Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Sociološki kontekst ekonomske delatnosti u savremenom društvu
nema
Ključne reči: globalizacija; virtualizacija; globalni kapitalizam; protivurečnosti
Sažetak
U radu se ukazuje na potrebu promišljanja ekonomske delatnosti u savremenom društvu u kontekstu njegovih osnovnih obeležja kao društva globalnog kapitalizma sa mnogim protivurečnostima i njihovim nosiocima u dinamičnoj socijalnoj strukturi. U kontekstu takvog pristupa učinjen je osvrt na osnovne faze u najnovijoj istoriji razvoja kapitalizma (od 1960. god) i ukazano na uticaj globalizacije, u promovisanju novca kao pokretačke snage faznog razvoja kapitalizma i posledica virtualizacije kapitala. U sklopu tih razmatranja posebno je ukazano na povezanost globalizacije i virtualizacije kapitala u oblikovanju društvenog miljea ostvarivanja ekonomske delatnosti, njegove socijalne slojevitosti, društvene stratifikacije socijalne nejednakosti i isticanja zahteva za ostvarivanje pravde i pravičnosti u tim uslovima, i ograničavajuće faktore tog ostvarivanja.
Reference
Akrelof, Ž., Širel, R. (2010) Životni duh. Beograd: J.P. Službeni glasnik
Babkov, F.D., Ivanov, E.F., Svečnikov, A.L., Čampinskij, S.P. (2003) Savremenyj globalnyj kapitalizam. Moskva: Olma-pres
Beck, U. (2004) Moć protiv moći u doba globalizacije. Zagreb: Školska knjiga
Bofe, Đ. (2000) Poslednja iluzija. Niš: Prosveta
Boriko, A. (2002) NEXT mala knjiga o gobalizaciji i svetu budućnosti. Beograd: Narodna knjiga – Alfa
Čomski, N. (2009) Žrtve imperijalnog mentaliteta Zapada. NIN, 16. 04
Čumakov, A.N. (2002) Globalizacija. Moskva: Prospekt
Dušanić, J.B. (2010) Destrukcija ekonomije. Beograd: Nova srpska politička misao
Forester, V. (1997) Doživljavamo preobražaj društva, pa čak i civilizacije. UNESCO glasnik, Beograd, br. 1
Grigor'ev, I.I. (2006) Slovar' vitalistskoj sociologii. Moskva: Goradoriki
Hadson, R., Sullivan, T.A. (1990) The social organization of work. California
Hantington, S.P. (2004) Treći talas - demokratizacija na kraju dvadesetog veka. Beograd: Stubovi kulture
Kuljić, T. (2012) Klasno društvo bez klasne borbe. Danas, Beograd, 27-28.10
Lukić, R. (1976) Hoće li razum pobediti. Čovek i životna sredina, Beograd, 1/ str. 34-36
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Major, F., Tangijan, S. (1997) UNESCO: ideal i akcija - aktuelnost jednog vizionarskog teksta. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Major, F. (1996) Sećanje na budućnost. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Mandel, D., Goldsmit, E. (2003) Globalizacija - argumenti protiv. Beograd: Clio
Mandić, P.D. (1995) Ćovjek - svjedočenje o veličini i padu. Beograd: Naučna knjiga
Marković, D.Ž. (2000) Sociologija i globalizacija. Niš: Prosveta, izabrana dela, knjiga VI
Marković, D.Ž. (1999) Sociologija rada. Beograd: Savremena administracija
Marković, D.Ž. (2000) Globalizacija i problemi očuvanja nacionalnog kulturnog identiteta. Teme, vol. 24, br. 1-2, str. 37-45
Marković, D.Ž. (2004) Informacijska tehnologija i civilizacijske promene. Obrazovna tehnologija, br. 4, str. 1-16
Marković, Ž.D. (2010) Globalistika i kriza globalne ekonomije. Beograd: Grafoprof
Marković, Ž.D. (2012) Socijalne grupe i njihovo sukobljavanje u globalizirajućem društvu. Direktor škole, 2
Masler, E. (2003) Monopolarni svetski poredak - o socioekonomiji dominacije SAD. Beograd: Dosije
Mazur, I.I., Čumakov, A.N. (2003) Globalistika-enciklopedija. Moskva: CNPP 'Dialog'
Moiseev, N.N. (2007) Rossija v sisteme gosudarst HH veka. u: Rossija v sisteme gosudarst v HHI veka, Moskva
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lica sveta. Beograd: Gutenbergova galaksija
Popov, Č. (1999) 'Novi svetski poredak' - prekretnica istorijske epohe?. Smisao, 58-64
Primakov, E.M. (2010) Svet bez Rusije? - čemu vodi politička kratkovidost. Beograd: Službeni glasnik
Rakić, L. (1994) Nauka i budućnost. Revija rada, 24(269): 5-16
Sadovničij, B.A. (2005) Znanie i mudrost v globalzarjuščeisja mire, fundamentalnaja vzamiosvjaz nauka i filosofii. u: Vysščee obrazovanie segodnja, Moskva
Solženjicin, A.I. (1999) Rusija u provaliji. Beograd: Paideia
Soros, D. (2000) O globalizaciji. Beograd: Samizdat B92
Stiglic, D.E. (2003) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Stojković, B.V. (1993) Evropski kulturni identitet. Beograd, itd: Prosveta
Toščenko, Ž.T. (1996) Avangardnye tehnologii: Socialnye problemy kačestva rabačej sila. u: Socialnaja inžinerija, Moskva: MGSU
Vukmirica, V. (2000) Svetska trgovinska politika i tržišta. Beograd: Grmeč-privredni pregled
Vukmirica, V.J. (1996) Ekonomiks i državni menadžment. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zinovjev, A.A. (2002) Zapad - fenomen zapadnjaštva. Beograd: Naš dom
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

FU: Econ&Organization (2008)
Globalna ekonomija i ljudski faktor
Marković Danilo Ž.

Teme (2013)
Protivurečnosti patriotskog vaspitanja u globalizirajućem društvu
Dimitrijević Srboljub D.

Zb Tehnol fak Leskovac (2004)
Socijalne implikacije informacijske tehnologije
Marković Danilo Ž.

prikaži sve [151]