Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Baština
2017, br. 42, str. 13-23
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 24/11/2017
Linearna organizacija rečenice u pripovetkama Grigorija Božovića
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresa: jovanab89@yahoo.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Autor će u radu pažnju usmeriti na dvočlane i tročlane rečenične strukture kod kojih je subjekat u preponovanom položaju u odnosu na predikat, odnosno na linearnu distribuciju njihovih konstitutivnih članova. Cilj ovoga rada biće da pokušamo odgovoriti na pitanje u kakvoj su vezi određena struktura rečenice i sadržaj koji se tom konstrukcijom izlaže. Pored same distribucije rečeničnih članova, potrebno je obratiti pažnju i na rečeničnu intonaciju. Prozodija rečenične konstrukcije igra bitnu ulogu u samoj aktualizaciji određene informativne celine. Samim tim, ukazaćemo na kretanje tonske linije na primerima ekscerpirane građe sa ciljem da se obrazloži usklađenost linearne i intonacijske strukture u rečenici. Analiza će biti izvršena na jezičkoj građi pripovedaka 'Uklesani zakoni' i 'Rob nezarobljeni' Grigorija Božovića.

Ključne reči

rečenica; rečenične konstrukcije; linearna organizacija; Grigorije Božović