Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 48, br. 3, str. 279-297
Uticaj projektnog modela nastave prirode i društva na usvajanje proceduralnih znanja učenika
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresaveljko.bandjur@uf.bg.ac.rs, dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs, spajki.com@gmail.com
Sažetak
Osposobljavanje učenika da samostalno istražuju i analiziraju prirodne i društvene pojave i procese predstavlja jedan od značajnijih i zahtevnijih zadataka nastave prirode i društva. Da bi se ovako formulisan zadatak uspešno ostvario, neophodno je da učenici steknu odgovarajući nivo proceduralnih znanja, tj. da znaju kako da isplaniraju i sprovedu istraživanje. Polazeći od toga da je aktuelnom reformom obrazovanja u Srbiji rad na projektima postao obavezna nastavna aktivnost, u ovom radu predstavljeni su rezultati eksperimentalnog istraživanja čiji je cilj bio da se utvrdi efikasnost projektnog modela nastave prirode i društva u procesu usvajanja proceduralnih znanja učenika. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 72 učenika eksperimentalne grupe (tri odeljenja koja su sadržaje nastave prirode i društva realizovala po projektnom modelu) i 70 učenika kontrolne grupe (tri odeljenja koja su iste sadržaje realizovala putem uobičajenih grupnih zadataka) četvrtog razreda osnovne škole. Pokazalo se da su se, nakon završetka primene eksperimentalnog programa, postignuća učenika eksperimentalne grupe poboljšala u sve tri kategorije proceduralnih znanja - poznavanja različitih načina prikupljanja podataka, poznavanja načina sređivanja istraživačkih podataka i poznavanja načina prikazivanja istraživačkih rezultata.
Reference
*** (2011) Opšti standardi postignuća - obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja - matematika. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Banđur, V., Potkonjak, N. (1999) Metodologija pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Barron, B.J.S., Schwartz, D.L., Vye, N.J., Moore, A., Petrosino, A., Zech, L., Bransford, J.D. (1998) Doing With Understanding: Lessons From Research on Problem- and Project-Based Learning. Journal of the Learning Sciences, 7(3-4): 271-311
Baumgartner, E., Zabin, C.J. (2008) A case study of project‐based instruction in the ninth grade: a semester‐long study of intertidal biodiversity. Environmental Education Research, 14(2): 97-114
Blumenfeld, P.C., i dr. (1991) Motivating project-based learning: Sustaining the doing,porting the learning. Educational Psychologist, 26 (3&4), 369- 398
Dewey, J. (1902) The Child and the Curriculum. Chicago: University of Chicago Press
Duncan, R.G., Tseng, K.A. (2010) Designing project-based instruction to foster generative and mechanistic understandings in genetics. Science Education, 95(1): 21-56
Geier, R., Blumenfeld, P.C., Marx, R.W., Krajcik, J.S., Fishman, B., Soloway, E., Clay-Chambers, J. (2008) Standardized test outcomes for students engaged in inquiry-based science curricula in the context of urban reform. Journal of Research in Science Teaching, 45(8): 922-939
Grahovac, V., Đurović, A., ur. (2010) Ključna znanja iz prošlosti u nastavnim predmetima Svet oko nas i Priroda i društvo kao osnova za učenje Istorije. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Gultekin, M. (2005) The effect of project based learning on learning outcomes in the 5th grade social studies course in primary education. Educational Sciences. Theory and Practice, 5 (2); 548-556
Horan, C., Lavaroni, C., Beldon, P. (1996) Observation of the Tinker Tech Program students for critical thinking and social participation behaviors. Novato, CA: Buck Institute for Education
Ivić, I.D. (1992) Teorije mentalnog razvoja i problem ishoda obrazovanja. Psihologija, vol. 25, br. 3-4, str. 7-36
Kaldi, S., Filippatou, D., Govaris, C. (2011) Project-based learning in primary schools: effects on pupils' learning and attitudes. Education 3-13, 39(1): 35-47
Krajcik, J., Blumenfeld, P.C., Marx, R.W., Bass, K.M., Fredricks, J., Soloway, E. (1998) Inquiry in Project-Based Science Classrooms: Initial Attempts by Middle School Students. Journal of the Learning Sciences, 7(3-4): 313-350
Lazarević, Ž., Banđur, V. (2001) Metodika nastave prirode i društva. Jagodina: Učiteljski fakultet
Mergendoller, J.R., Maxwell, N.L., Bellisimo, Y. (2006) The Effectiveness of Problem-Based Instruction: A Comparative Study of Instructional Methods and Student Characteristics. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(2):
Mioduser, D., Betzer, N. (2007) The contribution of Project-based-learning to high-achievers’ acquisition of technological knowledge and skills. International Journal of Technology and Design Education, 18(1): 59-77
Mirkov, S. (2013) Učenje - zašto i kako. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Miščević-Kadijević, G. (2011) Kooperativna nastava prirode i društva i kvalitet znanja učenika. Beograd: Učiteljski fakultet
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ristanović, D.P. (2015) Uticaj projektnog modela rada u nastavi prirode i društva na poznavanje specifičnih veština i algoritama. Uzdanica (Jagodina), vol. 12, br. 2, str. 71-84
Ristanović, D.P. (2017) Struktura aktivnosti u projektnom modelu nastave prirode i društva. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 47-4, str. 127-142
Scardamalia, M., Bereiter, C. (2003) Knowledge Building. u: Encyclopedia of Education, New York: Macmillan Reference, pp. 1370-1373; 2nd edition
Schunk, D.H. (2012) Learning Theories, an Educational Perspective. Boston, MA: Pearson Education Inc, 6th ed
Šefer, J. (2004) Konstruisanje znanja kao kreativni akt i razumevanje celine. u: Milanović-Nahod S., Šaranović-Božanović N. [ur.] Znanje i postignuće, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 130-139
Šefer, J. (2008) Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Vigotski, L. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vilotijević, M.V. (2000) Didaktika. Beograd: Učiteljski fakultet, 1, 2 i 3
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP48-18619
objavljen u SCIndeksu: 16.10.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0