Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 9, br. 1, str. 97-104
Govorni činovi i dramske situacije
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Ključne reči: filozofija jezika; performativnost; diskurs; kontekst; uslovi iskazivanja; princip izrazivosti; didaskalije
Sažetak
Kategorizacija govornih činova koju je načinio Džon Serl polazište je za njihovu primenu u pozorišnom diskursu. Mogućnost praktične primene maksime "govoriti - znači činiti" Rolana Barta, u pozorišnoj analizi autor najpre nalazi u kategoriji glagola koji izražavaju radnju koju označavaju, dakle u performativima. Nadalje, u radu se posebna pažnja posvećuje neizgovorenom odnosno podtekstu, kao konstituantu teatralnosti koji je uvek prisutan u suštini dramskog teksta kao specifičnog literarnog diskursa. U radu se takođe analiziraju presupozicije koje učvršćuju dijalog, te forme dijaloga didaskalije i uslovi iskazivanja.
Reference
Benvenist, E. (1975) Problemi opšte lingvistike. Beograd: Nolit
Ibersfeld, A. (1996) Rečnik ključnih termina pozorišne analize. Scena, časopis za pozorišnu umetnost, Novi Sad, 5-6
Ibersfeld, A. (2003) Pozorišna revolucija u XX veku i usamljena reč. u: 11 međunarodni simpozijum pozorišnih kritičara i teatrologa 'Nova evropska drama: Umetnost ili roba', Novi Sad, Zbornik radova
Kristal, D. (1999) Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Beograd: Nolit
Mejerholjd, V.E. (1976) O pozorištu. Beograd: Nolit
Miočinović, M. (1996) Komički žanr Aleksandra Popovića. Scena, časopis za pozorišnu umetnost, Novi Sad, 5-6
Miščević, N. (1995) Predgovor u knjizi 'Govorni činovi' Džona Serla. Beograd: Nolit
Najal, L. (1999) Postmodernistička teorija književnosti. Novi Sad: Svetovi
Peco, A., Stanojčić, Ž., ur. (1972) Enciklopedijski leksikon - mozaik znanja. Beograd: Interpres, Tom 1. Srpskohrvatski jezik
Serl, D.R. (1995) Govorni činovi - ogled iz filozofije jezika. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.