Akcije

Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
HPLC određivanje ruzmarinske kiseline u suvom ekstraktu ruzmarina
Farmaceutsko hemijska industrija 'Zdravlje-Pharmaco', Leskovac
Ključne reči: Rosmarinus officinalis; prirodni antioksidansi; ruzmarinska kiselina
Sažetak
Razrađen je postupak za dobijanje suvog ekstrakta ruzmarina i određivanje ruzmarinske kiseline I [20283-92-5] u istom. I je određena ekstrakcijom lišća ruzmarina etanolom pomoću HPLC na reverzno-faznoj C18 koloni sa metanol-voda-fosforna kiselina 85% (50:59,7:0,3) i detekcijom na 320 nm. Nađeno je da suvi ekstrakt ruzmarina dobijen ekstrakcijom 80 %-nim etanolom sadrži 8,1 % ruzmarinske kiseline i da je prinos ekstrakcije 16,6 %. Zahvaljujući antioksidativnoj aktivnosti ruzmarinske kiseline, ruzmarin i njegovi ekstrakti nalaze primenu u fitofarmaciji u sastavu preparata za lečenje bolesti nastalih pod uticajem slobodnih radikala, kao i u prehrambenoj industriji za sprečavanje oksidativne razgradnje masti i ulja biljnog i životinjskog porekla.
Reference
Bate-Smith (1959) Pharmacology of plant phenols. New York-San Diego, itd: Academic Press
Bath-Smith (1954) Adv Food Res, 5, 261
Brieskorn, C.H., Hoemling, H.J. (1969) Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 141, 10
Hartmann, V.E., Racine, Ph., Garnero, J., Tollard, D., Audiffret, Y. (1980) Parfums, Cosmetiques, Aromes, 36, 33
Herrmann, K. (1954) Arch Pharm (Weinheim), 287, 142
Herrmann, K. (1960) Arch Pharm (Weinheim), 293, 1043
Herrmann, K. (1962) Zeitschrift fuer Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 116 (3): 224
Houlihan, M.C., Chi-Tang, H., Chang, S.S., Houlihan, C.M. (1984) JAOCS, 61, 1036
Inatani, R., Nakatani, N., Fuwa, H. (1983) Agric. Biol. Chem, 47, 521
Mitić, N., Ristić, V., Mihajlović, D., Stoiljković, Z., Kostić, E. (2000) u: First Conference on Medicinal and Aromatic Plants Of Southeast European Countries, Book of Abstracts, P-115, 127
Ristić, V., Mihajlović, N., Mihajlović, Lj., Mihajlović, D., Stoiljković, Z. (2000) u: First Conference on Medicinal and Aromatic Plants Of Southeast European Countries, Book of Abstracts, P-116, 127
Scarpati, M.L., Oriente, G. (1958) Ricerca Sci, 28, 2329
Scarpati, M.L., Oriente, G. (1960) Ricerca Sci, 30, 255
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka