Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2013, br. 43-1, str. 261-272
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/09/2013
Naratološka istraživanja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresa: aleksladjana@gmail.com

Sažetak

Problemima organizovanja teksta na narativnom nivou bavi se nova teorijska disciplina, naratologija. Zasnivanje naratologije vezano je za osmi broj časopisa Communication (1966), posvećen istraživanju priče. Prva knjiga koja u naslovu sadrži pomenutu reč jeste Naratologija Mika Bala (1979). Počeci naratoloških istraživanja nalaze se u Aristotelovoj Poetici, u kojoj je bio postavljen problem organizovanja narativnog teksta pomoću radnje i karaktera, i kvalifikacija elemenata narativnog teksta. U radu se osvetljava ontologija savremenog naratološkog pejzaža kroz semiološka istraživanja.

Ključne reči

naratologija; pripovedni tekst; struktura priče; tipologija junaka; tačke gledišta

Reference

Aristotel (1982) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Rad
Hegel, G.V.F. (1986) Estetika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, I, II, III
Lešić, Z. (2010) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević, P.M. (1983) Reč i korelativ. Beograd: Nolit
Milosavljević, P. (1993) Teorija beletristike. Niš: Prosveta
Milosavljević, P. (2012) Naratološka istraživanja I. Beograd: Matica srpska u Dubrovniku
Milosavljević, P. (2012) Naratološka istraživanja II. Beograd: Matica srpska u Dubrovniku
Stojanović, D.S. (2011) Fenomenologija i višeznačnost književnog dela - Ingardenova teorija opalizacije. Beograd: Službeni glasnik
Tomašević, B. (2006) Hiljadu ravni: transverzalni um, nelinearno pisanje, književni hipertekst i kraj Gutenbergove galaksije. Polja, 51(441): 48-56