Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, br. 15, str. 77-86
Sistem naracije Proklete avlije
Ključne reči: govor; subjektivnost; uokvirena priča; medijator; naracija; Ivo Andrić; Prokleta avlija
Sažetak
Rad razmatra sistem naracije Proklete avlije, ulogu subjektivnosti u govoru pripovedača i junaka koji se postavljaju i situiraju u uokvirenoj priči govorom. Čin zbivanja beletrističkog dela vrši se preko medijatora koji priprema primaocu put do dela. Posrednik je ravnopravni partner piscu i ima sposobnost estetskog doživljavanja. Njegovo mesto je u samom tekstu.
Reference
*** (2002) Sveske Zadužbine Ive Andrića. Beograd, godina XXI, sv. 19, 164
Andrić, I. (1981) O priči i pričanju. u: Istorija i legenda, Sarajevo, 66-67
Andrić, I. (1981) Prokleta avlija. Beograd: Nolit
Bal, M. (2000) Naratologija - teorija priče i pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Bart, R. (1979) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Benvenist, E. (1975) Problemi opšte lingvistike. Beograd: Nolit
Džadžić, P. (1996) Hrastova greda u kamenoj kapiji. Beograd: Narodna knjiga
Filipović, V. (1976) Delo Iva Andrića. Priština: Jedinstvo
Marino, A. (1997) Moderno, modernizam, modernost. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Milosavljević, P.M. (1993) Teorija beletristike. Beograd, itd: Prosveta
Samardžija, S. (1997) Poetika usmenih proznih oblika. Beograd: Narodna knjiga
Vučković, R. (2002) Ivo Andrić - istorija i ličnost. Beograd: Gutenbergova galaksija, 223
Živković, D., ur. (1992) Rečnik književnih termina. Beograd: Institut za književnost i umetnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.
Creative Commons License 4.0