Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 13, br. 1-2, str. 211-232
Jovan Savić (Ivan Jugović) - osnivač Velike škole u Beogradu i utemeljitelj visokog školstva u Srba
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Ključne reči: Jovan Savić (Ivan Jugović); Prvi srpski ustanak; velika škola; Vuk Karadžić; reforma školstva; spisateljski rad
Sažetak
Jovan Savić, pseudonimom Ivan Jugović (Sombor, 1772 - Bečkerek, 1813), jedan je od najobrazovanijih Srba s početka XIX stoleća. Poliglota i erudita, učen pravnik, profesor, pisac, pesnik, hroničar, ustanički diplomata i blizak saradnik i savetnik vožda Karađorđa, Savić-Jugović je 1808. g. osnovao Veliku školu u Beogradu, čime su udareni temelji visokog školstva u Srbiji. Nakon smrti Dositeja Obradovića, postavljen je 1811. g. za popečitelja prosveštenija (ministra prosvete) u ustaničkoj vladi, a svoj položaj je iskoristio za sprovođenje prve školske reforme u ustaničkoj Srbiji. Bio je nastavnik i vaspitač Vuku Karadžiću, a napisao je nekoliko političkih, istorijskih i lirskih radova, sačuvanih u rukopisima. U prosvetnoj, političkoj i kulturnoj istoriji svoga doba Jovan Savić - Ivan Jugović je, uz Dositeja, bio najuticajniji nosilac evropskih prosvetiteljskih ideja u ustaničkoj Srbiji.
Reference
*** (1958/1969) Građa iz zemunskih arhiva za istoriju Prvog srpskog ustanka. Beograd, I, II, III
*** (1974) Istorija Beograda. Beograd, knj. 2
*** (2005-2007) Srpske knjige Biblioteke Matice srpske 1801-1867. Novi Sad, tom 1-3
Adžić, S.M. (1894) Prve srpske škole. Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS
Arsenijević Lazar, Batalaka (1898-1899) Istorija Srpskog ustanka. Beograd, I, II
Cmelić, M. (1959) Austrijska obaveštajna služba prema Srbiji za vreme prvog ustanka. Beograd: DSNO, knj. II, 32-47, 50-57, 76-79, 116-129, 138-179, Istorijska građa
Ćorović, V. (1927) Ivan Jugović (Jovan Savić). u: Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, Zagreb, knj. II
Ćunković, S. (1971) Školstvo i prosveta u Srbiji u XIX veku - katalog izložbe. Beograd: Pedagoški muzej
Deretić, J. (1963) Napomene o Dositejevom 'slovu' održanom prilikom otvaranja Velike škole 1808. godine. Kovčežić, br. 5
Đorđević, Ž. (1935) Škole i prosveta u Srbiji 1700-1850. godine. Beograd
Gavrilović, A. (1902) Beogradska Velika škola, 1808-1813 - Listak iz istorije oslobođenja Srbije. Beograd: Dositej Obradović
Gavrilović, A. (1907) Književno interesovanje u Srbiji za vreme ustanka. u: Godišnjica Nikole Čupića, Beograd, br. XXVI
Gavrilović, A. (1901) Znameniti Srbi XIX veka. Zagreb, I, 79-80
Gavrilović, S. (2004) Austrijska carevina i ustanička Srbija 1804-1815. u: Popov Čedomir [ur.] Evropa i Srpska revolucija 1804-1815, Novi Sad: Platoneum, 117-120, 129-132
Gavrilović, S. (1996) Građa o balkanskim trgovcima u Ugarskoj XVIII veka. Beograd, knj. 2
Gavrilović, S. (2004) Vojvodina u Srbija u vreme Prvog ustanka. Novi Sad: Matica srpska
Gavrilović, S.Z. (1985/2003) Dodatak 'Građi bečkih arhiva o Prvom srpskom ustanku'. Beograd, I-V
Gordić, M. (2004) Velika škola 1808-1813. godine. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Ivić, A. (1938) Bekstvo Ivana Jugovića iz Srbije. Vreme Beograd, 26. mart
Ivić, A. (1939) Rodbinski i biografski podaci o Karađorđu i njegovim vojvodama. Letopis Matice srpske, 351(5-6): 330-334
Ivić, A. (1935/1977) Spisi bečkih arhiva o Prvom srpskom ustanku. Beograd-Subotica, knj. I-XI
Ivić, A. (1940) Tri portreta narodnih starešina iz prvog srpskog ustanka. Letopis Matice srpske, 354(5-6): 367-371
Jakšić, G. (1927) Evropa i vaskrs Srbije - 1804-1834. Beograd: Narodna misao
Jovanović, P., Jugović, I. (2004) Istorija najvažnijih događaja u Srbiji od god. 1459. do 19/20. septembra 1813. Beograd: Službeni glasnik
Kandić, L., Danilović, J. (1997) Istorija Pravnog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, knj. 1 - 1808-1905
Karadžić-Stefanović, Vuk (1898) Građa za srpsku istoriju našega vremena i životi najznatnijih poglavica onoga vremena. Beograd
Karadžić-Stefanović, Vuk (1969) Praviteljstvujušči sovjet serbskij - istorijski spisi II. Beograd, Sabrana dela, knj. XVI
Karadžić-Stefanović, Vuk (1988) Prepiska. u: Dobrašinović Golub i dr. [ur.] Sabrana dela Vuka Stefanovića Karadžića, Beograd: Prosveta, (1811-1821), XX, 376-377, 387-389
Karadžić-Stefanović, Vuk (1972) Zapisi i prevodi pesama - O Crnoj Gori. u: Razni spisi, Sabrana dela, Beograd, knj. XVIII
Kirilović, D. (1950) Katalog Biblioteke Matice srpske - 1494-1847. Novi Sad: Matica srpska
Kostić, K. (1938) Iz prošlosti Učiteljske škole u Somboru. Novi Sad
Kostić, M. (1952) Dositej Obradović u istorijskoj perspektivi XVIII i XIX veka. Beograd: Srpska akademija nauka
Kostić, S. (1978) Počeci obrazovanja učitelja na normalnim tečajevima u Somboru 1778-1811-200 godina obrazovanja učitelja u Somboru. Sombor
Kovačević, B. (1951) Dositej i Jugović. Zbornik radova Instituta za proučavanje književnosti SAN, Beograd, knj. I
Ljušić, R. (1988) Od Velike škole do Liceja 1808-1838. u: Univerzitet u Beogradu 1838-1938, Beograd: Savremena administracija, 3-17
Ljušić, R., Bojković, S., Pršić, M., Jovanović, B. (2000) Oficiri u visokom školstvu Srbije 1804-1918. Beograd
Marinković, B. (1979) Ivan Jugović. u: Leksikon pisaca Jugoslavije, Novi Sad, knj. II
Marinković, B., ur. (1966) Srpska građanska poezija XVIII i s početka XIX stoleća. Beograd: Prosveta, 1-2
Milićević, M.Đ. (1888) Pomenik znamenitih ljudi u srpskog naroda novijega doba. Beograd: Srpska kraljevska štamparija
Milutinović, K. (1954) Dositejeva Velika škola i politika Austrije prema ustaničkoj Srbiji. Letopis Matice srpske, Novi Sad, knj. 373
Milutinović Simo, Sarajlija (1993) Serbijanka. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Nedeljković, M., Stanković, M., ur. (1988) Delovodni protokol Karađorđa Petrovića. Kragujevac-Topola
Nenadović, M. (1988) Memoari. Beograd
Nicović, J. (2007) Ustani razvoj Srbije 1804-2006. Beograd, str. 237
Novaković, S. (2002) Vaskrs države srpske (političko-istorijska studija o Prvom srpskom ustanku 1804-1813). Beograd
Pavić, M. (1979) Istorija srpske književnosti klasicizma i predromantizma - klasicizam. Beograd: Nolit
Pavić, M. (1986) Somborski pesnički krug. Književnost, (6-7): 999-1008
Perić, Đ. (1981) Vukovo sećanje na jednu pesmu Ivana Jugovića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, knj. 29, sv. 1
Perović, R. (1939) Dnevnik Jeremije Gagića sekretara praviteljstvujuščeg Sovjeta. Beograd: Štamparija Drag. Popović
Perović, R. (1954) Građa za istoriju Prvog srpskog ustanka. Beograd, str. 328
Petrović, K. (1951) Istorija Srpske pravoslavne velike gimnazije karlovačke. Novi Sad: Matica srpska
Plavšić, R. (1976) Jovan Savić - Ivan Jugović osnivač Velike škole u Beogradu i ustanički diplomata. Dometi, 3(6): 113-125
Popov, Č. (2004) Francuzi i srpska revolucija, 1804-1815. u: Popov Čedomir [ur.] Evropa i Srpska revolucija 1804-1815, Novi Sad: Platoneum
Ristić, M. (1938) Beogradska Velika škola Karađorđeva doba. Beogradske opštinske novine, Beograd, godina LVI, br. 11
Ristić, M. (1960) Jovan Savić - Ivan Jugović. Arhivski almanah, Beograd, br. 2-3
Ristić, M. (1920) Jugovićeva politička shvatanja spoljašnje i unutrašnje politike Srbije pre 100 godina. Misao, Beograd, knj.II, sv. 3-6
Ristić, M. (1953) Ko je pisac anonimne knjižice: Serbie plačevno pakiporaboščenie leta 1813. u Mlecima, 1815. (II izdanje 1846). Zbornik za slavistiku, 5(34): 128-136
Ristić, M. (1922) Osnivanje prve Velike škole. Glasnik Profesorskog društva, Beograd, godina II, br. 1-2
Ristić, M. (1930) Otpuštanje Ivana Jugovića iz Sovjeta. Srpski književni glasnik, Beograd, n.s., knj. XXX, broj 6
Ristić, M. (1960) Prvi udžbenik i program državnog i međunarodnog i krivičnog postupka u beogradskoj Velikoj školi Karađorđevog doba. Godišnjak Muzeja grada Beograda, br. VII
Ruvarac, D. (1912) Arhiv za istoriju Srpske pravoslavne Karlovačke mitropolije, godina I, br. 2
Slankamenac, P. (1952) Osnivanje i karakter Beogradskog liceja. Savremena škola, Beograd, godina VII, 3-4/9-22
Stojančević, V. (1994) Prvi srpski ustanak - ogledi i studije. Beograd: NIU 'Vojska'
Stojančević, V. (1981) Srpska nacionalna revolucija i obnova države od kraja XVIII veka do 1839. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, knj. V/1, 7-24
Stojanović, L. (1987) Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Stošić, D., ur. (1973) Katalog knjiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1519-1867. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Terzić, S. (2004) Rusija i Srpska revolucija 1804-1815. u: Popov Čedomir [ur.] Evropa i Srpska revolucija 1804-1815, Novi Sad: Platoneum
Vitezović, M. (2004) Jugovićeva istorija u istoriji Pavla Joannovića. Krovovi, 18(57-58): 58-62
von Ranke, L. (2002) Srpska revolucija. Aranđelovac: Fond Prvi srpski ustanak
Vukićević, M.M. (1893) Škole i školovanje za vreme Prvog ustanka, 1804-1813. Prosvetni glasnik Ministarstva prosvete i crkvenih poslova Kraljevine Srbije
Vukićević, N. (2007) Crte iz prošlosti. Sombor
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2010.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2000)
Staranje o bezbednosti države u Karađorđevoj Srbiji
Milosavljević Bogoljub

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Pravne studije krajem XVIII i početkom XIX veka i Beogradska velika škola 1808-1813. godine
Mirković Zoran S.

Nasleđe (2004)
Memorijal oslobodiocima Beograda 1806
Timotijević Miroslav M.

prikaži sve [73]