Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomika preduzeća
2010, vol. 58, br. 3-4, str. 121-130
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/09/2010
Državna pomoć - stanje regulative i perspektive implementacije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

Sažetak

U radu se analizira odnos države prema rešavanju ekonomskih problema i naglašava značaj utvrđivanja i poštovanja principa i standarda pri dodeli državne pomoći, uspostavljanja pravnog okvira i mehanizama kontrole, saglasno pravu i praktičnoj primeni u EU. Ovaj vid državne intervencije dobija sve veći značaj u EU zbog izraženog dejstva na konkurenciju i slobodnu trgovinu. Aktuelnost ove teme ne proističe samo iz uticaja državne pomoći na konkurenciju. S obzirom da ona, u izvesnom smislu, predstavlja sistem redistribucije javnih sredstava, prikupljenih od poreskih obveznika, prema određenim preduzećima, sektorima i regionima, pitanje njene svrsishodnosti i efikasne alokacije privlači pažnju, kako stručne, tako i šire javnosti. Zbog veoma izraženih regionalnih razlika u privredi Srbije, veliki je značaj namenskog korišćenja javnih sredstava u ovoj oblasti, ali i njenih efekata na ukupan privredni razvoj.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Zakon o kontroli državne pomoći. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51
*** (2009) Zakon o regionalnom razvoju. Službeni glasnik SR Srbije, 51
*** (2006) EU methodology statement concerning the state aid scoreboard European commission. http//europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/conceptual_ remarks.html
*** (2006) State aid scoreboard spring 2006. COM 130 Final, http://europa.eu.int
*** (2005) State aid action plan: Less better targeted state aid: A roadmap for state aid reform 2005-2009. European Commission, COM 107 Final, 7. June, http://europa.eu.int
*** (2005) State aid policy and law for Bosnia and Herzegovina: A proposal for reform. u: EU Support to the Single Economic Space in BiH, Sarajevo
*** (1994) Countermeasure agreement. WTO Subsidies, www.wto.org
Buccirossi, P., ur. (2007) Advances in the economics of competition. MIT press
Ministarstvo finansija RS. (2008) Izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći u R. Srbiji u 2007. godini. Beograd
Rizvanović, E. (2008) Mjere državne pomoći unutar Evropske unije kao oblik intervencije države na tržištu. Tuzla
Stojanović, B. (2008) Državna pomoć, regionalni razvoj i zaštita konkurencije. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 3-4, str. 95-105
Stojanović, B. (2003) Tržište Evropske unije - konkurencija i trgovinska politika. Niš: Ekonomski fakultet
Stojanović, B. (2008) Metode i ciljevi zaštite konkurencije. u: Kopaonik biznis forum, Beograd: SES