačke gimnazije za 1865. godinu, Sremski Karlovci
Petrović, K. (1959) Karlovci i karlovačko stanovništvo od 1753. do 1815. Istorijski časopis, knj. IX-X, 19
Radić, I. (1848) Povijest kratka ot fruškogorskom obščežitejalnom manastiru Hopovo. Pešta
Radojčić, J. (1922) Đ.A. Mineti o grofu Đorđu Brankoviću. Spomenik SKA, LVI, razr. II, 48
Radojčić, N. Darovno pismo - Povelja Đorđa Brankovića. u: Zbirka povelja i diploma, Arhiv Vojvodine, br. 14
Radojčić, N. (1936) Stefan Stratimirović. Letopis Matice srpske, 345, 50-52
Radonić, J. (1908-1909) Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI, XVII i XVIII veku. Novi Sad: Matica srpska, knj. br. 25 i 26
Radonić, J. (1911) Grof Đorđe Branković i njegovo vreme. Beograd: SKA, Posebna izdanja, 33. Društveno istorijski spisi, knj. 10
Radonić, J. (1929) Grof Đorđe Branković despot 'Ilirika'. Beograd
Radonić, J. (1955) Đurađ II Branković 'despot Ilirika'. Cetinje
Rajić, J. (1794-1795) Istorija raznyh' slavenskih' narodov' naipače Bolgar', Horvatov', i Serbov' iz tmi zabvenija izjatija. Vienna, I-IV
Rajković, Đ. (1879) L. Mušicki i njegov književni rad. Letopis Matice srpske, 120, 103
Rajković, Đ. (1878) Javor, str. 497-500
Rajković, Đ. (1882) General Putnik i njegovo doba. Letopis Matice srpske, knj. 131-11
Rajković, Đ. (1879) Mitropolit Mojsije Putnik, biografska slika. Javor, 1089-1098
Ruvarac, D. (1914) Prilozi za biografiju L. Mušickog. Novi Sad: Matica srpska, Knjiga 46, 225-252
Ruvarac, D. (1911) Statistika bačke eparhije 1724-1732. Arhiv, I, 28-29
Ruvarac, D. (1898) Mojsije Petrović, mitropolit beogradski 1713-1730 - prilog istoriji Srpske crkve. Spomenik - Srpska Kraljevska akademija / SKA, 34, r. II, 88-89
Ruvarac, D. (1925) Klirikalna škola u Gornjo Karlovačkoj eparhiji, 1694-1828. Glasnik SPP, Sr. Karlovci, 11
Ruvarac, I. (1896) Odlomci o grofu Đorđu Brankoviću i Arseniju Črnojeviću s tri izleta o takozvanoj velikoj seobi srpskog naroda. Beograd
Sava, episkop šumadijski (1990) Nastojatelji manastira Grgetega. u: Manastir Grgeteg - prilozi monografiji, Matica srpska, 18-19
Sečanski, Ž. (1952) Popisi stanovništva Bačke tokom 18. veka. Beograd: SANU, posebna izdanja, knj. CXCIII, Građa za istoriju naselja i stanovništva
Sopron, I. (1889) Poslednja grofica Branković. Zemun
Stajić, V. (1956) Novosadske biografije. Novi Sad, dodatak, sv. 6
Stajić, V. (1939) Novosadske biografije. Novi Sad, IV, Putnici
Stojanović, L. Vukova prepiska. Beograd, III/676
Subotić, J. (1901) Život Dr-a Jovana Subotića - avtobiografija. Novi Sad: Matica srpska, knj. I
Thalloczy, L. (1888) Az Al-Brankovicsok. Budapest, (prevod: Stevan Pavlović, Lažni Brankovići, Letopis Matice srpske, 159, takođe i poseban otisak, 1889, 79)
Trencseni, K. (1909) Zombor. u: Borovszky S. (ur.) Bach-Bodrogh Varmegye, Budapest, I, 207-236
Vasić, P. (1984) Umetnička topografija Sombora. Novi Sad: Zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine
Vasiljević, S. (1989) Znameniti Somborci. Novi Sad: Književna radionica Slavija
Vitković, G. (1875) Spomenici iz budimskih i peštanskih arhiva - građa za noviju srpsku istoriju. Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd, knj. VI, str. 217-219
Vukićević, N.Đ. (1860) Podaci za povjestnicu grada Sombora, a od časti i Srednje Bačke. Školski list, sv. 13, 204-205 i 14, 215-216