Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 1 od 1  
Glasnik Šumarskog fakulteta
2003, br. 87, str. 51-65
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/GSF0387051R
Vreme kašnjenja oticaja na bujičnim slivovima u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Sažetak

Maksimalan proticaj određene verovatnoće pojave Qmax(p) predstavlja osnovni ulazni podatak za projektovanje podužnih i poprečnih objekata u koritima bujičnih tokova. Proračun maksimalnog proticaja Qmax, na neizučenim slivovima, obavlja se najčešće primenom teorije sintetičkog jediničnog hidrograma i SCS metodologije za razdvajanje efektivnih Pe od ukupnih padavina Pb. Analizirana je jedna od osnovnih vremenskih karakteristika velikih voda: vreme kašnjenja tp. Vreme kašnjenja je određeno na osnovu obrade hidrograma i izdvajanja reprezentativnih jediničnih hidrograma na 93 profila. Za isti broj profila su određene neke dominantne fizičko-geografske karakteristike slivova (površina sliva A, dužina sliva po glavnom toku L, odstojanje od težišta do izlaznog profila Lc, uravnati pad rečnog korita Iu, srednji nagib terena u slivu Isr), što je bio osnov za izvođenje različitih zavisnosti (tp=f(L, Lc, Iu); tp=f(L, Lc, Iu Isr)). Definisan je odnos vremena kašnjenja tp i vremena koncentracije Tc (tp=f(Tc)).

Ključne reči

Reference

*** (1972) SCS National Engineering Handbook: Hydrology. Washington DC: SCS, section 4
*** (1959) US Army Corps of Engineers: Flood hydrographs analysis and computations - Engineering and design manual. Washington, DC: US Government Printing Office
*** (1987) Institution of water and environmental management: River engineering, part I - Design principles. Suffolk: Lavenham Press
Brajković, M., Jovanović, S. (1979-1981) Analysis of watershed parameters applied to computations of maximal discharge using the method of synthetic unit hydrograph. u: International Symposium on specific aspects of hydrological computations for water projects, Leningrad: Gidrometeoizdat
Chow, V.T., Maidment, R.D., Mays, W.R. (1988) Applied hydrology. New York, itd: McGraw-Hill
Gavrilović, S. (1975) Bujični tokovi u SR Srbiji. Beograd: Republički fond za vode
Haan, C.T., Johnson, H.P., Brakensiek, D.L. (1982) Hydrologic modeling of small watersheds. St. Joseph, MI: American Society of Agricultural Engineers / ASAE
Huggins, L.F., i dr. (1982) Surface runoff, storage and routing. u: Hydrologic modeling of small watersheds, St. Joseph, MI: American Society of Agricultural Engineers / ASAE, Chapter 5
Janković, D. (1971) Proračun velikih voda za neizučene tokove u slivu reke Kolubare. Vodoprivreda, 13-14, 796-799
Jovanović, S. (1974) Parametarska hidrologija. Beograd: Jugoslovensko društvo za hidrologiju
Linsley, R.K., Kohler, M.A., Paulhus, J.L.H. (1975) Hydrology for engineers. New York, itd: McGraw-Hill
Linsley, R.K., Kohler, M.A., Paulhus, J.L.H. (1994) Applied hydrology. New York, itd: McGraw-Hill
Nikić, Z., Ristić, R. (2002) Specifičnost proticaja reke Raške - uticaj hidrogeoloških uslova. u: Simpozijum o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji, (13), Herceg Novi, zbornik radova, str. 323-330
Petković, T., Prohaska, S. (1990) Metode za proračun velikih voda. u: 183-279
Ristić, R. (1993) Analiza nekih metoda parametarske hidrologije na primeru bujičnog sliva reke Obnice. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Ristić, R. (2000) Karakteristike bujičnog režima velikih voda na glavnim pritokama Velike Morave. u: Vodni resursi sliva Velike Morave i njihovo korišćenje, (2), savetovanje, Kruševac, Zadužbina Andrejević, str. 190-194
Ristić, R., Reković, V., Nikić, Z., Barbarolja, Z. (1997) Reconstruction of the torrential flood on the river Manastirica. u: ICFWST, (3), Proceedings, Belgrade, 236-242
Ristić, R., Kostadinov, S., Maloljević, D., Spalević, V. (2001) Erosion aspect in estimation of hydrologic soil group and determination of runoff curve number CN. u: Congress of Yugoslav Society for Soil Studies, (10), Vrnjačka Banja
Ristić, R., Marković, A., Maloljević, D., Reković, V. (2000) Torrential floods: Permanent threat on ecosystem stability. u: Forestry faculty, 75th Anniversary, Proceedings, Sofia, 369-376
Ristić, R., Macan, G. (1996) Analiza režima oticaja i kvaliteta voda sa mikroslivova pod šumskom vegetacijom i goletima. u: Zaštita voda '96, konferencija, Ulcinj, 4-7. juni, zbornik radova, Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, str. 273-277
Ristić, R., Macan, G., Maloljević, D., Nikić, Z. (1997) Maximal discharges from micro-catchment areas under forest and meadow-pasture vegetation. u: ICFWST, (3),Proceedings, Belgrade, 249-254
Ristić, R., Macan, G. (2002) Istraživanje procesa intercepcije u bukovo-jelovoj sastojini na planini Goč. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 86, str. 181-188
Ristić, R. (2000) Režim pojave i karakteristike velikih voda na bujičnim slivovima u Srbiji. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Wanielista, P.M. (1990) Hydrology and water quantity control. New York, itd: Wiley
Wisler, C.O., Brater, E.F. (1959) Hydrology. New York, itd: Wiley
World Meteorological Organisation (1994) Guide to hydrological practices