Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Marketing
2007, vol. 38, br. 1-2, str. 5-7
jezik rada: engleski
vrsta rada: prethodno saopštenje
Suština profitno orijentisanih marketing strategija
Simon - Kucher & partners, Strategy & Marketing Consultants, Bonn, Germany

Sažetak

Mnoge kompanije su polazile u razvijanju svojih strategija sledeći dugu godina propovedano pravilo o ostvarivanju i dostizanju sve većeg i većeg tržišnog učešća. Međutim, mnoga istraživanja i sjajna iskustva iz prakse pokazuju da je ovaj pokazatelj vrlo nepouzdan ali i da je po svojoj suštini relativan (na stranu ostrašćenost o "uništavanju konkurencije" putem preuzima njihovog udela na tržištu i sl). U razvijanju savremenih i uspešnih marketing strategija čini se da kompanije treba da jasnije definišu ne samo tržišne ciljeve nego i da ih postave na sasvim drugu osnovu. U redu je da se ostvari odgovarajuće tržišno učešće ali ako je to na štetu profita, vrlo teško je to objasniti rukovodstvu kompanije. Iako profit treba da bude neka vrsta nagrade za uspešnu realizaciju odgovarajuće strategije, sigurno da njegova alternative ne bi moglo biti tržišno učešće po svaku cenu - bez profita. To su pokazale mnoge kompanije koje za takav savremeni pristup u novim tržišnim okolnostima ispunjavaju niz uslova među koje su vodeći pre svega nivo edukacije menadžmenta, genetski faktori, profil investitora i model kompanijskog i menadžerskog ponašanja.

Ključne reči