Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Teme
2009, vol. 33, br. 2, str. 353-374
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Napredak u tranziciji, inicijalni uslovi i privreda Srbije
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresa: cerovi@one.ekof.bg.ac.yu

Sažetak

U tekstu se razmatra odnos između inicijalnih, nasleđenih uslova i tranzicionog napretka među privredama u tranziciji. Pokazano je da proces tranzicije traje duže nego što je očekivano dok se mnoge zemlje još nalaze vrlo daleko od projektovanog cilja tj. od modela razvijene tržišne privrede. Preispitujući i potvrđujući nalaze koji su ukazali na endogeni karakter napretka u tranziciji i njegovu zavisnost od različitih nasleđenih uslova privrede u tranziciji, autor zaključuje da velika većina privreda u tranziciji nije mogla da ubrza svoje tranzicione reforme. Tako se produženje procesa tranzicije javlja više kao posledica početnih institucionalnih i makro-ekonomskih uslova nego volje kreatora ekonomske politike. Štaviše uticaj inicijalnih uslova ostaje snažan i signifikantan tokom čitavog posmatranog perioda (1989-2007) delujući na tranziciona dostignuća i ekonomske performanse privreda u tranziciji. Primenjujući ove nalaze na slučaj privrede Srbije pokazuje se da zaostatak u procesu tranzicije u zemlji nije izazvan inicijalnim uslovima pošto su oni bili relativno povoljni. Taj nalaz se primarno odnosi na period devedesetih ali se jednako može primeniti i na period posle demokratskih promena pošto je, posle 2003. uočeno novo i osetno usporavanje tržišnih reformi. Pokazano je takođe, da reforme u Srbiji nisu bile dovoljno uravnotežene posebno na području institucionalnih reformi i na polju politike konkurencije.

Ključne reči

Reference

Aslund, A., Boone, P., Johnson, S. (1996) How to stabilize: Lessons from post-communist countries. Brookings Papers on Economic Activity - Macroeconomics, 1, str. 217-291
Campos, N.F. (1999) Context is everything: Measuring international change in transition. Economies World Bank Working Paper, br. 2269
Cerović, B., Nojković, A. (2008) Measuring transition progress: Endogeneity and initial conditions. u: Memaj F.and Kächelein H. [ur.] Economic and social challenges and problems, Tiranë: Fakulteti i ekonomise, vol. 1, str. 113-128
Cerović, B., Nojković, A. (2008) Usporavanje reformi u Srbiji - trošak neiskorišćenih mogućnosti. u: Zec M.i Cerović B. [ur.] Kuda ide Srbija - ostvarenja i dometi reformi, Beograd: Ekonomski Fakultet, str. 23-42
Cerović, B.D. (2000) Privrede u tranziciji - desetogodišnje iskustvo privatizacije. u: Šoškić B. [ur.] Vlasnička transformacija preduzeća i banaka, Beograd: Naučno društvo ekonomista Jugoslavije, str. 9-35
de Melo, M., Denizer, C., Gelb, A., Tenev, S. (1997) Circumstance and choice: The role of initial conditions and polices in transition economies. The World Bank, Policy Research Department, Working Paper br. 1866
de Melo, M., Denizer, C., Gelb, A. (1996) From plan to market: Patterns of transition. World Bank Policy Research Working Papers, br. 1564
Dornbusch, R. (1991) Strategies and priorities in reform. u: Marer P.and Zecchini S. [ur.] The transition to a market economy, Paris: OECD, str. 169-183
EBRD (2007) Transition report. London
EBRD (2008) Transition report. London
Eesti, P. (2008) Bank of Estonia. Autumn Forecast, web page: Http://www.eestipank.info/pub/en/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/ylevaade/_2008_02/_3_208.pdf
Ellerman, D. (2003) On the Russian privatization debate. Challenge: The Magazine of Economic Affairs, May-June, str. 6-28
Fischer, S., Gelb, A. (1991) The process of socialist economic transformation. The Journal of Economic Perspectives, vol. 5, br. 4, str. 91-105
Fischer, S., Sahay, R. (2004) Transition economies: The role of institutions and initial conditions. u: Festschrift in Honor of Guillermo A. Calvo April, 15-16, IMF, mimeo
Havrylyshyn, O., van Rooden, R. (2000) Institutions matter in transition, but so do policies. IMF Working Paper, 70
Heybey, B., Murrell, P. (1999) The relationship between economic growth and the speed of liberalization during transition. Journal of Policy Reform, vol. 3, br. 2, str. 121-137
Krueger, G., Ciolko, M. (1998) A note on initial conditions and liberalization during transition. Journal of Comparative Economics, vol. 26, 4, December, str. 718-734
Moers, L.A.M. (1999) How important are institutions for growth in transition economies?. Tinbergen Institute Discussion Papers, No. 99-004/2
Nuti, D.M. (2008) Alternative targets, paths and speed in post-socialist transition. u: EACES conference, Moscow
Popov, V. (2000) Shock therapy versus gradualism: The end of the debate, explaining the magnitude of transformational recession. Comparative Economic Studies, 42, 1, str. 1-57
Roland, G. (2007) Keynote address 'Civil Society and Institutional Change: The Great Transition'. u: International conference Enterprise in Transition (7th), Bol, Croatia, May
Sachs, J.D. (1996) The transition at mid decade. American Economic Review, Papers & Proceedings, 86, 2 May, str. 128 -133
Stiglitz, J.E. (2001) Quis custodiet ipsos custodet?: Corporate governance failures in the transition. u: Stiglitz J.E.and P.-A.Muet [ur.] Governance, equity and global markets: The annual bank conference on development economics -Europe, New York: Oxford University Press, str. 22-54
Stiglitz, J.E. (1999) Whither reform?: Ten years of transition. u: Annual conference on development economics, World Bank, reprinted in N.J. Chang, ed.: Joseph Stiglitz and the World Bank: The Rebel Within, London, Anthem Press, 2001