Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Norma
2010, vol. 15, br. 1, str. 47-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/06/2011
Savremeno fizičko vaspitanje u razrednoj nastavi
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresa: rodic.nedeljko@gmail.com

Sažetak

Savremeno fizičko vaspitanje u razrednoj nastavi na početku XXI veka treba da teži redefinisanju (svrhe i ciljeva) ovog obrazovno-vaspitnog područja, restrukturiranju sadržina (odnosno opsega, dubine i redosleda sredstava fizičkog vaspitanja - osnovnih, pomoćnih i dopunskih), racionalizaciji (metoda rada, uz obučavanje i uvežbavanje), te reevaulaciji obrazovno-vaspitnog procesa (umesto ocenjivanja 'normiranog', procenjivanje napretka). Osnovni kriterijum diferenciranog modela procesno razvojnog programa školskog fizičkog vaspitanja (koji poštuje razvojne zakonitosti i potrebe i interesovanja dece i omladine) je doziranje motoričkih aktivnosti i sredstava fizičkog vaspitanja koje treba primeniti s obzirom na individualne sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. Diferencirana nastava sa eksperimentalnom grupom zdravih učenika izvodi se na času telesnog vežbanja na različitim nivoima težine (minimalnim, optimalnim, maksimalnim). Ona se postiže određivanjem različite veličine opterećenja i/ili zahteva (broja vežbi, ponavljanja, serija, dužine pauza između vežbi i sl.), odnosno tzv. diferenciranjem doziranja nastavnog procesa na homogenizovanim grupama. S obzirom na doba i pol učenika, vrši se doziranje intenziteta i obima opterećenja na svakom času telesnog vežbanja.

Ključne reči

fizičko vaspitanje / razredna nastava

Reference

Rodić, N. (2009) Teorija fizičkog vaspitanja. Novi Sad: TIMS - Fakultet za sport i turizam
Rodić, N. (2009) Interdisciplinarne teorije sporta i fizičkog vaspitanja. TIMS Acta, 3, 73-89
Rodić, N. (2001) Diferencirani modeli fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. u: Đurić Đ. [ur.] Osobine učenika i modeli diferencirane nastave - činioci efikasnosti osnovnog obrazovanja, Sombor: Učiteljski fakultet
Rodić, N.R. (2002) Razvoj nastavnih planova i programa osnovne nastave fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 4, str. 302-313
Rodić, N.R. (2003) Iskustva zemalja u tranziciji i zemalja Evropske unije u razvoju osnovne nastave fizičkog vaspitanja. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 1-2, str. 19-30
Rodić, N.R. (2002) Metodika i/ili metodike razredne, elementarne, nastave. Pedagogija, vol. 40, br. 1-2, str. 105-110
Rodić, N.R. (2002) Dosadašnje reforme nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Republike Srbije. Norma, vol. 8, br. 1-2, str. 79-88