Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2002, br. 11, str. 208-216
jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje

Ritmička gimnastika, plesovi i njihov uticaj na muzičko-ritmičke sposobnosti učenika mlađih razreda osnovne škole
Afilijacija nije data

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1982) Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Berković, L. (1978) Metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Partizan
Dimova, K.S. (1983) Uticaj jednogodišnjeg eksperimentalnog programa ritmičko-sportske gimnastike na morfološko-motoričke i estetske kvalitete učenica osnovne škole od 7 do 8 godina. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, doktorska disertacija
Đurković, J. (1993) Predlog osnovnih elemenata za usaglašavanje nastavnih planova i programa iz ritmičko - sportske gimnastike na kadrovskim školama u Jugoslaviji. Niš: Filozofski fakultet - Studijska grupa za fizičko vaspitanje, Diplomski rad
Filipović, S. (1980) Primena programa pripremne faze eksperimentalne škole ritmičko - sportske gimnastike i uticaj na određene biomotoričke dimenzije kod učenika od 7-8 godina. Niš: Filozofski fakultet - OOUR Fizičko vaspitanje, Diplomski rad
Heins, M. (1970) Kunstreiche Gymnastik für Kinder. Berlin: Sportverlag
Kečedžijeva, L., i dr. (1985) Obučernie dete i hudožestvennoi gimnastike. Moskva: Fizkul'tura i sport / FIS
Kocić, J. (1986) Značaj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti za selekciju dece u ritmičko - sportskoj gimnastici. Niš: Filozofski fakultet - OOUR Fizičko vaspitanje, Diplomski rad
Kocić, J. Uticaj nekih muzičkih i intelektualnih faktora i karakteristika ličnosti na uspešnost bavljenja standardnim i latino-američkim plesovima kod plesača. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, magistarski rad
Kostić, R.M. (1991) Ples. Niš: Ženski fudbalski klub 'Mašinac'
Košničar, M. (1967) Fizičko vaspitanje učenika osnovne škole - od I do IV razreda - praktični priručnik za učenike učiteljske škole i učitelje razredne nastave. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Koturović, B., Marinković, A. (1973) Narodne igre Jugoslavije. Beograd: Interplas
Kragujević, G. (1991) Metodika fizičkog vaspitanja za pedagoške akademije i fakultete za učitelje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krameršek, J. (1959) Teorija i metodika estetske gimnastike. Zagreb: Školska knjiga
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Partizan
Mutavdžić, V. (2000) Faktorska struktura plesnih obrazaca narodnih plesova Srbije. Priština: Fakultet fizičke kulture / FFK, Doktorska disertacija
Petz, B. (1974) Osnovne statističke metode. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU - Izdavački zavod
Popović, R. (1991) Ritmička gimnastika i plesovi. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, (autorizovana predavanja)
Popović, R. (1997) Ritmika i plesovi u fizičkom vaspitanju - sportu - rekreaciji - kineziterapiji. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK
Radisavljević, L. (1992) Ritmičko sportska gimnastika u osnovnim školama. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK
Radoš-Mirković, K. (1983) Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva