Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, br. 93, str. 71-81
Spontane promene kao osnova za dobijanje novih kultivara ukrasnih sadnica
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: ukrasne sadnice; pigmentacija; patuljast rast; vodni režim; mineralne materije
Sažetak
U rasadničkoj proizvodnji nekih ukrasnih drvenastih sadnica konstatovana je pojava spontanih promena u obliku atipične pigmentacije listova (albinizam, panaširanost, crvena boja), forme listova (nazubljenost) kao i patuljastog rasta. Biljke sa mutacijama u vidu panaširanih listova uočene su kod sadnica hibridnog platana (Platanus x acerifolia (Ait.) Willd.), sibirskog bresta (Ulmus pumila L.), lovorvišnje (Prunus laurocerasus L.) i pačempresa (Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl.). Analizirani su tipovi panaširanosti i čestina njihovog javljanja. Kod sadnica javorolisnog platana i sibirskog bresta konstatovane se individue sa crvenom pigmentacijom listova. Atipična nazubljena forma listova uočena je kod lovorvišnje. Patuljast rast je identifikovan kod sibirskog bresta i breze (Betula pendula Roth.) na kojoj su bile formirane plodne rese na jednogodišnjoj sadnici. Analiza više morfoloških i fizioloških svojstava sadnica hibridnog platana sa različito pigmentisanim listovima nije pokazala signifikantne razlike.
Reference
Black, V.J., Black, C.R., Roberts, J.A., Stewart, C.A. (2000) Impact of ozone on the reproductive development of plants. Tansley Review for New Phytologist, 147, (421-47)
Đukić, M. (1994) Mogućnost korišćenja novih kultivara javorolisnog platana. u: Zbornik radova 'Zelenilo u urbanističkom razvoju Beograda', Beograd, 241-246
Grbić, M. (1994) Osobine rasta ožiljenica sibirskog bresta (Ulmus pumila L) sa patuljastih matičnih biljaka. u: I kongres genetičara Srbije, Vrnjačka Banja, 125-126
Lingren, D. (1975) Sensitivity of premeiotic and meiotic stages to spontaneous and induced mutations in barley and maize. Hereditas, 79(2): 227-38
Waxman, S. (1975) Witches'-brooms' sources of new and interesting dwarf forms of Picea, Pinus, and Tsuga species. Acta Horticulturae, 54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0693071D
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2005)
Promenljivost dvogodišnjih sadnica 13 linija polusrodnika javorolisnog platana
Knežević Radmila, i dr.