Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 16, br. 1, str. 9-19
Specifičnosti i značaj interkulturalnog obrazovanja u savremenim društvima
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresasnezanajelacic@yahoo.com
Sažetak
U radu su prezentovani aspekti koji se tiču primene koncepta interkulturalizma na oblast obrazovanja. Zahtev koji se u savremenim društvima sam nameće je istraživanje mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za interkulturalizam u postojećoj multikulturalnoj klimi. To podrazumeva menjanje obrazovne politike od monokulturalne, koja je preferirala samo jednu kulturu smatrajući je jedinom ispravnom i težeći asimilaciji drugih i drugačijih, preko multikulturalne koja se zalaže za priznavanje različitosti, do interkulturalne čiji je cilj dinamički dijalog između različitosti i pronalaženje nove sinteze. Interkulturalni koncept u obrazovanju predstavlja novu metodologiju koja podrazumeva ne samo promenu nastavnih programa, već i redefinisanje mnogih tradicionalnih obrazaca kao što su organizacija nastave i uloga nastavnika.
Reference
Biro, A. (2002) Različitost na delu lokalna javna uprava multietničkih zajednica u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Novi Sad: Centar za multikulturalnost
Budić, S. (2009) Obrazovanje za demokratsko društvo i razvoj svesti za život u multikulturalnoj i interkulturalnoj zajednici kroz sadržaje građanskog vaspitanja. Teme, vol. 33, br. 4, str. 1339-1352
Byram, M., Gribkova, B., Starkey, H. (2002) Developing the intercultural dimension in language teaching: a practical introduction for teachers. Strasbourg: Language Policy Division, Council of Europe
Dirkem, E. (1981) Vaspitanje i sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Đordano, K. (2001) Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Đurišić-Bojanović, M. (2006) Stavovi mladih prema multikulturalnosti i prihvatanje pluraliteta ideja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 430-444
Gidens, E. (1996) Dirkem. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Koković, D. (2009) Obrazovanje za sve ili obrazovanje za svakoga. Novi Sad: Mediterran publishing
Koković, D. (1994) Sociologija obrazovanja. Novi Sad: Matica srpska
Lipovecki, Ž. (1987) Doba praznine. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Mesić, M. (2006) Multikulturalizam. Zagreb: Školska knjiga
Nenadić, M. (1997) Novi duh obrazovanja. Beograd: Prosveta
Ninčević, M. (2009) Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju - drugi kao polazište. Nova prisutnost, br. 7 (59-84)
Perotti, A. (1995) Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa
Petrović, A., Janjetović, D. (2002) Interkulturalno obrazovanje u našim školama. u: Izazovi demokratije i škola, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Pušić, L. (2008) Jedna slika multikulturalnosti u Vojvodini - jezik kao pretpostavka za komunikaciju. Sociologija, vol. 50, br. 2, str. 175-190
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja
Suzić, N. (2001) Sociologija obrazovanja. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Vučo, J. (2010) Interkulturalnost kao okvir i kontekst komunikativne nastave stranih jezika u ranom uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 23, br. 3, str. 53-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2011.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2015)
Istorijski pristup savremenim shvatanjima škole u globalizaciji
Parlić-Božović Jasna Lj.

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2016)
Interkulturalna nastava u vaspitno-obrazovnom procesu
Vidosavljević Slađana, i dr.

Inovacije u nastavi (2014)
Tabu teme u savremenoj nastavi stranih jezika sa posebnim osvrtom na španski jezik
Georgijev Ivana Z.

prikaži sve [53]