Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 24, br. 1-2, str. 37-45
Globalizacija i problemi očuvanja nacionalnog kulturnog identiteta
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
Ključne reči: globalizacija; svetsko društvo; nacionalni i kulturni identitet
Sažetak
U radu se razmatra problem očuvanja nacionalnog kulturnog identiteta u uslovima globalizacije. Globalizacija se definiše kao proces povezivanja konkretnih društava, na osnovu ekonomske povezanosti u ekonomske i političke odnose međuzavisnosti i kulturne povezanosti na osnovu informatičkih tehnologija i sredstava masovnih komunikacija, iako sa puno protivurečnosti u jedinstveno svetsko društvo na planeti Zemlji i svesti ljudi o pripadnosti kako posebnim, tako i svetskom društvu. Ovako definisana globalizacija izražava zakonitost u razvoju ljudskog društva, uslovljenu razvojem proizvodne moći čoveka i sredstava međuljudske i međudržavne komunikacije zasnovane na nauci, najautentičnijem pokazatelju sposobnosti u razvoju čoveka kao misaonog i stvaralačkog bića. Stvaranje svetskog društva na planeti Zemlji ne treba da bude praćeno i ukidanjem osobenosti konkretnih društava. Naprotiv, njihove osobenosti, izražene u njihovom kulturnom identitetu treba da budu očuvane, očuvanjem tog identiteta. Različitost kultura je izraz čoveka-stvaraoca, i svaki narod ima pravo da sačuva i unapredi svoju kulturu i svoje vrednosti u uslovima globalizacije. Rečju kao što globalizacija predstavlja zakonitost u civilizacijskom razvoju ljudskog društva, civilizacijski karakter tog procesa zahteva i pretpostavlja očuvanje kulturnog identiteta svakog naroda. U kontekstu ovakvog pristupa globalizaciji, u radu se ukazuje da, sa političkog stanovišta, ona ne vodi nužno monopolarnom, već multipolarnom svetu. Jer multipolarni svet jedino može očuvati u jedinstvenoj planetarnoj civilizaciji raznovrsnost kultura, tj. bogatstvo oblika čovekove stvaralačke sposobnosti.
Reference
*** (1998) Rossijskaja sociologičeskaja ënciklopedija. Moskva: Norma
Aleksić, J. (1995) Šesta dimenzija - horizont kulture - uvod u kulturologiju. Beograd: Ecolibri
Avramov, S. (1998) Trilateralna komisija - svetska vlada ili svetska tiranija?. Veternik: LDIJ
Bofa, Đ. (1999) Poslednja iluzija - Zapad i pobeda nad komunizmom. Beograd, itd: Prosveta
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura - poverenje, društvene vrline i stvaranje prosperiteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Levin, A.S. (1999) Proticivilizacija - mit ili rea'lnost. Sillamjaa
Major, F. (1996) Sećanje na budućnost. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Marković, D.Ž. (1999) Globalizacija i sociologija. Beograd
Marković, M. (1999) Smisao globalizacije. u: Milorad Ekmečić i dr. [ur.] Evropa na raskršću, Beograd: Istorijski institut SANU, str. 71-75
Popov, Č. (1999) Novi svetski poredak - prethodnica istorijske epohe. Smisao, Beograd, br. 7, str. 58-65
Solženjicin, A.I. (1999) Rusija u provaliji. Beograd: Paideia
Tartalja, S.D. (1993) Civilizacija. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija, str. 163-175
Tojnbi, A. (1970) Istraživanje istorije. Beograd, itd: Prosveta
Toynbee, A.J. (1949) A study of history. London-New York-Toronto
Zjuganov, G.A. (1999) Ruska geopolitika. Beograd, itd: Kultura
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Teme (2002)
Globalizacija i opasnost globalne ekološke krize
Marković Danilo Ž.

Zb Tehnol fak Leskovac (2004)
Socijalne implikacije informacijske tehnologije
Marković Danilo Ž.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2003)
Državni i privredni menadžment u uslovima tranzicije
Marković Danilo Ž.

prikaži sve [91]