Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, br. 112, str. 97-120
Uticaj temperature i padavina na broj posetilaca u Nacionalnom parku 'Tara'
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bInstitut za šumarstvo, Beograd

e-adresanenad.rankovic@sfb.bg.ac.rs
Ključne reči: klimatske promene; nacionalni park 'Tara'; posetioci; rekreativno-turističko usluge
Sažetak
U radu se pošlo od pretpostavke da klimatske promene, pored toga što negativno utiču na šumske ekosisteme, mogu da utiču i na posećenost lokacija u nacionalnim parkovima koji su namenjeni za turizam i rekreaciju. U cilju testiranja ovakve pretpostavke prikupljeni su podaci o broju i učestalosti poseta u nacionalnom parku (NP) 'Tara'. Utvrđena je srednja dnevna temperatura i ukupna količina padavina u danima kada su zabeležene posete. Ovi podaci analizirani su eksponencijalnim regresionim modelima. Utvrđen je pozitivan i statistički značajan uticaj temperature na broj poseta u NP 'Tara', u određenim kategorijama. Padavine negativno utiču na posećenost NP. Ove analize još su upoređene sa scenarijima klimatskih promena u Srbiji (A1B i A2) i, na osnovu toga, izvedeni su zaključci. Zaključeno je da postoji uticaj temperature i padavina na broj posetilaca NP 'Tara', a da se mogu očekivati promene u posetama usled uticaja klimatskih promena na temperaturu, padavine i šumske ekosisteme.
Reference
*** (2015) Metodi i tehnike naučnog istraživanja i analize. Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci-Ekonomski fakultet, prezentacija, http://www.efbl.org/upload/702721-ekonomika-i-upravljanje-msp-metodi-i-tehnike-naunog-istraivanja-i-analize-2015-03-17.pptx (posećeno: 08.11.2015. god.)
*** (2010) Prvi izveštaj republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Nacija o promeni klime. Beograd: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
*** (2015) Rezime poglavlja promene klime, pogođenost i adaptacija drugog izveštaja R. Srbije prema okvirnoj konvenciji UN o promeni klime. Beograd: Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, radna verzija
*** (2007) Studija vrednovanja i finansiranja šuma u Srbiji - podstudija vrednovanja šuma. Rim-Beograd: Univerzitet Helsinki-Odsek za šumarsku ekonomiku
*** (2015) Dolasci i noćenja turista po regionima - mesečni podaci. Republički zavod za statistiku, Retrieved 10.10.2015 from, h
Avdibegović, M., Vuletić, D., Krilašević, E. (2006) Karakteristike posjetitelja i razlozi posjeta šumskim područjima u Kantonu Sarajevo. Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb, 41 (1-2); (65-72)
Bell, S. (2007) Šumska rekreacija: Nove mogućnosti i izazovi za šumarske rukovoditelje. Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb, 157-162); 10
Chen, W., Hong, H., Liu, Y., Zhang, L., Hou, X., Raymond, M. (2004) Recreation demand and economic value: An application of travel cost method for Xiamen Island. China Economic Review, 15(4): 398-406
de Groot, R.S., Wilson, M.A., Boumans, R.M. (2002) A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics, 41(3): 393-408
Đorđević-Milošević, S., Milovanović, J. (2012) Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja: Mala poljoprivredna gazdinstva i ruralni turizam u Srbiji. Beograd, Vršac, Budimpešta: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum - /FAO, Agroznanje
Fazlić, S., Avdibegović, M., Marić, B., Delić, S., Muslimović, Đ. (2010) Zahtevi stanovništva u Kantonu Sarajevo prema šumi. Radovi Šumarskog fakulteta, Sarajevo, 2, 89-99
Hall, C.M., Page, S. (2002) The Geography of Tourism and Recreation. London: Routledge, 2nd edition
Horak, S. (1997) Utjecaj šumskog pokrova u okolici hotela na cijene hotelskog smještaja. Turizam, Zagreb, 45(5-6); (125-138)
Janković, M. (2009) Benchmarking. u: Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem 'Sinergija 2009', Bijeljina: Univerzitet Sinergija, 176-180
Kaličanin, Đ. (2015) Metodi i tehnike naučnog istraživanja i analize - Benč-marking, prezentacija. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet, http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/DjK-Benchmarking-01.pdf
Lange, G.M. (2004) Manual for environmental and economic accounts for forestry: A tool for cross-sectoral policy analysis. Rome: FAO-Forestry Department
Martinić, I. (2010) Upravljanje zaštićenim područjima prirode: Planiranje, razvoj i održivost. Zagreb: Šumarski fakultet
Medarević, M., Banković, S., Šljukić, B. (2008) Održivo upravljanje šumama u Srbiji - stanje i mogućnosti. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 97, str. 33-55
Miljević, M. (2007) Skripta iz metodologije naučnog rada. Sarajevo: Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Nacionalni park 'Tara' (2013) O nama. http:// www.nptara.rs/o-nama.html, (posećeno: 09.10.2015. god.)
Poduška, Z., Keča, Lj., Ranković, N. (2014) Influence of selected factors on number of visitors in national park 'Đerdap'. Agriculture and Forestry, Podgorica, 60(3), University of Montenegro, Agricultural Faculty, 123-136
Ranković, N., Keča, L. (2007) Struktura i valorizacija socijalnih funkcija šuma. Šumarstvo, vol. 59, br. 1-2, str. 93-106
Republički hidrometeorloški zavod (2015) Operativni hidrometeorloški bilten, Retrieved from: http://www.hidmet.gov.rs/podaci/operativni_bilteni
Slee, B. (2009) Re-imagining forests as multifunctional and sustainable resources for a low carbon rural economy: The potential for forest-based rural economy. u: Developing rural policies to meet the needs of a changing world, OECD Conference October13-15, 2009, Quebec, 1-16
Stojanović, V. (2011) Turizam i održivi razvoj. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Vuletić, D., Krajter, S., Mrazek, M., Ćorić, A. (2009) Nedrvni šumski proizvodi i usluge - koristimo li ih dovoljno?. Šumarski list, Zagreb, 3-4, CXXXIII, 175-184
Vuletić, D., Vondra, V., Szirovicza, L., Paladinić, E. (2006) Rezultati ispitivanja sklonosti turista za boravak u šumi i odnos prema ekološkim i socijalnim uslugama šuma. Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb, 41(1-2); (83-90)
Zandersen, M., Tol, R.S.J. (2009) A meta-analysis of forest recreation values in Europe. Journal of Forest Economics, 15(1-2): 109-130
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1512097R
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2016.