Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Teme
2012, vol. 36, br. 2, str. 597-613
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Odnos održivosti i održivog razvoja
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresa: boban40@yahoo.com

Sažetak

Kritike samog koncepta održivog razvoja često su rezultat nerazumevanja odnosa između održivosti i održivog razvoja. 'Održivost da - održivi razvoj ne' - tako glasi kritika upućena stalnoj kombinaciji dva koncepta - održivosti i razvoja. Često se može pročitati da želja da se razvoj kombinuje sa održivošću predstavlja paradoks. Ovaj rad predstavlja pokušaj da se na teoretskom nivou doprinese otkalanjanju ovih i sličnih nedoumica. Kroz definisanje održivosti kao karakteristike procesa ili stanja i održivog razvoja kao procesa kojim se dolazi do konačnog (normativno određenog) cilja održivosti, ukazuje se na neophodnost definisanja kriterijuma, kako održivosti kao stanja, tako i održivog razvoja kao procesa. Ovo je preduslov za stvaranje merljivih indikatora na osnovu kojih je moguće proceniti da li je proces razvoja održiv, odnosno da li je određeno stanje do koga je doveo taj razvoj održivo.

Ključne reči

Reference

Andevski, M. (2006) Etička utemeljenost održivog razvoja. Teme, vol. 30, br. 3, str. 411-426
Baker, S. (2006) Sustainable development. New York: Routledge
Dalal-Clayton, B., Bass, S. (2003) Sustainable Development Strategies. A Resource Book. London: Earthscan
Daly, H. (2002) Sustainable development: Definitions, principles, policies. u: Keiner M. [ur.] The future of sustinability, Dordrecht: Springer
Daly, H.E. (1996) Beyond growth: The economics of sustainable development. Boston: Beacon Press
de Vries, H. (1989) Sustainable resource use. An enquiry into modeling and planning. Groningen, Dissertation
Euston, S., Gibson, W. (1995) The ethic of sustainability. u: Earth ethics, 6
Faber, M., Jöst, F., Manstetten, R. (1995) Limits and perspectives of the concept of sustainable development. Economie Appliquée, 48
Hein, W. (1996) Postfordism and sustainable development within the global context. u: Deucher E., Jahn T., Moltmann B. [ur.] Development models and world views, Frankfurt: Societats Verlag
Miltojević, V. (2006) Održivi razvoj i kvalitet života. Teme, vol. 30, br. 3, str. 427-440
Milutinovic, S. (2007) Sustainable development in Serbia. u: Pati R.N., Herion Schwarz O. [ur.] Sustainable development: Issues and perspectives, New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd
Milutinović, S. (2006) Metodološki pristup proceni održivosti razvoja. u: [ur.] Lokalni održivi razvoj: izazovi palniranja razvoja na lokalnom nivou, Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
Milutinović, S. (2006) Kako (i zašto!) do lokalnog održivog razvoja. u: [ur.] Lokalni održivi razvoj: izazovi planiranja razvoja na lokalnom, Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
O'riordan, T. (1988) The politics of sustainability. u: Turner, R., Kerry [ur.] Sustainable environmental management, London: Belhaven Press
Pearce, D. (1998) Economics and environment - essays on ecological economics and sustainable development. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Pepper, D. (1996) Modern environmentalism: An introduction. London: Routledge
Pezzey, J. (1992) Sustainability: An interdisciplinary guide. u: Environmental Values, Vol 1 No. 4
Proops, J., Faber, M., Manstetten, R., Jöst, F. (1996) Achieving a sustainable world. Ecological Economics, 17 (3)
Redclift, M. (1993) Sustainable development!: Needs, values, rights. Environmental Values, 2
Spangenberg, J.H. (2000) Sustainable development, sustainble consumption: From catchwords to concepts and measurements. u: INES workshop on sustainable development concepts, Kaliningrad
World Commission on Environment and Development (1987) Our common future (The Brundtland Report). Oxford: Open University Press