Metrika

  • citati u SCIndeksu: [21]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 100, str. 7-29
Šumski fond Republike Srbije - stanje i problemi
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresas.bankovic@sbb.rs
Ključne reči: nacionalna inventura šuma; stanje šumskog fonda; strateški problemi; Srbija
Sažetak
Na bazi podataka nacionalne inventure šuma u ovom radu prikazano je i analizirano stanje šumskog fonda Srbije po različitim kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima. U pitanju su sledeći pokazatelji: način korišćenja zemljišta, vlasništvo nad šumom, poreklo, prirodnost, očuvanost, mešovitost i strukturni oblik šuma, zastupljenost pojedinih vrsta drveća, sastojinska pripadnost, distribucija zapremine po debljinskim klasama, kao i količina suvog (mrtvog) drveta i rezerve ugljenika u šumama Srbije. Analiza ovako prezentovanog stanja omogućila je definisanje nekih od strateških problemi koji pojedinačno i u sadejstvu opterećuju naše šumske ekosisteme, a čija će detaljna razrada, mere i sredstva za prevazilaženje puni izraz dobiti u najvišem planskom dokumentu -Nacionalnom šumarskom programu. U vidu posebnog poglavlja i bez analitike prikazani su i osnovni podaci o šumskom fondu autonomne pokrajine Kosovo i Metohije, preuzeti iz izveštaja Norveške šumarske grupe.
Reference
*** (2004) Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Službeni glasnik RS, 120
*** (2004) National forest inventory in the Czech Republic 2001-2004: Introduction, methods, results. Forest management institute
*** (1996) Inventaire forestier national suisse: Résultats du premier inventaire 1992-1996. Institut fédéral de recherches forestières CH, 1-375
Banković, S., Medarević, M., Pantić, D., Petrović, N. (2009) Nacionalna inventura šuma Republike Srbije - šumski fond Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbje - Uprava za šume
Banković, S., Pantić, D. (2006) Dendrometrija. Beograd: Šumarski fakultet
Banković, S., Medarević, M. (2003) Kodni priručnik za informacioni sistem o šumama Republike Srbije. Beograd: Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine - Uprava za šume
Banković, S., Medarević, M., Pantić, D. (2002) Pouzdanost informacija o šumskom fondu kao osnov realnog planiranja gazdovanja šumama. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 86, str. 67-79
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Hadživuković, S. (1975) Tehnika metoda uzorka. Beograd: Naučna knjiga
Husch, B., Beers, T.W., Kershaw, J.A. (2002) Forest mensuration. New York: John Wiley & Sons, 1-464
Janić, M. (1989) Istraživanje mogućnosti primene fotointerpretacije aerosnimaka u šumarstvu. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Jović, D., Banković, S., Medarević, M. (1991) Proizvodne mogućnosti jele i bukve u najzastupljenijim tipovima šuma na planini Goč. Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, br. 73, str. 343-352
Jović, D., Jović, N., Jovanović, B., Tomić, Z., Banković, S., Medarević, M. (1994) Tipovi nizijskih šuma Srema i njihove osnovne karakteristike. Beograd: Šumarski fakultet, 67-84
Jović, D., Medarević, M., Vučićević, S. (1995) Značaj šuma i šumskih područja za razvoj Srbije. Beograd: JP 'Srbijašume', 306-311
Jović, D., Tomanić, L., Banković, S., Medarević, M. (1992) Šumski fond. Beograd: Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Srbije, str. 10-22
Jović, D., Medarević, M. (1995) Šume kao prirodni resursi - prostorni plan Srbije. Beograd: Šumarski fakultet, 83-88
Jović, D., Medarević, M. (1996) Šume i šumska područja u okviru Prostornog plana Srbije. Beograd: JP 'Srbijašume', 15-20
Jović, D., Banković, S., Medarević, M., Grbić, P. (1993) Budući prinos šuma kao sirovinska baza za prerađivačke kapacitete u Srbiji. Beograd
Jović, D., Banković, S., Medarević, M. (1994) Strukturne i razvojno proizvodne karakteristike mešovitih sastojina jele i bukve u najzastupljenijim tipovima šuma na serpentinitima Goča. Beograd: Šumarski fakultet, 95-113
Jović, D., Banković, S., Medarević, M., Medarević, M., Milovanović, D. (1997) Information System in Forestry of FR Yugoslavia. vol. I, 623-626
Jović, D., Jovanović, B.M., Jović, N., Tomić, Z., Banković, S., Medarević, M., Knežević, M., Grbić, P. (1994) Tipovi šuma ravnog Srema - atlas. Beograd: Šumarski fakultet
Jović, D., Banković, S., Medarević, M. (1991) Šume Srbije - stanje, značaj, perspektive. Beogra: DIT Srbije, str. 9-16
Kadović, R., Medarević, M., Knežević, M., Bajić, V., Glavonjić, B., Belanović, S., Petrović, N. (2007) Rezerve i dinamike ugljenika u šumskim ekosistemima Srbije. Beograd: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 179-192
Medarević, M. (2006) Planiranje gazdovanja šumama. Beograd: Šumarski fakultet
Medarević, M., Aleksić, P., Milić, S., Sklenar, K. (2002) Stanje četinarskih kultura i veštački podignutih sastojina četinara kojima gazduje JP 'Srbijašume'. Beograd: JP 'Srbijašume', posebno izdanje
Medarević, M., Banković, S., Knežević, M., Karadžić, D., Mihajlović, Lj. (2005) Šume Tare. Beograd: Šumarski fakultet
Medarević, M., Banković, S., Pantić, D. (2001) Stanje šuma u nacionalnim parkovima Srbije. Zaštita prirode, vol. 53, br. 1, str. 5-19
Medarević, M., Banković, S., Pantić, D. (2003) Stanje bukovih šuma u Srbiji. Šumarstvo, vol. 55, br. 1-2, str. 5-23
Medarević, M., Banković, S., Pantić, D. (2006) Šume kitnjaka u Srbiji. Šumarstvo, vol. 58, br. 3, str. 1-11
Medarević, M., Banković, S., Pantić, D., Petrović, N. (2004) Izdanačke šume bukve - stanje, problemi gazdovanja i mogućnosti njihovog rešavanja. Šumarstvo, vol. 56, br. 3, str. 37-47
Medarević, M., Banković, S., Pantić, D., Petrović, N. (2005) Stanje bukovih šuma u Srbiji. Beograd: Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, 49-71
Medarević, M., Jović, D., Banković, S. (1994) Die Entwicklung und Productionsmerkmale der Tanne im Tannen und Buchenwald auf den Berg Čemerno. Serbien
Philips, M.S. (1994) Measuring trees and forests. Aberdeen: University of Aberdeen - Department of Forestry
Shiver, B., Borders, B. (1996) Sampling techniques for forest resource inventory. New York: John Wiley & Sons, 1-368
Stein, M.T. (1999) SKOG 2000-Statistics of forest conditions and resource in Norway. Norwegion Institute of Land Inventory
Stojanović, Lj., Cvjetićanin, R., Isajev, V., Karadžić, D., Krstić, M., Medarević, M., Šoškić, B., Ranković, A., i dr. (2007) Hrast kitnjak u Srbiji. Beograd: Šumarski fakultet, Prostorni plan Republike Srbije, 1996
Šmelko, Š. (1985) Nové smery v metodike a technike inventarizácie lesa. Vodecké a pedagogické aktuality, Zvolen, br. 6,(1-122)
Šmelko, Š. (1991) Biometrické vlaznosti rôznych druhov skunych plôch pre zistovanie a monitorovanie stavu lesa. Acta facultatis forestalis, Zvolen, XXXIII, (167-178)
Šmelko, Š. (1968) Matematicko-statistická inventarizácia lesných porastov. Bratislava, 1-220
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/GSF0900007B
objavljen u SCIndeksu: 08.12.2009.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2008)
Održivo upravljanje šumama u Srbiji - stanje i mogućnosti
Medarević Milan, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2015)
Strukturno proizvodne karakteristike planinske šume bukve na području planine Radava
Golić Igor

Glasnik Šumarskog fakulteta (2017)
Struktura i proizvodnost mešovitih šuma smrče i jele na Kopaoniku
Šljukić Biljana, i dr.

prikaži sve [65]