Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 60, br. 7-8, str. 372-385
Koncentracija i konkurentnost bankarskog tržišta Srbije - postojeće stanje i moguće promene pod uticajem buduće tržišne konsolidacije
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Projekat:
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Sažetak
Srbija je bankocentrično finansijsko tržište i analiza koncentracije i konkurencije time dobija na značaju. Trenutno, bankarsko tržište je nisko do umereno koncentrisano ili blago oligopolizovano. U budućnosti se može očekivati konsolidacija bankarskog tržišta u pravcu smanjenja broja banaka i jačanja tržišne snage najvećih banaka. Mogući kanali konslidacije su prodaja preostalog državnog bankarskog paketa, međusobno preuzimanje postojećih banaka i nestanak nekih banaka kao rezultat konkurentske selekcije. Rad analizira moguća scenarija buduće konsolidacije i njen uticaj na konkurentsku dinamiku. Autori iznose argumente u prilog pozitivnog uticaja dodatne umerene konsolidacije na konkurentske indikatore, ali i upozorenja regulatoru radi sprečavanja prekomerne koncentracije i kartelskih aranžmana.
Reference
Bank for International Settlements (2012) Basel committee on banking supervision data. available at http://www.bis.org/bcbs/, accessed 27.11
Bikker, J., Haaf, K. (2002) Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry. Journal of Banking and Finance, 26 (11), str. 2191-2214
Bikker, J.A., Spierdijk, L., Finnie, P. (2006) Misspecification of the Panzar-Rosse model: Assessing competition in the banking industry. DNB Working Paper, 114
Bikker, J.A., Katharina, H. (2001) Measures of competition and concentration: A review of the literature. u: Research series supervision, Amsterdam: De Nederlandsche Bank
Cetorelli, N. (2001) Does bank concentration lead to concentration in industrial sectors?. Federal Reserve Bank of Chicago, Working Paper Series, WP-2001-01
Claessens, S., Laeven, L. (2003) What drives bank competition?: Some international evidence. World Bank Policy Research Series Working Paper, br. 3113
Deidda, L., Fattouh, B. (2002) Concentration in the banking industry and economic growth. CRENOS Working Paper, br. 02
Ðuricin, D., Rajic, V., Loncar, D. (2008) Merenje koncentracije tržišta - primer sektora prehrambene maloprodaje Beograda. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 1-2, str. 61-80
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2012) Zar nije autput važniji od inflacije u nemoćnoj privredi - revizija postojećih ekonomskih politika u Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 1-2, str. 13-32
Đuričin, D.N., Lončar, D.M. (2010) Menadžment pomoću projekata. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Government of the Republic of Serbia (2012) The law on the national bank of Serbia. Official Gazette of the Republic of Serbia, nos. 72/2003, 55/2004, 85/2005, 44/2010, 76/2012, 106/2012
Government of the Republic of Serbia (2012) The law on the assumption of assets and liabilities of banks for the purposes of safeguarding stability of the financial system of the republic of Serbia, Belgrade. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 102
Hayward, M.L.A. (2002) When do firms learn from their acquisition experience? Evidence from 1990 to 1995. Strategic Management Journal, 23(1): 21-39
Horvat, J. (1970) A suggestion for a comprehensive measure of concentration. Southern Economic Journal, XXXVI, 4, 446-452
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. (2000) Government ownership of banks. u: NBER Working Paper, Working Paper 7620
Loncar, D., Ristic, B. (2011) Analiza konkurencije i tržišne koncentracije u sektoru mlekarstva u Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 1-2, str. 125-142
Ljubaj, I. (2005) Indeksi koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj. Hrvatska narodna banka
Shin, D.J., Kim, B.H.S. (accepted) Bank consolidation and competitiveness: Empirical evidence from the Korean banking industry. Journal of Asian Economics, manuscript
Šubić, R. (2009) Uloga stranih banaka u okrupnjavanju bankovne industrije. Ekonomski vjesnik, 22 (2): 296-313
The National Bank of Serbia (2012) Bank claims on corporate and retail sectors by structure. http://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/index.html, accessed 28.11
The National Bank of Serbia (2012) Foreign exchange trends. available at http://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/index.html, accessed 30.11
The National Bank of Serbia (2012) Interest rates. available at http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/80/monetarni_sektor/SMS_najvaznije_kamatne_stope. xls, accessed 29.11
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekopre1208372L
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2013.