Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 16, br. 2, str. 241-254
Latentna struktura motoričkih sposobnosti dečaka od deset i po godina
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Ključne reči: dečaci; motoričke sposobnosti; faktorska analiza; latentna struktura
Sažetak
Istraživanje strukture motoričkih sposobnosti izvršeno je na uzorku od 63 dečaka četvrtog razreda osnovne škole iz Sombora i Kljajićeva s ciljem da se utvrdi da li postoji diferencijacija na osnovu strukture njihovih motoričkih sposobnosti. Uzorak ispitanika činili su učenici osnovne škole 'Nikola Tesla' iz Kljajićeva (ruralna sredina) i osnovne škole 'Dositej Obradović' iz Sombora (urbana sredina) uzrasta oko deset i po godina. Faktorskom analizom istražena je struktura motoričkih sposobnosti dečaka od oko deset i po godina i dobijeno je šest latentnih dimenzija. Stvarnu postojanost latentnih dimenzija motoričkih sposobnosti potvrđuju sklop i struktura motoričkih varijabli izvedenih oblimin-metodom, rotacijom glavnih komponenti. Definisanjem ove strukture dobijaju se faktori opšte koordinacije, efikasnost ruku, gipkost, ravnoteža, frekvencija pokreta i preciznost. Data struktura u poslednje tri decenije analizirana je u mnogim istraživanjima različitim sistemima varijabli i različitim metodološkim postupcima. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da postoji diferencijacija motoričkih sposobnosti, s obzirom na strukturu osobina dečaka četvrtih razreda osnovne škole, što potvrđuje postavljenu hipotezu ovog istraživanja.
Reference
Agrež, F., Šturm, J. (1978) Zanesljivost in faktorska struktura motoričnih testov študentov Visoke šole za telesno kulturo. Telesna kultura, (4), 24-26
Agrež, F. (1992) Uticaj usmerenih motoričkih programa na morfološke i motoričke dimenzije odraslih osoba. Kinesiologia Slovenica, Ljubljana, br. 1, 9-12
Bala, G., Stojanović, M., Stojanović, M. (2007) Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bala, G. (1980) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Bala, G. (1996) Sportska školica - razvoj motoričkog ponašanja dece. Novi Sad: Kinesis
Berković, L. (1978) Metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Partizan
Berković, L. (1989) Teorijske osnove fizičke kulture - priručnik iz teorije fizičke kulture. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
de Vris, H.A. (1976) Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju. Beograd: Republički zavod fizičke kulture
Fulgosi, A. (1979) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A.V., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih spsobnosti, I - Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procenu latentnih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 7-82
Kragujević, G. (2008) Fizičko vaspitanje za četvrti razred osnovne škole - priručnik za učitelje. Beograd: Zavod za udžbenike
Kragujević, G. (1991) Metodika nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krsmanović, B. (1996) Čas fizičkog vežbanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Univerzitet
Krsmanović, B. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Metikoš, D., Prot, F., Horvat, V., Kuleš, B., Hofman, E. (1982) Bazične motoričke sposobnosti ispitanika natprosječnog motoričkog statusa. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 21-62
Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Metikoš, D., Grdelj, M., Momirović, K. (1979) Struktura motoričkih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, 9 (1-2), 25-50
Palant, D. (2009) SPSS priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikro knjiga
Rodić, N.R. (1995) Uticaj fizičkih sposobnosti na vojničku osposobljenost. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Rodić, N.R. (1997) Fizičke sposobnosti - osnov borbenog osposobljavanja (studija)
Rodić, N.R. (1997) Problemi utvrđivanja strukture motoričkih sposobnosti. Norma, vol. 3, br. 1-2, str. 155-170
Rodić, N.R. (1997) Latentna struktura motoričkih sposobnosti populacije na kraju starijeg školskog doba. Norma, Sombor, vol. 3, br. 3, str. 205-221
Rodić, N.R. (1999) Metodika sportskih aktivnosti. Sombor: Učiteljski fakultet
Rodić, N.R. (2000) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Rodić, N.R. (2010) Uticaj 'sportske igraonice' na motoričke sposobnosti dece predškolskog doba. Pedagogija, vol. 65, br. 1, str. 148-158
Rodić, N.R. (2011) Teorija fizičkog vaspitanja. Sombor: Pedagoški fakultet
Rot, N. (1980) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Tabachnick, B.G., Fidell, T.S. (2007) Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.