Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, br. 89, str. 103-113
Uticaj prihranjivanja na rast jednogodišnjih sadnica smrče u različitim supstratima
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: smrča; prihranjivanje; azot; fosfor; kalijum; supstrati; proizvodnja sadnica
Sažetak
Prikazani su rezultati uticaja prihranjivanja osnovnim makroelementima (azot fosfor, kalijum) na rast i razviće jednogodišnjih sadnica smrče (Picea abies L. Karst) odgajenih u kontejnerima na 4 različita supstrata u rasadničkim uslovima. Konstatovan je povoljan uticaj prihranjivanja na sadržaj mineralnih elemenata u četinama, visinu biljaka, prečnik u korenovog vrata dužinu i masu četina, masu korena, kao i fiziološku vitalnost sadnica smrče. Utvrđeno je da efekat prihranjivanja zavisi od tipa supstrata.
Reference
Baule, H., Fricker, C. (1967) Đubrenje šumskog drveća. Beograd: Jugoslovenski poljoprivredno-šumarski centar
Bazzaz, F.A. (1996) Plant stems: Physiology and functional morphology. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Dožić, S., Đukić, M., Obratov-Petković, D., Filipović, M., Đunisijević, D. (2002) Neka iskustva u pošumljavanju smrčom na Kopaoniku. u: Zbornik radova sa I konferencije 'S planinom u novi vek', Kopaonik, str. 129-135
Đukić, M. (1990) Prilog unapređenju mineralne ishrane sadnica i pošumljavanje. u: Zbornik radova sa savetovanja 'Savremene metode pošumljavanja, nege i zaštite u očuvanju i proširenju šumskog fonda Srbije', Aranđelovac, str. 125-133
Đukić, M., Obratov, D. (1996) Some water regime properties of Norway spruce (Picea abies L. /Karst) from the region of the National park Kopaonik. u: Marinković P. [ur.] Forest Ecosystems of the National Parks, International Scientific Conference held at Tara National Park, Beograd: Ministry of Environment of the Rep. of Serbia, 226-230
George, E., Marschner, H. (1996) Nutrient and water uptake by forest trees. Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 159, (11-21)
Ingestad, T. (1973) Comparison of nutrient properties in forest tree species. Cen. an Tree inpr., Stocholm, Sec.5/9 (5-9)
Komlenović, N., Martinović, J., Miković, S. (1969) Hloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština. Šumarski list, Zagreb
Rennenberg, H., Eschrich, W., Ziegler, H., ur. (1997) Trees-contributions to modern tree physiology. Leiden: Backhuys Publishers
Stavretović, N., Vilotić, D. (2004) Pojava korovskih biljaka u različitim supstratima sejanaca smrče picea abies (l.) Karst. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 213-218
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0489103D
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci