Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:41

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, br. 45, str. 165-179
Vrste i karakteristike metodoloških istraživanja u politikologiji
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
bInstitut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaemma.lazovic@gmail.com, bojansevo78@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: vrste metodoloških istraživanja; osnovna; korektivna; dijagnostička i prognostička istraživanja; empirijska i teorijska istraživanja; manipulativna i metodska istraživanja
Sažetak
Izdvajamo tri tipa metodoloških istraživanja: 1) kada istražujemo određenu metodu ili tehniku kao predmet istraživanja, 2) kada istražujemo predmet, tj. segment neke nauke u kojima se istovremeno koristi više metoda istraživanja, pa upoređujemo uspešnost tih metoda međusobno, 3) istraživanja u kojima je upotrebljena jedna metoda, pa se uz saznanje o predmetu istraživanja saznaje i o uspešnosti te metode. Metodološka naučna istraživanja mogu imati bar jednu od dve svrhe: prvo, ona mogu unapređivati i razvijati naučno-metodološko saznanje i drugo, ona mogu proveravati upotrebljivost i funkcionalnost već postojećeg naučno-metodološkog saznanja. Prema kriterijumu svrhe, metodološka istraživanja možemo podeliti na osnovna i korektivna odnosno dijagnostička i prognostička, a izdvajamo i instrumentalna, manipulativna istraživanja.
Reference
Bogdanović, M. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije
Bryman, A. (2001) Social research methods. Oxford: Oxford University Press
Gordić, M., Termiz, D., Tančić, D. (2016) Metodološki osnovi istraživanja bezbednosti, odbrane i terorizma. Beograd: Institut za srpsku kulturu, II izmenjeno i dopunjeno izdanje
Lazović-Jović, E.M. (2018) Specifičnosti metodoloških istraživanja u politikologiji. Baština, br. 44, str. 449-465
Lazović-Jović, E. (2005) Specifičnosti akcionih istraživanja u politikološkim i socijalnim istraživanjima. Beograd: FPN, magistarski rad
Matthews, B., Ross, L. (2010) Research methods: A practical guide for the social sciences. Birmingham: University of Birmingham
McNabb, D.E. (2004) Research methods for political science: Quantitative and qualitative methods. New York: M.E. Sharpe Inc
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2013) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik, peto izdanje
Šešić, B. (1983) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B. (1971) Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B. (1974) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Termiz, D. (2013) Kritika teorije. Sarajevo: Amos Graf
Termiz, D. (2009) Metodologija društvenih nauka. Lukavac: Grafit
Termiz, D., Milosavljević, S. (2018) Praktikum iz metodologije politikologije. Sarajevo: Amos Graf, drugo izmijenjeno dopunjeno i prošireno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1845165L
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0