Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Teme
2004, vol. 28, br. 3, str. 271-276
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje

Nezaposleni i sklonost ka rizičnom ulaganju novca
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresa: djurdja@nspoint.net

Sažetak

Rizik je pojam koji srećemo u svakodnevici svakog čoveka, pa se može reći da on ima značajan uticaj na naš način života. S obzirom da je mnogo teoretičara pokazalo da su sa rizikom povezane mnoge crte ličnosti, te da ista sklonost može da dovede do rizičnih ponašanja, pokazalo se zanimljivim da se istraži veza između mladih nezaposlenih i njihove sklonosti ka riziku. Rezultati su zabrinjavajući. Pokazano je da su mladi nezaposleni (78%) skloniji riziku od mladih zaposlenih, da su spremniji da ulože novac u cilju brze zarade bez ličnog rada, ali i da mladi generalno nemaju uslove za samostalan život zbog čega veliki broj i dalje živi sa roditeljima. Takođe, mladi ljudi se retko odlučuju za zasnivanje vlastite porodice zbog loše i neizvesne finansijske situacije. Naime, svega 25% ukupno ispitanih mladih ljudi ima decu.

Ključne reči

Reference

Moris, K.M., Sigel, A.M., Dabić, S.Đ. (1995) U obliku novca - vodič kroz hartije od vrednosti. Beograd, itd: IQ medija
Pitić, G.Lj., Petković, G.K., Erić, D.D., Šoškić, D.B., Štimac, M. (1996) Berzanski pojmovnik. Beograd: Beogradska berza
Šoškić, D.B. (2001) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
Trebješanin, Ž.M. (2001) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Vunjak, N.M., Kovačević, L.D. (2003) Finansijsko tržište, berze i brokeri - savremeni finansijski trendovi. Bečej: Proleter