Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, br. 114, str. 201-218
Kretanje obima šteta od prirodnih nepogoda u šumama Srbije i uticaj temperature i padavina
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresanenad.rankovic@sfb.bg.ac.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak
U pogledu vidljivih posledica klimatskih promena, u Srbiji je, kao i u drugim državama, prisutno povećanje srednje godišnje temperature, smanjenje količine padavina, pojava poplava, suša, šumskih požara i ledoloma. Cilj istraživanja je utvrđivanje zakonitosti u kretanju obima šteta od prirodnih nepogoda u šumama Srbije, zatim učešća u ukupnim šumskim štetama i uticaja temperature i padavina na obim šteta od prirodnih nepogoda u šumama u posmatranom periodu. Kao osnovna naučna metoda, korišćena je metoda modelovanja, a primenjene su i metoda analize trenda, regresiona i korelaciona analiza, klasične metode zaključivanja (apstrakcija i konkretizacija, analiza i sinteza, indukcija i dedukcija, itd.), kao i druge metode i tehnike neophodne za dobijanje svih neophodnih elemenata za zaključivanje (proseci, apsolutni rast, stope rasta, itd.). Rezultati istraživanja, bez obzira na izostanak signifikantnosti kod svih modela, ukazuju da su štete od prirodnih nepogoda u šumama Srbije u porastu, da se uvećava njihovo učešće u ukupnim šumskim štetama i da se ono može vezati za niže temperature i veću količinu padavina (snegolomi, snegoizvale, ledolomi, ledoizvale, poplave, itd.).
Reference
*** (2011-2016) Klimatološki podaci za period od 2010-2015. godine. Beograd: Republički Hidrometeorološki zavod, Meteorološki godišnjak 1
*** (2011) Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS, br. 86
*** (2016) Štete od elementarnih nepogoda u periodu 2010-2015. godine. Beograd: JP Srbijašume, Interna dokumentacija
*** (2011) Štete u šumama 2010, Saopštenje ŠU10. Beograd: Republički zavod za statistiku, br. 148
*** (2012) Štete u šumama 2010, Saopštenje ŠU11. Beograd: Republički zavod za statistiku, br. 156
*** (2013) Štete u šumama 2010, Saopštenje ŠU12. Beograd: Republički zavod za statistiku, br. 156
*** (2014) Štete u šumama 2010, Saopštenje ŠU13. Beograd: Republički zavod za statistiku, br. 155
*** (2010/2015) Zakon o šumama. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 30/10, 93/12, 89, Službeni glasnik
*** (2014) Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability: Global & sectoral aspects. u: Field C.B., Barros V.R., Dokken D.J., Mach K.J., Mastrandrea M.D., Bilir T.E., Chatterjee M., Ebi K.L., Estrada Y.O., Genova R.C., Girma B., Kissel E.S., Levy A.N., Mac-Cracken S., Mastrandrea P.R., [ur.] Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge: Cambridge University Press, Part A, (113)
*** (2011) Climate change for forest policy-makers: An approach for integrating climate change into national forest programmes in support of sustainable forest management. Rome: FAO, 50
*** (2012) Forest management and climate change: A literature review. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Forests and Climate Change Working Paper 10, (45)
*** (2009) UNISDR terminology on disaster risk reduction. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 30
*** (2015) Štete u šumama 2010, Saopštenje ŠU14. Beograd: Republički zavod za statistiku, br. 147
*** (2016) Štete u šumama 2010, Saopštenje ŠU15. Beograd: Republički zavod za statistiku, br. 143
Baković, Z., Stajić, B., Janković, V., Janjatović, Ž., Kazimirović, M. (2015) Aktivnosti JP Srbijašume na sanaciji negativnih efekata ledenog talasa u 2014. godini na šume i životnu sredinu u istočnoj Srbiji. u: Babić B., Komazec N. [ur.] 1. Međunarodna naučno-stručna konferencija Upravljanje kriznim i vanrednim situacijama - teorija i praksa, Kurjak Copy, Vranje, Zbornik radova, 115-124
Baković, Z. (2016) Ranjivost prirodnih sistema (šume) pod uticajem klimatskih promena kroz prizmu pojave i efekata vremenskih ekstrema. u: 11. Međunarodno savetovanje Rizik i bezbednosni inženjering, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad, Zbornik radova, 320-331
Bolte, A., Ammer, C., Löf, M., Madsen, P., Nabuurs, G., Schall, P., Spathelf, P., Rock, J. (2009) Adaptive forest management in central Europe: Climate change impacts, strategies and integrative concept. Scandinavian Journal of Forest Research, 24(6): 473-482
Dale, V.H., Joyce, L.A., McNulty, S., Neilson, R.P., Ayres, M.P., Flannigan, M.D., Hanson, P.J., Irl, L.C., Lugo, A.E., Peterson, C.J., Simberloff, D., Swanson, F.J., Stocks, B.J., Wotton, B.M. (2001) Climate change and forest disturbances. BioScience, 51(9): 723
Hanewinkel, M., Cullmann, D.A., Schelhaas, M., Nabuurs, G., Zimmermann, N.E. (2012) Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land. Nature Climate Change, 3(3): 203-207
Houghton, J.T., Filho, M.L.G., Callander, B.A., Harris, N., Kattenberg, A., Maskell, K., ur. (1996) The Science of Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press
Hsiao, C. (2007) Panel data analysis: Advantages and challenges. TEST: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics & Operations Research, Cham, № 1, Vol. 16, Springer International
Jovičić, M. (1981) Ekonometrijski metodi. Beograd: Savremena administracija
Kilpeläinen, A., Gregow, H., Strandman, H., Kellomäki, S., Venäläinen, A., Peltola, H. (2009) Impacts of climate change on the risk of snow-induced forest damage in Finland. Climatic Change, 99(1-2): 193-209
Lindner, M., Rummukainen, M. (2013) Climate change and storm damage risk in European forests. u: Gardiner B., Schuck A., Schelhaas M.J., Orazio C., Blennow K., Nicoll B. [ur.] Living with Storm: Damage to Forests (EFI Series What Science Can Tell Us), Joenssu: European Forest Institute, 3, 109-115
Petz, B. (1983) Osnovne statističke metode za nematematičare. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Ranković, N. (2009) Pošumljavanje u Srbiji u periodu od 1961-2007. godine sa posebnim osvrtom na crni i beli bor. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 99, str. 115-134
Ranković, N. (2012) Trendovi šumske površine i broja stanovnika i uticaj broja stanovnika na šumsku površinu po hektaru u Srbiji bez AP. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 106, str. 183-196
Schelhaas, M., Nabuurs, G., Hengeveld, G., Reyer, C., Hanewinkel, M., Zimmermann, N.E., Cullmann, D. (2015) Alternative forest management strategies to account for climate change-induced productivity and species suitability changes in Europe. Regional Environmental Change, 15(8): 1581-1594
Schelhaas, M., Nabuurs, G., Schuck, A. (2003) Natural disturbances in the European forests in the 19th and 20th centuries. Global Change Biology, 9(11): 1620-1633
Schlyter, P., Stjernquist, I., Bärring, L., Jönsson, A., Nilsson, C. (2006) Assessment of the impacts of climate change and weather extremes on boreal forests in northern Europe, focusing on Norway spruce. Climate Research, 31: 75-84
Schuck, A., Schelhaas, M.J. (2013) Storm damage in Europe: An overview. u: Gardiner B., Schuck A., Schelhaas M.J., Orazio C., Blennow K., Nicoll B. [ur.] Living with Storm: Damage to Forests (EFI Series What Science Can Tell Us), Joenssu: European Forest Institute, 3, 15-23
Sohngen, B., Tian, X. (2016) Global climate change impacts on forests and markets. Forest Policy and Economics, 72: 18-26
Stajić, B., Baković, Z., Kisin, B. (2014) Zalihe ugljenika u šumama Javnog preduzeća Srbijašume - važan činilac zaštite i unapređenja životne sredine. u: Zbornik radova sa 9. Međunarodnog savetovanja Rizik i bezbednosni inženjering, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad, 419-427
Vučković, M., Stajić, B. (2003) Uticaj promena klime na rast i vitalnost šuma. u: Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada, Monografija, S. 227-232
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1614201R
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.
Creative Commons License 4.0