Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, br. 97, str. 33-55
Održivo upravljanje šumama u Srbiji - stanje i mogućnosti
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: Srbija; stanje šuma; održivo upravljanje šumama; mogućnosti
Sažetak
U radu se, polazeći od međunarodno usvojene definicije održivog gazdovanja šumama, ukazuje na zahteve održivog upravljanja koji se mogu ispuniti obezbeđenjem određenih pretpostavki. Predstavljeni su ciljevi uređenja i korišćenja šuma i šumskih zemljišta, upravljanja lovnim potencijalima i zaštitom prirodnih dobara kao i, njima u svemu kompatibilni, ciljevi šumarske politike Srbije. U drugom delu rada izvršena je analiza sadašnjeg stanja šuma u Srbiji, a u odnosu na panevropske kriterijume za procenu održivosti, i mogućnosti naših šuma za zadovoljenje svih zahteva.
Reference
*** (2003) Pravilnik o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama. SL. GL. RS, br. 122
*** (1999) Uputstvo za primenu kategorija upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima. IUCN/ WCPA
*** (2003-2005) Godišnji izveštaj ICP za šume Srbije - nivo I. Beograd: MPŠV - Uprava za šume
*** (1993) The General Declaration and Resolutions. u: Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (2nd), Helsinki
Banković, S., Medarević, M. (2003) Kodni priručnik za informacioni sistem o šumama Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine - Uprava za šume
Belanović, S. (2006) Ekološki kvalitet zemljišta brdsko-planinskog područja istočne Srbije. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Danon, G., Bajić, V. (2005) Drvna biomasa kao (ne)obnovljivi izvor energije. u: Biomasa obnovljivi izvor energije, Vrnjačka Banja: Agencije za energetsku efikasnost RS, zbornik radova u elektronskom obliku
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (1996) Prostorni plan Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Kadović, R., Medarević, M., Knežević, M., Bajić, V., Glavonjić, B., Belanović, S., Petrović, N. (2007) Rezerve i dinamike ugljenika u šumskim ekosistemima Srbije. u: Šume i promene klime, zbornik radova, Beograd: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Knežević, J. (2004) Analiza sadržaja zagađujućih materija u vazduhu i padavinama EMEP stanica Kamenički Vis. u: 'Monitoring zdravstvenog stanja šuma u RS', izveštaj ICP Forests 2003 - nivo I, Beograd: Šumarski fakultet
Knežević, M. (2002) Zemljišta i teški metali u šumskim ekosistemima. u: Teški metali u šumskim ekosistemima Srbije, Beograd: Šumarski fakultet, 89-187
Medarević, M. (2006) Planiranje gazdovanja šumama. Beograd: Šumarski fakultet
Medarević, M., Banković, S., Pantić, D. (2003) Stanje bukovih šuma u Srbiji. Šumarstvo, vol. 55, br. 1-2, str. 5-23
Medarević, M., Banković, S., Pantić, D., Petrović, N. (2004) Izdanačke šume bukve - stanje, problemi gazdovanja i mogućnosti njihovog rešavanja. Šumarstvo, vol. 56, br. 3, str. 37-47
Medarević, M., Banković, S., Šljukić, B. (2006) From the principle of sustainability to the sustainable forest management planning: Sustainable use of forest ecosystems. u: The challenge of the 21st century, International scientific conference in occasion of 60 year of operation of Institute of Forestry – Belgrade, Donji Milanovac, 427-434
Medarević, M., Petrović, N. (2005) Sirovinska osnova i prerada drveta - održivo korišćenje šuma. u: Sabor prerađivača drveta (I), Zlatibor, Drvo tehnika 6
Medarević, M., Šljukić, B. (2004) Održivo korišćenje šuma. u: Održivi prostorni, ruralni i urbani razvoj Republike Srbije, Beograd: IAUS, posebno izdanje
Medarević, M. (1991) Funkcije šuma i njihovo obezbeđivanje pri planiranju gazdovanja šumama. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Medarević, M. (2004) Održivo upravljanje šumama u odnosu na Panevropski kriterijum 3. u: Projekat 'Formiranje indikatora održivog razvoja Srbije', Beograd: Poljoprivredni fakultet
Medarević, M. (1983) Šume okoline Beograda i njihova prirodna pogodnost za rekreaciju. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Öesten, G., Roeder, A. (2001) Managmant von Forstbetriben, Band 1, Grundlagen. Remagen-Oberwinter: Betribspolotik Verlag Dr Kassel
Šljukić, B. (2007) Održivo gazdovanje šumama u Srbiji - sadašnje stanje i potencijal. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad u rukopisu
UN-ECE (2000) Forest resources of Europe, CIS, North America, Japan and New Zealand: Main report. New York-Geneva: United Nations
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/GSF0897033M
objavljen u SCIndeksu: 26.12.2008.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2009)
Šumski fond Republike Srbije - stanje i problemi
Banković Staniša, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2017)
Struktura i proizvodnost mešovitih šuma smrče i jele na Kopaoniku
Šljukić Biljana, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2015)
Strukturno proizvodne karakteristike planinske šume bukve na području planine Radava
Golić Igor

prikaži sve [31]