Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:78
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 34, br. 1, str. 363-373
Osmanske popisne knjige defteri kao izvori za istorijsku demografiju - mogućnosti istraživanja, tačnost pokazatelja i metodološke nedoumice
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresaemamiljkovic@yahoo.com
Ključne reči: Osmansko carstvo; istorijska demografija; defteri; 15. vek; 16. vek
Sažetak
U ovom radu posvećena je pažnja osmanskim popisnim knjigama kao izvorima za istorijsku demografiju, prvenstveno u domenu nacionalne istoriografije. Ukazane su istraživačke mogućnosti na osnovu sadržaja pomenutih izvora, ali isto tako i metodološki problemi i nedoumice koje se postavljaju pred svakog istraživača koji se bavi ovom vrstom građe. Posebno je ukazano na flagantne primere zloupotreba kod priređivača deftera.
Reference
*** (1988) Turkce-Ingilizce Redhouse sozlugu. Istanbul: Redhouse Yayinevi
*** (1965) Encyclopddie d'Islam. Paris, Tome II
*** (1988) Pitanja savremene orijentalistike u Jugoslaviji - metodi objavljivanja orijentalnih izvora 1. Prilozi za orijentalnu filologiju, Sarajevo, 37, 1987, 277-279
*** (1974) Defteri i regyistrimit te sanhakut te Shkodres i Vitit 1485 - paragitja, hurja, transliterimi, perkthimi dhe komentet nga Selami Pulaha. Tirana, II
Aličić, A.S., ur. (1985) Turski katastarski popisi nekih područja zapadne Srbije. Čačak, knj. I-III
Aličić, A.S. (1985) Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina. Sarajevo: Orijentalni institut
Aličić, A.S. (2007) Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1469-69. godine. Mostar
Blagojević, M. (2002) Župa Moravica i zemlja Moravice. u: Sveti Ahilije u Arilju - istorija, umetnost, Beograd, 17-20
Bojanić, D. (1973) Fragmenti zbirnog popisa Vidinskog sandžaka iz 1466. Mešovita građa (Miscellanea), II
Bojanić, D. (1974) Berat sa uputstvima za popis Smederevskog sandžaka 1489-1491. u: Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast, Beograd, 97
Bojanić, D., ur. (1983) Istorija Niša. Niš, I
Ćirković, S. (1988) Albanci u ogledalu južnoslovenskih izvora. u: Iliri i Albanci, Beograd, 341-361
Duby, G., Mandrou, R. (1958) Histoire de la civilisation francaise, Moyen age XVIe siecle. Paris
Hadžibegić, H., Handžić, A., Kovačević, E., ur. (1972) Oblast Brankovića - opširni katastarski popis iz 1455. godine. Sarajevo
Handžić, A. (1986) Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka (iz 1519. i 1533. god). Građa, Sarajevo, Knjiga XXVI, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 22, 199-205
Heath, L.W. (1992) Studies in defterology, ottoman society in the fifteenth and sixteenth centuries. Istanbul: The ISIS Press, 3-19
Hollingsworth, T.H. (1969) Historical demography. Ithaca: Cornell University Press
Kovačević-Kojić, D. (1970) O srednjovjekovnom trgu na mjestu današnjeg Sarajeva. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, XI-1, Spomenica Jorja Tadića, 353-362
Macura, M. (2001) Naselja i stanovništvo Oblasti Brankovića, 1455. god. Beograd
Miljković, E. (2006) Osmanske popisne knjige kao izvor za istoriju srpskog naroda pod osmanskom vlašću - o postojećim kritičkim izdanjima i planiranim projektima. u: Banjalučki novembarski susreti 'Nauka i obrazovanje', Banja Luka: Filozofski fakultet, Naučni skupovi, knj. 6, tom I, 269-281
Miljković, E. (1991) Opširni defter Smederevskog sandžaka iz 1476. godine. Istorijski časopis, Beograd, XXXVIII, 34-35
Miljković, E., Krstić, A. (2007) Braničevo u XV veku - istorijsko-geografska studija. Požarevac
Miljković-Bojanić, E. (2004) Smederevski sandžak 1476-1560. - zemlja, naselja, stanovništvo. Beograd
Miljković-Bojanić, E. (2002) O značaju osmanskih popisnih knjiga kao istorijskih izvora - na primeru deftera Smederevskog sandžaka. Istorijski časopis, br. 49, str. 123-138
Mišić, S.S. (2005) Naseljenost Polimlja u srednjem veku. Mileševski zapisi, 6, 63-79
Mrgić, J. (2008) Severna Bosna 13-16. vek. Beograd
Oktay, O. (2004) Population changes in ottoman Anatolia during the 16th and 17th centuries: The 'demographic crisis' reconsidered. International Journal of Middle East Studies, 183-205
Ostrogorski, G. (1965) Serska oblast posle Dušanove smrti. Beograd
Pulaha, S. (1974) Defteri i regjistrimit te sanxahut te Shkodres i vitit 1485. Tirane, I
Rassel, J.C. (1969) Population in Europe 500-1500. Fontana economic history of Europe, London, vol. 1, sec. 1
Rašević, M. (2001) Demografske prilike i stanovništvo. u: Naselja i stanovništvo Oblasti Brankovića 1455. godine, Beograd, 425-430
Sokoloski, M., Stojanovski, A. (1971) Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Opširen popisen defter № 4 (1467-1468 godina). Skopje
Stojaković, M. (1987) Braničevski tefter - poimenični popis pokrajine Braničevo iz 1467. godine. Beograd: Istorijski institut SANU
Šabanović, H. (1964) Krajište Isa-bega Ishakovića - zbirni katastarski popis iz 1455. god. Sarajevo
Šabanović, H. (1964) Turski izvori za istoriju Beograda. u: Turski katastarski popisi Beograda i okoline 1475-1566, Beograd, knj. I, sv. I
Vasić, M., Zirojević, O., Stojanovski, A. (1992) Popis Niškog kadiluka iz 1498. godine. Spomenik, 131, 98
Vojković, G., Srećković, J. (2008) Stanovništvo Braničevskog okruga u 19. veku. u: Braničevo u istoriji Srbije, Požarevac - Beograd, 263-264
Zirojević, O. (1983) Leskovac i njegova nahija od 1455. do 1683. godine. Leskovački zbornik, 23, 215
Zirojević, O., Eren, I. (1968) Popis oblasti Kruševca, Toplice i Dubočice u vreme prve vladavine Mehmeda II 1444-1446. Vranjski glasnik, Vranje, IV, 377-416
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.04.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka