Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Teme
2014, vol. 38, br. 2, str. 527-542
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Uticaj svetske ekonomske krize na lični dohodak i životni standard ispitanika različitog nivoa obrazovanja u Srbiji i Mađarskoj
aUniverzitet Metropolitan, Fakultet za menadžment, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

e-adresa: djurdjicazrnic@gmail.com

Sažetak

Svetska ekonomska kriza zahvatila je privrede gotovo svih zemalja, posledično utičući na stanovništvo i njihov životni standard. Rad se bavi istraživanjem uticaja svetske ekonomske krize na zaposlene u dve zemlje, koje je kriza zahvatila na različitom stepenu ekonomskog razvoja. Uzorak su činili zaposleni u 15 preduzeća na teritoriji Vojvodine (Srbija) i 15 preduzeća na teritoriji Csongrád i Bács-Kiskun (Mađarska). Autori su u radu, na osnovu prikupljenih podataka u uzorku, predstavili kretanje ličnog dohotka ispitanika različitog nivoa obrazovanja posebno za svaku zemlju, a nakon toga je izvršena komparacija između zemalja. Takođe, predstavljena je razlika u ličnim dohocima, pre i nakon svetske ekonomske krize, kao i uticaj krize na životni standard ispitanika u uzorku. Cilj rada je poređenje uticaja svetske ekonomske krize na životni standard ispitanika dve zemlje na teritorijama koje se graniče, pri čemu je kao nezavisna varibala uzet nivo obrazovanja ispitanika.

Ključne reči