Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 35, br. 3, str. 837-846
Nastava engleskog jezika u funkciji osposobljavanja srpskih stručnjaka za uspešno uključivanje u međunarodnu zajednicu struke i nauke
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresasavkab@ptt.rs
Projekat:
Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Ključne reči: komunikativna kompetencija; međunarodni tokovi struke i nauke; nastava jezika struke; nastavne aktivnosti
Sažetak
Kako se u modernom svetu komunikativne sposobnosti cene gotovo jednako kao i stručne, to se od budućih stručnjaka zahteva ovladavanje i takvim veštinama da bi oni mogli da se uključe u međunarodne tokove struke i nauke. Iz tog razloga se danas i koncept nastave jezika struke menja i sve više usmerava ka razvijanju komunikativne kompetencije koja pored jezičke kompetencije uključuje i govornu, sociolingvističku i stratešku kompetenciju. Imajući ovo na umu, cilj ovog rada je da ponudi izvesne sugestije koje se tiču organizovanja nastavnih aktivnosti koje bi studentima pružile mogućnosti da se izlaganjem različitim jezičkim situacijama pripremaju za razmenu ideja i iskustava sa svojim inostranim kolegama.
Reference
Barrass, R. (1978) Scientists must write. New York: John Wiley & sons
Blagojević, S. (2008) Metadiskurs u akademskom diskursu. Niš: Filozofski fakultet
Canale, M., Swain, M. (1980) Theoretical bases of communicative approaches to second-language teaching and testing. Applied Linguistics, br. 1, str. 1-47
Dimković-Telebaković, G.D. (2003) Savremeni engleski jezik struke i nauke. Novi Sad - Moskva: Naše slovo
Dudley-Evans, T., John, M.J.St. (1998) Developments in English for specific purposes: A multidisciplinary approach. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Hutchinson, T., Waters, A. (1987) English for specific purposes: A learning-centered approach. Cambridge: Cambridge University Press
Hyland, K. (1994) Hedging in Academic Writing and EAP Textbooks. English for Specific Purposes, Vol.13, No.3, 239-56
Hyland, K. (2010) Metadiscourse: Mapping interactions in academic writing. Nordic Journal of Nordic Studies, 9 (2), str. 125-43
Hymes, D. (1966) Two types of linguistic relativity. u: Bright W. [ur.] Sociolinguistics, The Hague: Mouton, 114-58
Johns, A., Price-Machado, D. (2001) ESP: Tailering courses to students needs: And to the outside world. u: Celce-Murcia Marianne [ur.] Teaching english as a second or foreign language, Heinle, str. 43-55
Mauranen, A. (1993) Cultural differences in academic rhetoric: A text-linguistic study. Frankfurt a/M: Petr Lang
Strevens, P. (1988) ESP after twenty years: A re-appraisal. u: Tickoo M. [ur.] ESP: State of the art, SEAMEO Regional Language Centre
Swales, J. (1990) Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press
Vukićević, J. (2006) Engleski jezik na fakultetu tehničkih nauka - predlog za uvođenje teorije formalne komunikacije i poslovne etikecije u program predmeta. u: Novi aspekti u nastavi jezika, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 223-236
Widdowson, H.G. (1978) Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press / OUP
Widdowson, H.G. (2005) Discovering discourse. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.11.2011.

Povezani članci