Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Teme
2016, vol. 40, br. 1, str. 155-169
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/12/2016
Uporednopravna analiza promena u sistemu kontrole državne pomoći u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana - uticaj na efikasnost procesa evropskih integracija
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresa: salamanca@eunet.rs

Sažetak

Usled selektivnog karaktera državne pomoći i mogućnosti da se njome favorizuju učesnici na tržištu, kontrola njenog dodeljivanja važan je deo politike zaštite konkurencije. Uspostavljanje sistema kontrole državne pomoći deo je pretpristupnih obaveza zemalja Zapadnog Balkana u procesu integracije u Evropsku uniju. U radu se uporednopravnom analizom sagledava stepen razvijenosti sistema u analiziranoj grupaciji zemalja. Korelacionom analizom ispituje se međuzavisnost između razvijenosti sistema kontrole državne pomoći i uspešnosti zemalja u integracionom procesu. Cilj rada je ukazivanje na izuzetnu važnost izgradnje efikasnog sistema kao jednog od mehanizama zaštite konkurencije i kao bitne pretpristupne obaveze zemalja.

Ključne reči