Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Glasnik Šumarskog fakulteta
2002, br. 86, str. 181-188
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/GSF0286181R
Istraživanje procesa intercepcije u bukovo-jelovoj sastojini na planini Goč
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Sažetak

Intercepcija predstavlja značajnu komponentu vodnog bilansa, jer vrši redukciju ukupnih padavina, i smanjuje potencijal za formiranje površinskog oticaja. Zavisi od kompleksa vegetativnih i klimatskih faktora, a u radu su predstavljeni rezultati istraživanja u bukovo-jelovoj sastojini na planini Goč, u Centralnoj Srbiji.

Ključne reči

intercepcija; ukupne padavine; sastojina

Reference

Chow, V.T. (1964) Handbook of applied hydrology. New York, itd: McGraw-Hill
Hewlett, D.J., Nutter, W.L. (1969) Forest hydrology. Athens: University of Georgia Press
Kittredge, J. (1948) Forest influences. New York, itd: McGraw-Hill
Macan, G. (1995) Intercepcija u funkciji vrste drveća i sastojine. Šumarstvo, br. 3, str. 23-39
Macan, G., Letić, Lj. (1994) Proučavanje intercepcije u zasadima na Goču. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 75-76, str. 59-64
Macan, G. (1994) Šumska hidrologija. Beograd: Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Republike Srbije
Rahmanov, V.V. (1981) Lesničeskaja gidrologia. Moskva-Leningrad: Akademija nauk SSSR
Raudkivi, A.J. (1979) Hydrology. Oxford-New York, itd: Pergamon Press
Velašević, V., Đorović, M. (1998) Uticaj šumskih ekosistema na životnu sredinu. Beograd: Šumarski fakultet