Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Norma
2001, vol. 7, br. 1-2, str. 119-136
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Metodički problemi Fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Metodički problemi u Fizičkom vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole (operativni zadaci; raspodela programa u tri tematska područja; razvrstavanje vežbi po različitim kriterijumima; 'obrađivanje' nastavne jedinice; korišćenje samo metoda praktičnog vežbanja), nepravilna primena načina evaluacije putem 'normi'; nedovoljan i neefikasan fond časova; primena samo tradicionalnog modela nastave i slično. Neophodno je određivanje cilja Fizičkog vaspitanja; raspoređivanje gradiva u motoričke aktivnosti(sredstva fizičkog vaspitanja)po tematskim celinama. 'Obrađivanje' učenika metodom obučavanja (proučavanja)i metodom uvežbavanja. Vrednovati metodama proveravanja samo promene. Koristiti jedan čas sportskih aktivnosti nedeljno; intenzivirati časove telesnog vežbanja; koristiti i diferencirane modele nastave Fizičkog vaspitanja.

Ključne reči

Reference

Rodić, N. (1997) Inovacije plana u programa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. u: Međunarodni simpozijum (I) 'Inovacije nastavnih planova i programa fizičkog vaspitanja dece i omladine', Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, štampan u izvodu, 10-11
Rodić, N. (1998) Terminologija - osnov stručnog komuniciranja u fizičkom vaspitanju. u: Međunarodni simpozijum FIS KOMUNIKACIJE 1998. u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji(VII) 'Terminologija, komunikacija, efekti programirane nastave', zbornik radova, 1999, Niš: Filozofski fakultet - Studijska grupa fizička kultura, str. 89-96
Rodić, N. (1998) Efekti diferenciranih modela programa fizičkog vaspitanja na psihosomatski status učenika nižih razreda osnovne škole. Učitelj, Beograd, 61: 35-41
Rodić, N. (1999) Nov pristup u planu i programu fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, 5; 1-2: 143-152
Rodić, N. (1999) Cilj obrazovanja i vaspitanja - ishodište reforme u osnovnoj školi i reforme obrazovanja nastavnika. u: Rusko-jugoslovenski simpozijum 'Pedagoška reforma škole, zbornik radova, Moskva - Beograd: Ruska akademija obrazovanja - Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, str. 311-322
Rodić, N. (2000) Fizičko vaspitanje i zdravlje dece mlađeg školskog doba. u: 'Zdravstvena zaštita školske dece, omladine i studenata', Simpozijum školske medicine, XVI Somborski medicinski dani, Sombor, Zbornik radova
Rodić, N.R. (2000) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Rodić, N.R. (1999) Zaokret u planu i programu fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 53-61
Rodić, N.R. (1999) Diferencirana nastava fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. u: Treći međunarodni simpozijum 'Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine', Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, (2000), štampan u izvodu, 19-20