Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 16, br. 2, str. 54-65
Krivična dela u vezi sa obavljanjem lekarske delatnosti
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za sudsku medicinu
Ključne reči: krivična dela; lekarska delatnost; krivični zakon
Sažetak
U Krivičnom zakonu Republike Srbije (KZ), usvojenom 2005. godine, krivična dela koja mogu proisteći iz obavljanja lekarske delatnosti svrstana su u različite kategorije. Tako se krivična dela 'Nesavesno pružanje lekarske pomoći' (čl. 251. KZ) i 'Neukazivanje lekarske pomoći' (čl. 253. KZ) nalaze u grupi 'Krivičnih dela protiv zdravlja ljudi i čovekove sredine'. Nesavesno pružanje lekarske pomoći (čl. 251. KZ) - Izvršilac ovog krivičnog dela može biti lekar, ali i svaki drugi zdravstveni radnik. U zakonskom tekstu navedeni su sledeći oblici nesavesnog delovanja: primena očigledno nepodobnog sredstva, ili očigledno nepodobnog načina lečenja, neprimenjivanje odgovarajućih higijenskih mera i uopšte očigledno nesavesno postupanje. Za postojanje krivičnog dela nesavesnog pružanja lekarske pomoći neophodno je da usled nesavesnog postupanja lekara nastupi štetna posledica u vidu pogoršanja zdravstvenog stanja nekog lica. U nekim slučajevima karakter i težina oboljenja, ili povreda zbog kojih se pacijent leči mogu biti takvi da dovode do pogoršanja zdravstvenog stanja, pa čak i smrti pacijenta i pored svih primenjenih adekvatnih dijagnostičkih i terapijskih mera. U takvim slučajevima, ukoliko se adekvatnost primenjenog lečenja može egzaktno dokazati na osnovu ažurno vođene medicinske dokumentacije, nema elemenata za krivično gonjenje lekara, jer štetna posledica u vidu pogoršanja zdravstvenog stanja nekog lica nije nastupila usled nesavesnog rada lekara. U članu 259. KZ (Teška dela protiv zdravlja ljudi) predviđeno je teže kažnjavanje lekara u slučajevima u kojima je nesavesno lečenje uzrokovalo nastanak ozbiljnih posledica u vidu teške telesne povrede, teškog narušenja zdravlja ili smrti pacijenta. Neukazivanje lekarske pomoći (čl. 253 KZ) - Izvršilac ovog krivičnog dela je isključivo lekar i to onaj koji odbije da ukaže lekarsku pomoć licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život, bilo tako što je to direktno odbio da učini, ili tako što je prikrio svoj identitet tj. zanimanje. Za postojanje osnovnog oblika ovog krivičnog dela nije potrebno da zbog neukazivanja lekarske pomoći nastane smrtni ishod, ili pogoršanje zdravlja lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za život. Teže kažnjavanje lekara predviđeno je ukoliko usled neukazivanja lekarske pomoći nastanu štetne posledice u vidu teške telesne povrede, teškog narušenja zdravlja odnosno smrtnog ishoda lica kome nije ukazana pomoć. Preporuke za dobru lekarsku praksu: (1) U radu treba uvek postupati po prihvaćenim principima savremene medicinske nauke i prakse. (2) Ažurno vođenje medicinske dokumentacije. (3) Davanje predloga za vršenje sudskomedicinske obdukcije u slučajevima u kojima je smrtni ishod nekog lica nastupio u toku obavljanja nekog dijagnostičkog ili terapijskog postupka.
Reference
Ćirić, J. (1995) Nesavesno lečenje bolesnika: problemi utvrđivanja krivične odgovornosti lekara. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 211-222
Lukić, M., Pejaković, S. (1975) Sudska medicina. Beograd: Privredno-finansijski vodič
Pejaković, S. (1991) Sudskomedicinska ekspertiza i lekarska greška pred društvom i sudom. Beograd: Naučna knjiga
Savić, S., i dr. (2000) Hirurška intervencija i lekarska odgovornost. u: Stevović D., Dragović M. i dr. [ur.] Hirurgija za studente i lekare, Beograd: Savremena administracija, 1009-12
Stambolović, V., Đorđević, M.Đ. (1968) Krivična odgovornost lekara. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, br. 4, str. 409
Trišić, B., Dunjić, D. (1995) Odgovornost lekara pri lečenju bolesnika - pravno-medicinski aspekti intenzivne medicine. u: Mitrović M.i dr. [ur.] Osnovi urgentne medicine, Beograd: Medicinski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 19.10.2010.

Povezani članci

Materia medica (2010)
Krivična dela u vezi sa obavljanjem lekarske delatnosti
Savić Slobodan

Medicinski podmladak (2004)
Krivična dela u vezi sa obavljanjem lekarske delatnosti
Savić Slobodan

Srps arh celokup lekarstvo (2020)
Forenzička neurologija - uloga neurologa u sudskomedicinskom veštačenju
Vojvodić Nikola, i dr.

prikaži sve [17]